Petitie 11 augustus 2017 Lees meer over

Zolang wij wegkijken kwijnen in Gaza 800 duizend kinderen weg 

In de Palestijnse Gazastrook zijn de omstandigheden dermate schokkend dat de wereld in afschuw wegkijkt. Daarvan zijn 800 duizend kinderen het slachtoffer. Door de petitie te tekenen doet u daar wat aan.

Campagne van Defense for Children International – Palestine.

De organisatie Defense for Children International – Palestine (DCIP) is een petitie gestart waarin het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) wordt opgeroepen tot actie tegen het collectief straffen van de Palestijnse burgerbevolking van de Gazastrook. Die bevolking is in hoofdzaak jong; op een totaal van 1,9 miljoen zijn ruim 800 duizend inwoners jonger dan 15 jaar – kinderen dus, die opgroeien in een hel op aarde.

Hel op aarde

Dat Gaza een hel op aarde is behoeft amper toelichting. Ter introductie van de petitie biedt DCIP een beknopt overzicht van de onleefbare situatie en de oorzaken daarvan. The Rights Forum publiceerde recent een serie artikelen over de omstandigheden in de kleine landstrook, die door de Israëlische blokkade nagenoeg volledig van de buitenwereld is geïsoleerd. Opgesloten achter hekken tracht de bevolking te overleven onder een meervoudige crisis die, zoals DCIP benadrukt, geen gevolg is van een externe ramp, maar welbewust door mensenhanden tot stand is gebracht.

DCIP doet een beroep op het Strafhof nadat een vertegenwoordiging van de Palestijnse civil society dat drie weken geleden ook al deed. Het in Den Haag gevestigde Strafhof werkt al tweeënhalf jaar aan een ‘verkennend onderzoek naar Palestina’ dat vooraf moet gaan aan een volwaardig onderzoek naar door Israël begane misdaden tegen de Palestijnen. De indruk bestaat dat externe tegenwerking de oorzaak is van het gebrek aan voortgang.

Intussen sterven Palestijnen een onnodige dood en groeien kinderen op onder volstrekt onacceptabele omstandigheden. Hoewel de feiten bekend zijn, en hoewel oplossingen aanwijsbaar zijn, kijkt de wereld weg. Dat moet nu stoppen, is de klemmende boodschap van DCIP. In Nederland heeft de organisatie Tadamun zich bij de oproep van DCIP aangesloten. Ook The Rights Forum verklaart zich solidair en zal het Strafhof oproepen tot ingrijpen.

Teken de petitie

Feiten over Gaza

De kleine Gazastrook – 360 vierkante kilometer oftewel tweemaal het landoppervlak van Texel – huisvest 1,9 miljoen inwoners. Ter vergelijking: Nederland beslaat 41.500 vierkante kilometer en telt 17 miljoen inwoners; bij een vergelijkbare bevolkingsdichtheid zouden dat er zo’n 220 miljoen zijn.

Ruim driekwart van de Palestijnen in de Gazastrook is vluchteling of nazaat van vluchtelingen – veelal Palestijnen die in 1947-1949 en 1967 door Israël werden verdreven uit Jaffa, Haifa, Jeruzalem en honderden Palestijnse dorpen, en die sindsdien in de overbevolkte Gazastrook moeten afwachten tot de wereld hun legitieme recht van terugkeer honoreert.

Wie meer wil begrijpen van de situatie in Gaza kan terecht in onze sectie Documentaires, waarin een tweetal zeer informatieve video’s is opgenomen. Gaza in Context schetst de ontwikkelingen die tot de huidige situatie hebben geleid. One Family in Gaza is een aangrijpende reportage die inzoomt op een Palestijns gezin dat zwaar werd getroffen door de Israëlische aanvallen. Totale kijkduur: 50 minuten.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy