Genoeg is genoeg 18 mei 2018 Lees meer over

95 organisaties roepen VN op tot onderzoek naar Israëlisch geweld

De VN-Mensenrechtenraad spreekt vandaag over het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar het Israëlische geweld tegen de Palestijnse bevolking van Gaza. ‘Geen rechtvaardigheid zonder waarheid.’

‘Genoeg is genoeg.’ Onder die noemer hebben 95 internationale organisaties, waaronder The Rights Forum, de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht door Israël tijdens de recente Palestijnse demonstraties.

De organisaties stellen in een goed gedocumenteerd betoog dat Israël zich sinds 30 maart in met name Gaza schuldig heeft gemaakt aan willekeurig en buitensporig geweld, dat mogelijk neerkomt op het moedwillig doden van ongewapende burgers, waarbij sprake kan zijn van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Mensenrechtenraad bijeen

De Raad komt vandaag op verzoek van zo’n 25 landen in een speciale zitting bijeen. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Zeid Ra’ad Al Hussein, opende de zitting met een scherpe verklaring, waarin hij stilstond bij het grote aantal doden en gewonden dat sinds 30 maart in Gaza is gevallen. Alleen al op 14 mei vielen volgens Al Hussein zestig doden en 1360 gewonden onder de Palestijnse betogers. Aan Israëlische zijde zou één militair gewond zijn geraakt; hij werd geraakt door een steen.

Al Hussein nam afstand van de Israëlische bewering (€) dat het grote aantal doden en gewonden een ‘PR-overwinning voor Hamas zou zijn’. In plaats daarvan sprak hij van ‘een tragedie voor duizenden families’. Ook de beweringen van de Israëlische premier Netanyahu dat demonstranten werden ‘betaald door Hamas’ en dat Israël alles in het werk zou hebben gesteld om ‘het aantal slachtoffers te beperken’ werden door Al Hussein van tafel geveegd. Hij stelde dat Israëlische militairen nooit in levensgevaar zijn gebracht en dat het Israëlische geweld niet te rechtvaardigen valt.

Israëlische militairen: geen helden

Al Hussein onderstreepte dat Palestijnen over dezelfde mensenrechten beschikken als Israëli’s, en dat Israël als bezettende macht de verplichting heeft de bevolking van Gaza te beschermen en haar welzijn te garanderen. Ook ging hij in op de heldenstatus die Israëlische militairen zichzelf toedichten. ‘Wat maakt het jou als je iemand doodschiet die ongewapend is en geen bedreiging voor je vormt? Dan ben je niet dapper, noch een held, maar iets compleet anders.’

Al Hussein steunt de oproep tot een internationaal, onafhankelijk onderzoek naar het Israëlische geweld. Zonder waarheid kan volgens hem geen sprake zijn van rechtvaardigheid. Bovenal riep hij Israël op zijn internationale verplichtingen na te leven en de bezetting van de Palestijnse gebieden direct te beëindigen:

The occupation must end, so the people of Palestine can be liberated, and the people of Israel liberated from it. End the occupation, and the violence and insecurity will largely disappear.

Palestinian Lives Matter

Ook vanuit andere hoeken wordt opgeroepen tot maatregelen om Israël in te tomen. Het campagnenetwerk AVAAZ is een petitie gestart onder de naam ‘Palestinian Lives Matter’, waarin overheden wereldwijd worden opgeroepen tot sancties tegen Israël:

Enough is enough. Palestinian lives matter. Sanctions on South Africa helped free its black citizens from Apartheid, it’s time for the world to rally behind sanctions on Israel, until Palestinians are granted full and equal civil rights.

In Amsterdam vindt op zaterdag 19 mei een landelijke demonstratie plaats van solidariteit met de Palestijnen. Aanvang is om 13.00 uur op de Dam. De demonstranten zullen van de Dam naar het Amerikaanse consulaat aan het Museumplein lopen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy