Meten met twee maten 23 november 2017 Lees meer over

VS straft Palestijnen omdat zij legale weg volgen

De regering-Trump dreigt de Palestijnse diplomatieke post in Washington te sluiten. Reden daarvoor is de Palestijnse poging het Internationaal Strafhof onderzoek te laten instellen naar Israëlische misdaden. In reactie heeft de Palestijnse Autoriteit de contacten met de Amerikanen op een laag pitje gezet.

Nu nog open: de Palestijnse vlag wappert aan de gevel van de Palestijnse missie in Washington.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft gewaarschuwd dat de Palestijnse missie in Washington mogelijk op korte termijn wordt gesloten. Directe aanleiding daarvoor is de toespraak van president Mahmud Abbas van de Palestijnse Autoriteit (PA) tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in september. Daarin herinnerde Abbas aan de Palestijnse pogingen het Internationaal Strafhof een formeel onderzoek te laten instellen naar mogelijke Israëlische misdaden tegen de Palestijnen.

In de Verenigde Staten (VS) is sinds 2015 wetgeving van kracht die bepaalt dat het Palestijnse kantoor moet worden gesloten als de Palestijnen Israël bij het Strafhof aanklagen. Deze maand moet de officiële Amerikaanse vergunning voor de diplomatieke post worden verlengd. De Amerikanen stellen dat minister Tillerson geen andere keus heeft dan het kantoor te sluiten.

In reactie op het Amerikaanse dreigement heeft president Abbas dinsdag aangekondigd de officiële contacten met de VS op een laag pitje te zetten. Een woordvoerder van Abbas verklaarde dat de PA zich niet van haar pogingen Israël aan te klagen laat afbrengen. Abbas’ adviseur Nabil Sha’ath wees de Amerikanen op hun leidende rol in de kwestie-Palestina/Israël:

We said that you cannot claim to support peace between Israelis and Palestinians and then close the Palestinians’ office in your capital.

Dwangbuis

Volgens Washington zijn beide partijen nog in gesprek over de mogelijke sluiting. De Amerikaanse wetgeving voorziet in een periode van negentig dagen waarin president Trump kan besluiten de diplomatieke post toch open te houden. Die ontheffing zal volgens de Amerikanen worden verleend als Trump in die periode tot de conclusie komt dat de Palestijnen directe en serieuze onderhandelingen met Israël zijn begonnen.

De Palestijnen staan open voor onderhandelingen, heeft president Abbas herhaaldelijk verklaard. Probleem is dat serieuze onderhandelingen met de huidige Israëlische regering volstrekt onmogelijk lijken. Onlangs nog verklaarde minister Ze’ev Elkin onomwonden dat de door de internationale gemeenschap nagestreefde tweestatenoplossing niet meer mogelijk is en dat er nog maar één optie bestaat: één Israëlische staat tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. De afgelopen maanden herhaalde premier Benjamin Netanyahu keer op keer dat Israël de ‘nederzettingen’ (kolonies) in bezet Palestijns gebied zal blijven uitbreiden en nooit meer zal ontruimen. Die kolonisering is een grove schending van het internationaal recht, en juist een van de punten die de Palestijnen door het Internationaal Strafhof beoordeeld willen zien.

Al met al wordt de PA door de VS gestraft voor het feit dat ze langs legale weg de kolonisering en andere (mogelijke) Israëlische misdaden aan de kaak wil stellen en door een onafhankelijke rechter wil laten beoordelen. De Amerikaanse dwangbuis is een klassiek geval van meten met twee maten. Onafhankelijke rechtspraak is kennelijk een beginsel dat niet op de Palestijnen van toepassing is. De grote vraag is welke weg de Amerikanen nog voor de Palestijnen openlaten als zij de legale route afstraffen.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy