VN-rapporteurs 27 juni 2016

VN-rapporteurs: wet Israël in strijd met vrijheid van meningsuiting

‘Israëlische “NGO Transparency Law” in strijd met fundamentele vrijheden.’

Drie Mensenrechtenrapporteurs van de Verenigde Naties hebben het Israëlische parlement opgeroepen de voorgestelde “NGO Transparantie Wet” in te trekken. De controversiële wet werd voorgesteld door de Israëlische minister van Justitie Ayelet Shaked en heeft de steun van de coalitiepartijen in de Israëlische regering. Deze week stemt het Israëlische parlement (Knesset) over de definitieve versie van de wet.

De Speciale VN-rapporteur voor de Vrijheid van Meningsuiting David Kaye zei dat de voorgestelde wet specifiek mensenrechten- en burgerrechtenorganisaties treft die gefinancierd worden door buitenlandse regeringen. Andere organisaties die gefinancierd worden door particuliere buitenlandse donateurs blijven buiten schot. Doordat het wetsvoorstel dit verschil tussen regerings- en particuliere financiering benadrukt, wordt volgens de Mensenrechtenrapporteurs de indruk gewekt dat de NGO’s buitenlandse agenten zijn.

David Kaye, Speciale VN-rapporteur voor de Vrijheid van Meningsuiting

De discriminatoire werking van de wet zal er toe leiden dat het democratisch karakter van het maatschappelijke middenveld in Israël wordt aangetast, aldus Michel Forst, de Speciale VN-rapporteur voor Mensenrechtenverdedigers. Kaye, Frost en Maina Kiai, de Speciale VN-rapporteur voor de Vrijheid van Vereniging, wezen er in een gemeenschappelijke verklaring op dat de vrijheid van meningsuiting, zoals vastgelegd in Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in het gedrang komt als de wet wordt aangenomen. Ze riepen de Knesset op de wet terug te trekken en de internationale verplichtingen op het gebied van de vrijheid van meningsuiting na te komen.

In artikel 19, waaraan de onafhankelijke VN-experts refereren, is het recht op vrijheid van mening en meningsuiting vastgelegd. Dit recht omvat “de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven”. Door kritische NGO’s middels de “Transparantie Wet” eenzijdig onder druk te zetten, schendt de Knesset het – ook door Israël geratificeerde – Internationale Verdrag inzake Burgerrechten- en Politieke Rechten.

Lees verder:

Israel: UN experts urge Knesset not to adopt pending legislation that could target critical NGOs, 24 juni 2016

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy