Kom in actie

We werken hard en krijgen veel voor elkaar, maar kunnen de klus niet alleen klaren. Voor de broodnodige omslag in de politiek naar een rechtvaardig Midden-Oosten beleid is een brede beweging en veel maatschappelijke druk nodig. Daar kunt u zelf aan bijdragen.

Hieronder doen we enkele suggesties hoe u ons werk kunt versterken. De komende tijd zullen we meer handelingsperspectieven aanreiken, waarmee u verschil kunt maken. Wanneer steeds meer mensen de mogelijkheden benutten waarover zij beschikken, zal het politieke tij keren.

INFORMEER UZELF EN VERSPREID ONZE INFORMATIE
Het Israëlisch-Palestijnse conflict wordt ook wel het best gedocumenteerde conflict genoemd. Er is een overvloed aan informatie beschikbaar. Wij selecteren de belangrijkste informatie en maken die toegankelijk. Bijvoorbeeld met onze nieuwsbrief. Stuur die door aan vrienden en kennissen! Volg ons ook op Twitter en retweet onze berichten.

Voor verdiepende informatie hebben we de belangrijkste websites van VN-organisaties en van Israëlische en Palestijnse mensenrechten- en vredesorganisaties voor u op een rijtje gezet. Drie bronnen willen we u in het bijzonder aanraden:

► Nieuwsbrief van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem
► Rapporten van VN-organisatie OCHA
 

VOLG DE MEDIA EN VENTILEER UW MENING
De media schenkt veel aandacht aan het Israëlisch-Palestijnse conflict. Vaak is er weinig aandacht voor de rechten van de Palestijnen en de ongelijke machtsverhoudingen in het conflict. Ook worden soms opinieartikelen en commentaren gepubliceerd die de ernst en gevolgen van de Israëlische bezetting bagatelliseren. Het is dan belangrijk dat alerte lezers (en kijkers) reageren, bijvoorbeeld via een ingezonden brief. Wij hebben de e-mailadressen van belangrijke krantenredacties voor op een rijtje gezet.

► E-mailadressen krantenredacties
 

SPREEK KAMERLEDEN AAN
De Tweede Kamer debatteert bijna wekelijks over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Een aantal partijen schenkt daarbij niet of nauwelijks aandacht aan het internationaal recht. Sterker nog, sommige fracties ijveren voor onvoorwaardelijke steun voor/aan de Israëlische regering, ook als Israël doorlopend en ernstig inbreuk maakt op het internationaal recht.

Via onze nieuwsbrief, publicaties en rapportages maken wij inzichtelijk wat de partijen en hun buitenlandwoordvoerders vinden en zeggen. U kunt hen daarop aanspreken. De namen en e-mailadressen hebben we voor u gebundeld.

► Contactgegevens buitenlandwoordvoerders
 

ORGANISEER EEN PUBLIEKE BIJEENKOMST
Neem het initiatief voor een openbare (of besloten) bijeenkomst, waar een deskundige een lezing geeft of iemand, die in Israël of Palestina is geweest, ervaringen deelt. U kunt ook een voordracht voor onze bestuursvoorzitter, oud-premier Dries van Agt, organiseren. Het aanvraagformulier kunt u bij ons opvragen. Vaak kunnen wij ook suggesties doen voor andere sprekers.

► Neem contact met ons op
 

BEZOEK PALESTINA
Veel mensen zijn in Israel geweest, maar veel minder in de Palestijnse gebieden. De Gazastrook is moeilijk bereikbaar, als gevolg van de Israëlische blokkade en instabiliteit in Egypte. Het is daar ook niet altijd even veilig. Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever daarentegen zijn goed bereikbaar en relatief veilig.

Organisaties die bij het plannen en organiseren van uw reis behulpzaam kunnen zijn:

► Alternative Tourism Group
► Alternative Tours in English 
► Hotels in Palestine

► Reis via Plant een Olijfboom
Elk jaar organiseert Plant een Olijfboom een aantal reizen naar Palestina. Iedere reis bestaat uit leren en doen. U helpt boeren olijven te oogsten of bomen te planten. Daarnaast bezoeken we verschillende plaatsen en organisaties, waardoor u in korte tijd veel leert over de realiteit van leven in Palestina.

WORD VRIEND VAN THE RIGHTS FORUM
Onze organisatie is in contacten met de politiek en in het publieke debat in korte tijd een vitale en onmisbare speler geworden. Om onze missie te kunnen vervullen, zijn wij aangewezen op giften. Word Vriend en stel ons in staat ons werk voort te zetten 

► Word Vriend van The Rights Forum