Zwarte lijst 23 augustus 2017 Lees meer over

Israël en VS trachten publicatie van ‘foute bedrijven’ te voorkomen

Israël en de VS zetten alle middelen in om de publicatie te voorkomen van een lijst van bedrijven die zaken doen met de illegale Israëlische kolonies in door Israël bezet Palestijns gebied. Aan zo’n lijst wordt gewerkt door de Mensenrechtenraad van de VN, met de bedoeling hem eind dit jaar te publiceren. 

Vergaderzaal van de VN Mensenrechtenraad in het Palais des Nations, Genève, Zwitserland. 

Israël en de VS zetten alle middelen in om de publicatie te voorkomen van een lijst van bedrijven die zaken doen met de illegale Israëlische kolonies in door Israël bezet Palestijns gebied. Aan zo’n lijst wordt gewerkt door de Mensenrechtenraad van de VN, met de bedoeling hem eind dit jaar te publiceren.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) werkt aan een overzicht van bedrijven die zijn betrokken bij de illegale kolonisering van Palestijns land. Daartoe werd besloten naar aanleiding van de dit jaar vijftig jaar durende Israëlische bezetting, de voortdurende kolonisering die daar het doel van is, en de ingrijpende rechtenschendingen die er het gevolg van zijn. Voor het eerst wordt nu een overzicht tot stand gebracht van ondernemingen die bij die schendingen zijn betrokken, en die zakelijk profiteren van de illegale kolonisering. De lijst moet duidelijkheid scheppen voor consumenten en reizigers die ervoor willen waken dat zij via hun bestedingen ongewild bijdragen aan die praktijken.

Tegenwerking

De regering-Trump verzet zich hevig tegen wat zij de ‘zwarte lijst’ noemt, en is niet van plan om bij te dragen aan de door de UNHRC toegezonden conceptversie. Amerika’s VN-ambassadeur Nikki Haley sprak eerder van een ‘internationale poging tot goedkeuring van de antisemitische BDS-beweging’ en ging zo ver om het Amerikaanse lidmaatschap van de Mensenrechtenraad ter discussie te stellen. De Israëlische VN-ambassadeur bij de VN, Danny Danon, beschuldigt de Raad naar standaard Israëlisch gebruik van ‘modern antisemitisme’. Eerder trachtten de VS en Israël de toewijzing van VN-fondsen voor het project te ondermijnen. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, onder wiens verantwoording de samenstelling van de lijst valt, zegt deze – na eerder verleend uitstel – dit jaar te zullen publiceren.

De grote inspanningen die de VS en Israël zich getroosten om publicatie van de lijst af te wenden, wijzen erop hoe substantieel de rol van het bedrijfsleven in de Israëlische kolonisering is. Enerzijds vormt de participatie van internationale bedrijven een voorwaarde voor de ontwikkeling van de Israëlische kolonies, anderzijds vormen die kolonies een profijtelijke markt voor bedrijven. De exceptionele omstandigheden – de kolonisering speelt zich af op gestolen grond, met gebruikmaking van gestolen grondstoffen, goedkope arbeid, en subsidies van de Israëlische overheid – hebben een profijtelijk klimaat geschapen, dat mede door profiterende Nederlandse bedrijven in stand wordt gehouden.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy