Gij zult niet stelen 17 december 2019 Lees meer over

Demonstratie tegen handel in producten uit illegale nederzettingen door Christenen voor Israël

De Israëlwinkel van Christenen voor Israël in Nijkerk is donderdag de locatie van een protestactie tegen de handel in producten uit de illegale Israëlische kolonies in bezet gebied. ‘Gij zult niet stelen.’

Voorbeeld van een wijn die door het Israël Producten Centrum wordt verkocht als ‘wijn uit Israël’, maar in werkelijkheid afkomstig is uit een illegale nederzetting op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Op donderdag 19 december organiseert DocP (Diensten en Onderzoek Centrum Palestina) een protestactie bij het ‘Israël Producten Centrum’ (IPC) in Nijkerk. Doel van de actie is de aandacht te vestigen op de betrokkenheid van het IPC bij de handel in producten uit de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’). Het IPC is nauw verwant aan de organisatie ‘Christenen voor Israël’.

‘Feestelijke verwenavond’

De actie van DocP wordt gehouden voor de deur van het IPC. Daar vindt op dat moment een ‘feestelijke verwenavond’ plaats, waarop bezoekers kennis kunnen maken met wijnen en andere producten uit Israël. Een deel daarvan komt echter niet uit Israël, maar uit de door Israël bezette Palestijnse en Syrische gebieden. Ze worden geproduceerd door Israëlische kolonisten, op gestolen land waarvan de lokale bevolking is verdreven.

De Israëlische kolonisering en exploitatie van bezet gebied geldt onder de Conventies van Genève als een grove schending van het internationaal recht, en onder het Statuut van Rome (het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof) als een oorlogsmisdaad, en gaat gepaard met grove schendingen van de mensenrechten. Handelaren in kolonistenproducten, zoals het IPC, faciliteren die schendingen en betrekken daar hun klanten bij – in dit geval onder de noemer van een ‘feestelijke verwenavond’.

Feestelijk protest

Daar is niets feestelijks aan, stelt DocP, en om die reden wordt ertegen geprotesteerd. Activisten uit het hele land komen donderdag vanaf 18.00 uur samen om het IPC en de Christenen voor Israël op een stevig tegengeluid te tracteren. Dat gebeurt onder het genot van wijn en hapjes van onomstreden oorsprong. The Rights Forum sympathiseert met het initiatief.

Waar: Israël Producten Centrum, Henri Nouwenstraat 34, 3863 HV Nijkerk
Wanneer: Donderdag 19 december van 18.00 tot 20.00 uur
Meer informatie: Op de website van DocP en via [email protected]

Wie er niet bij kan zijn, maar toch aan het protest wil bijdragen, kan zijn afkeuring kenbaar maken door telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met het IPC en de Christenen voor Israël.

Wijnen uit illegale bron

Tot de door het IPC verhandelde producten behoren wijnen die worden geproduceerd in illegale Israëlische kolonies. Voorbeelden zijn de aangeboden Jerusalem Hills-wijnen. Die komen niet uit Israël, zoals het etiket vermeldt, maar uit de illegale Israëlische kolonie Kiryat Arba, gelegen bij de Palestijnse stad Al-Khalil (Hebron) op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Ook de aangeboden wijnen Isaac’s Ram en Pardess zijn afkomstig uit de kolonies bij Al-Khalil. Producent is het kolonisten-wijnhuis Hebron Heights Winery.

Daarnaast worden wijnen van Barkan Wineries verkocht. Dat Israëlische wijnhuis exploiteert wijngaarden op de Hoogvlakte van Jawlan (Golan) in bezet Syrisch gebied, waarvan de oogsten in ‘Israëlische’ wijnen worden verwerkt. Barkan Wineries is eigendom van Tempo Beverages, waarvan Heineken veertig procent van de aandelen bezit.

Fraude en misleiding van de consument

Eerder dit jaar publiceerde The Rights Forum een onderzoek naar de Israëlische wijnindustrie, waaruit blijkt dat vrijwel alle Israëlische wijnhuizen betrokken zijn bij de kolonisering en exploitatie van bezet gebied. Daaruit blijkt ook dat de handel in die wijnen drijft op grootschalige fraude en misleiding van de consument.

Ook het IPC maakt zich daaraan schuldig. Door wijnen uit bezet gebied te verkopen als ‘afkomstig uit Israël’ worden Nederlandse consumenten bewust misleid. Begin juli werd het IPC hiervoor door het ministerie van Economische Zaken op de vingers getikt. Die waarschuwing heeft het centrum genegeerd.

In november oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de herkomst van producten uit de Israëlische kolonies in bezet gebied op het etiket aangegeven dient te worden. Ook daar trekt het IPC zich niets van aan; de misleiding van de consument wordt willens en wetens voortgezet. Opmerkelijk is dat het IPC werkt met tweehonderd ‘Israël-consulentes’, die zonder scrupules aan deze praktijk meewerken.

Dien een klacht in

Klachten tegen de misleiding door het IPC kunnen worden ingediend bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), die is belast met de controle op het correct informeren van consumenten. The Rights Forum adviseert organisaties en consumenten die gekant zijn tegen de misleiding hier gebruik van te maken.

Eerder deze maand maakte groothandel Makro bekend te stoppen met de handel in dadels uit Israëlische kolonies in bezet gebied. Dat gebeurde in reactie op publicaties van The Rights Forum, en nadat het bedrijf door ons op zijn omstreden praktijken was aangesproken.

The Rights Forum bepleit een volledig verbod op economische relaties met de illegale Israëlische kolonies. Wij zullen Nederlandse bedrijven die investeren in de kolonisering of handelen in producten uit die kolonies blijven aanspreken op hun betrokkenheid bij schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy