VN-rapporteur 6 februari 2017

‘Stop uitbreiding nederzettingen’

De Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten in bezet Palestina maant de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de VN tot actie als zij ’dat wat resteert aan een levensvatbare tweestatenoplossing wensen te behouden’.

Michael Lynk, Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten in de Bezette Palestijnse Gebieden

De Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten in bezet Palestina maant de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de VN tot actie als zij “dat wat resteert aan een levensvatbare tweestaten­oplossing wensen te behouden”.

“Onderzoek welke effectieve diplomatieke en politieke maatregelen kunnen worden getroffen om Israëls medewerking aan Veiligheidsraadresolutie 2334 te verzekeren.” Met die woorden doet Michael Lynk, Speciaal Rapporteur voor de Mensenrechten in bezet Palestina, een dringend beroep op de voornaamste organen van de VN. In de genoemde resolutie veroordeelde de Veiligheidsraad eind december 2016 Israëls nederzettingen­politiek eens temeer als “een flagrante schending van het internationaal recht” en “een groot obstakel voor de realisering van de tweestaten­oplossing”.

Lynk wijst op de recente aankondiging van de bouw van meer dan zesduizend nieuwe woningen in bezet Palestijns gebied door de Israëlische autoriteiten, en noemt die “een provocerende en zorgwekkende afwijzing van de heldere boodschap van de resolutie”. Wenst de internationale gemeenschap “dat wat resteert aan een levensvatbare tweestaten­oplossing te behouden”, dan zijn maatregelen geboden, stelt hij.

Lynk: “Als Israël concludeert dat de internationale gemeenschap geen effectieve stappen zal nemen om zijn medewerking aan de resolutie af te dwingen, zal het zijn nederzettingenproject blijven intensiveren. De internationale gemeenschap moet er niet van uitgaan dat resoluties, kritische verklaringen en internationale conferenties toereikend zijn om verandering te bewerkstelligen.”

Lynk wijst ook op de “regularisatiewet” die naar verwachting maandag in de Knesset in stemming komt, en op de alarmerende ontwikkelingen in de richting van Israëlische annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever. Beide zijn “een ernstige schending van het internationaal recht en een even ernstige bedreiging van het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen”, aldus Lynk.

De VN-coördinator voor het Vredesproces in het Midden-Oosten Nickolay Mladenov deed maandag een dringende oproep aan de Israëlische parlementariërs om de “regularisatiewet” niet aan te nemen. “De wet maakt het mogelijk dat Palestijns privébezit wordt gebruikt voor Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever”, aldus Mladenov. De wet is in strijd met het internationaal recht, en “zal de kansen op Arabisch-Israëlische vrede verder doen afnemen”.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy