Doneren

Met uw steun kunnen we ons blijven inzetten voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Helpt u ons dit doel dichterbij te brengen?

Hoe wilt u bijdragen?

Uw machtiging is op ieder moment opzegbaar. Dank u wel voor uw steun!

Donatiebedrag

Persoonlijke informatie


Bankoverschrijving
Als u geen gebruik wilt maken van het donatie­formulier, maar uw bijdrage rechtstreeks wilt overmaken kan dat op (IBAN) NL28 TRIO 0391 1893 79 t.n.v. The Rights Forum.

Schenk met belasting­­voordeel
Wilt u ons periodiek steunen en maximaal belasting­voordeel ontvangen? Dan is doneren via een Overeenkomst van Schenking wellicht iets voor u.

Meer informatie

Omdat The Rights Forum door de Belasting­­dienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), komt uw gift in aanmerking voor belasting­­aftrek.

Bij ‘gewone’ giften geldt een drempel­bedrag van 1% van uw inkomen.

Met een schenkings­overeen­komst vervalt dit drempe­l­bedrag en is uw bijdrage 100% belasting­­aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de Belasting­­dienst een derde tot de helft van uw bijdrage terug. De enige voorwaarde is dat u afspreekt om minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar te doneren.

Reken hier uw belasting­­voordeel uit

Voorwaarden

U schenkt minimaal 5 jaar elk jaar een vast bedrag.

  • Er geldt een minimum­bedrag van € 100 per jaar.
  • Daalt uw inkomen door omstandigheden buiten uw schuld, dan vervalt de schenkings­overeenkomst.
  • De overeenkomst vervalt automatisch bij overlijden.
  • Het afsluiten van de overeenkomst is kostenloos.
Zo geregeld
  1. Download de schenkings­overeenkomst en print deze uit. U kunt deze ook per post bestellen.
  2. Vul het formulier in en onderteken het.
  3. Stuur het formulier in een envelop zonder postzegels naar: The Rights Forum, Antwoord­nummer 91066, 1000 XA Amsterdam
  4. U ontvangt een door ons ondertekend exemplaar retour.
  5. U kunt uw jaardonatie opvoeren bij uw belasting­­aangifte.