Dienstweigering 31 december 2017 Lees meer over

Ruim 60 Israëlische dienstplichtigen weigeren medewerking aan onderdrukking Palestijnen

In een brief laten 63 tieners premier Netanyahu en stafchef Gadi Eisenkot weten niet te willen dienen in een leger dat een regeringsbeleid van bezetting, opruiing en apartheid uitvoert. Zij roepen hun Israëlische leeftijdgenoten op hun voorbeeld te volgen.

De 63 dienstweigeraars keren zich tegen praktijken als deze: een Israëlische dienstplichtige militair vernedert een Palestijnse gevangene.

In hun brief nemen de jonge mannen en vrouwen, allen leerlingen aan het eind van hun middelbare school-opleiding, geen blad voor de mond. Zij hekelen de Palestina-politiek van de Israëlische regering als racistisch en in strijd met de universele mensenrechten. De regering stookt de Israëlische bevolking op tegen de Palestijnen en voert onder het mom van een ‘tijdelijke’ bezetting al vijftig jaar een apartheidsbewind, schrijven zij. De 63 weigeren te dienen in een leger dat dit beleid in de praktijk brengt:

The military carries out a racist government policy that violates basic human rights and imposes one version of law for Israelis and another for Palestinians – on the same territory. We therefore have decided not to participate in the occupation and oppression of the Palestinian people which separates people into two hostile camps. The ‘temporary’ situation has been ongoing for 50 years and we will not continue to enable it.

An entire nation exists in the shadow of organized incitement against the Palestinians on both sides of the Green Line and we, youngsters from all walks of Israeli life, refuse to believe the incitement and participate in the oppression and occupation led by the government. […] We will refuse to serve in the military out of a commitment to the ideals of peace and with an awareness that we can create another (better) reality in which to live. We call on our fellow youth to ask themselves – is military service in fact working towards this reality?

Harde reacties, maar ook steun

De 63 tieners kregen advies van eerdere refuseniks, onder wie de 43 reservisten van elite-eenheid 8200 die in 2014 weigerden nog langer mee te werken aan de onderdrukking van de Palestijnen. Zij proberen de komende weken tijdens bijeenkomsten steun van leeftijdgenoten te krijgen. Het uitdragen van hun boodschap is belangrijker dan de straf – een van de ondertekenaars zit al wegens dienstweigering gevangen – en de reacties uit de Israëlische samenleving die hen boven het hoofd hangen, stelde een van hen.

Die reacties lieten niet lang op zich wachten. Onderminister van Defensie Eli Ben-Dahan noemde het initiatief ‘hypocriet en verachtelijk’, en majoor Amichai Shikli, hoofd van een opleidingsprogramma dat jongeren voorbereidt op elite-taken in het leger, riep op om de ‘anarchistische en antidemocratische’ jongeren het stemrecht te onthouden.

Ook leeftijdgenoten van de 63 dienstweigeraars reageerden. Een groep leerlingen stuurde premier Netanyahu een brief waarin zij verklaarden ‘te zullen dienen waar Israël ons nodig heeft’. Een aan de brief gekoppelde petitie is door 650 leerlingen ondertekend. Een van de initiatiefnemers verklaarde dat voor de opvattingen van de 63 ‘geen plaats is in de Israëlische samenleving’.

Maar steunbetuigingen zijn er ook. Ayman Odeh, leider van de Verenigde Lijst, een coalitie van vier Palestijnse politieke partijen met dertien zetels in het Israëlische parlement, complimenteert de 63 ‘dappere jongens en meisjes’. Er komt een dag, voorspelt hij, waarop de hele Israëlische samenleving hun initiatief zal waarderen:

Brave boys and girls, it’s so moving and meaningful to see these youths stand up to the entire society and proclaiming, in the loudest and proudest terms possible: we will not serve the occupation and oppression of the Palestinian people. One day, all of society will appreciate your work here as well.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Het probleem is allang niet meer de bezetting. Het probleem is het gedogen ervan.

Ramsey Nasr Schrijver / dichter / acteur

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy