Israël-Palestina in het kort – 11 mei

Aantreden nieuwe regering Israël in zicht / Reacties op annexatieplannen / Maatregel tegen banken leidt tot protest / Israëlische lening voor PA / Nieuwe bouwplannen nederzetting / God TV

Netanyahu stemt in de Knesset, 6 mei 2020 © Adina Valman / Knesset Spokesperson's Office

Aantreden nieuwe regering Israël in zicht

Vorige week is eindelijk het pad vrijgemaakt voor een nieuwe Israëlische regering. Op 6 mei oordeelde het Israëlische hooggerechtshof dat de aanklacht wegens corruptie die tegen Netanyahu loopt hem er niet van weerhoudt een regering te vormen. De daaropvolgende dag werd in het Israëlische parlement wetgeving aangenomen die het mogelijk maakt het regeerakkoord tussen Netanyahu en Gantz uit te voeren. Onder andere de afspraak om het premierschap halverwege de kabinetsperiode over te dragen van Netanyahu aan Gantz is hierdoor nu mogelijk. De partijen van Netanyahu en Gantz hebben in een gezamenlijk statement aangegeven van plan te zijn op 13 mei de nieuwe regering te beëdigen.

Reacties op annexatieplannen

Amerikaanse ambassadeur bevestigt positie VS

De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft nogmaals bevestigd dat de Verenigde Staten bereid zijn de soevereiniteit van Israël over een groot deel van de bezette Westelijke Jordaanoever te erkennen. Dat zei hij in een interview met de Israëlische krant Israel Hayom. Volgens ambassadeur David Friedman moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan: Israël zal moeten overleggen met de Palestijnse Autoriteit over het oprichten en erkennen van een Palestijnse staat in zeventig procent van de Westelijke Jordaanoever, en verdere constructie van nederzettingen in Area C moet worden stopgezet. Zodra er dan een definitieve kaart van de grenzen tussen Israël en Palestina wordt vastgesteld zal de VS dertig procent van de Westelijke Jordaanoever na annexatie erkennen als onderdeel van Israël.

Mogelijk Europese sancties

De ministers van buitenlandse zaken van lidstaten van de EU zijn in overleg over het invoeren van sancties tegen Israël, in het geval er overgegaan wordt tot annexatie. Dat schrijft Wafa, het persbureau van de Palestijnse autoriteit, op basis van een verklaring van een anonieme bron. Volgens de bron is er een groeiend momentum binnen de EU om het annexatieplan het hoofd te bieden. Omdat sancties normaliter door alle 27 lidstaten goedgekeurd moeten worden, wordt er gezocht naar manieren annexatie te ontmoedigen via stappen die niet door lidstaten geblokkeerd kunnen worden door middel van hun veto. De bron van Wafa noemt het stilzetten van het Horizon Europe 2021 – 2027 programma, dat onder andere miljarden euro’s investeert in Israëlische denktanks.

Ook de Israëlische krant Israel Hayom schrijft dat er binnen de EU nagedacht wordt over sancties tegen Israël. Zweden, Ierland en Luxemburg zijn daarin de koplopers – zij pleiten voor het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens Israel Hayom zouden het opschorten van het handelsverdrag en het uitsluiten van Israël van deelname aan Horizon Europe significante economische gevolgen hebben voor Israël.

Verenigde Arabische Emiraten tegen annexatie

De minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zich uitgesproken tegen het Israëlische annexatieplan. Volgens minister Abdullah bin Zayed Al Nahyan zou het eenzijdig uitroepen van soevereiniteit een schending zijn van het internationaal recht, de kans op vrede ondermijnen, ‘en in tegenspraak zijn met alle inspanningen van de internationale gemeenschap om tot een duurzame politieke oplossing te komen.’ Netanyahu heeft meerdere malen aangegeven ervan overtuigd te zijn dat de Arabische staten, en met name de Golfstaten, annexatie uiteindelijk zullen accepteren. Al Nayhan heeft die verwachting expliciet ontkend.

Maatregel tegen banken leidt tot protest

Een nieuwe Israëlische regel die erop gericht is banken te ontmoedigen om uitkeringen aan familieleden van Palestijnen die gevangengenomen zijn door Israël te faciliteren, heeft tot Palestijns protest geleid. De nieuwe regel zorgt ervoor dat niet alleen de families die uitkeringen van de Palestijnse Autoriteit ontvangen aansprakelijk zijn, maar ook de banken en hun werknemers die de betalingen verwerken. Israël probeert al lang om deze uitkeringen voor familieleden van door Israël gedetineerde Palestijnen te beëindigen. De Palestijnen beschouwen de betalingen als uitkeringen voor slachtoffers van de Israëlische bezetting, Israël ziet de betalingen als een beloning voor geweld. De Palestijnse banken zullen niet meewerken met Israël, en de uitkeringen gewoon blijven faciliteren. Dat maakte de Palestijnse premier Mohammed Shtayyeh op 8 mei bekend. Nadat Cairo Amman Bank, een Jordanese bank die ook op de Westelijke Jordaanoever opereert, de rekeningen van gevangenen had gesloten werd een vestiging van de bank in Jenin met Molotov-cocktails bestookt.

Israëlische lening voor PA

Israël heeft een lening van ruim 210 miljoen euro aan de Palestijnse Autoriteit goedgekeurd om de Palestijnse gebieden te helpen het hoofd te bieden aan het coronavirus. Dat heeft het Israëlische ministerie van financiën op 10 mei bekend gemaakt. De maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan hebben een enorme economische impact op de Palestijnse gebieden. Het bedrag, dat in vier maandelijkse wordt overgemaakt, zal later worden ingehouden op de belastinginkomsten die Israël namens de Palestijnse Autoriteit int.

Nieuwe bouwplannen nederzetting

Op 6 mei heeft de Israëlische minister van defensie Bennett plannen goedgekeurd voor de bouw van 7000 nieuwe woningen in Efrat, een illegale nederzetting in de buurt van Bethlehem. Over het bouwen van woningen in bezet gebied tweette Bennett: ‘Het bouwmomentum in het land mag niet worden gestopt, zelfs niet voor een seconde.’ De bouw van nederzettingen in bezet Palestijns gebied is een schending van het internationaal recht, en is door de VN en de EU herhaaldelijk als dusdanig bestempeld.

God TV

De Israëlische minister van Communicatie, David Amsalem, heeft gedreigd een nieuw evangelische TV-netwerk, Shelanu TV, van het net te halen als het zou pogen Joden te bekeren tot het Christendom. Shelanu TV maakt onderdeel uit van het medianetwerk God-TV. Shelanu TV zendt uit in het Hebreeuws en heeft publiekelijk verklaard het evangelie van Jezus in de huizen en levens en harten van het Joodse volk te brengen. Volgens de Israëlische wet is het verboden jongeren onder de 18 jaar zonder toestemming van hun ouders te bekeren.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy