Israël-Palestina in het kort – 28 juni 2021

Met onder andere: Palestijnse activist overleden na arrestatie door Palestijnse Autoriteit, 1500 Palestijnen in Silwan dreigen dakloos te raken, en Israël keurt plannen voor uitbreiding kolonies goed.

Nizar Banat © Hossam Sarhan/MEE/Facebook

Palestijnse activist overleden na arrestatie door Palestijnse Autoriteit

Nizar Banat, een vooraanstaande Palestijnse activist die bekend stond om zijn kritiek op de Palestijnse Autoriteit (PA), is op 24 juni om het leven gekomen nadat hij door de veiligheidsdiensten van de PA werd gearresteerd. Banat was voor de parlementsverkiezingen, die op 22 mei zouden plaatsvinden maar door president Mahmoud Abbas werden uitgesteld, een kandidaat op de Vrijheid en Waardigheid-kieslijst. Als reactie op Abbas’ besluit publiceerden Banat en zijn lijst een verklaring waarin Europese rechtbanken, waaronder het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, werden verzocht de financiële steun aan de PA onmiddellijk stop te zetten.

Een neef van Banat verklaarde dat zo’n 25 agenten middenin de nacht het huis bestormden waar de activist verbleef, traangas in zijn ogen en mond spoten, hem met houten en ijzeren stokken in elkaar sloegen, en hem vervolgens afvoerden. Kort na de arrestatie werd bekend dat Banat was overleden. Hoewel de autoriteiten verklaarden dat Banat naar het ziekenhuis was gebracht is dat volgens zijn familie niet gebeurd, en is hij in een gevangenis van de PA omgekomen.

Kritiek op de PA

Volgens Muhannad Karajah, een lid van Palestinian Laywers for Justice, had Banat hem de dag voor zijn dood gebeld en hem verteld dat hij werd bedreigd door de inlichtingendienst van de PA. De inlichtingendienst had geëist dat Banat stopte met het uiten van kritiek op de PA, president Abbas en andere hooggeplaatste medewerkers van de PA en Abbas’ Fatah-partij. Banat publiceerde op zijn Facebook-pagina, die door meer dan honderdduizend mensen gevolgd wordt, regelmatig video’s waarin hij kritiek uitte op het Palestijnse bestuur. ‘Door Nizar Banat te vermoorden bevestigt de [Palestijnse] Autoriteit dat het een repressieve autoriteit is die elke mensenrechtenverdediger bedreigt’, aldus Karajah.

Regime van repressie

De dood van Banat door de veiligheidsdiensten van de PA leidde tot een storm van kritiek in binnen- en buitenland, en grote protesten op de Westelijke Jordaanoever. Ook de EU en de VN reageerden geschokt op de dood van Banat. Critici van de PA wijzen echter op hun rol in de dood van Banat, als grootste financiers van de Autoriteit. Gezamenlijk investeren de EU en de VN miljarden in de PA, en met name in de Palestijnse veiligheidsdiensten.

Demonstraties hardhandig neergeslagen

Duizenden Palestijnen zijn na de dood van Banat in Ramallah en Hebron de straat opgegaan om te protesteren tegen het autoritaire regime van de PA. Op videobeelden is te zien hoe demonstranten slogans als ‘vertrek, Abbas’ en ‘het volk wil de ondergang van het regime’ roepen. De veiligheidsdiensten van de PA traden hard op tegen de demonstranten, en zetten wapenstokken, traangas en en schokgranaten in. Een aantal demonstranten raakte daarbij gewond.

Gebrek aan legitimiteit PA

Volgens critici van de PA zijn de dood van Banat en de reactie daarop het meest recente voorbeeld van de wijze waarop de Autoriteit zijn legitimiteit en de connectie met het Palestijnse volk heeft verloren.

Desondanks blijven internationale instanties als de EU en de VN de PA beschouwen als de legitieme vertegenwoordiging van het Palestijnse volk. Onder het mom van het bewaken van stabiliteit en middels de financiële steun aan de Autoriteit wordt de status quo in stand gehouden, waarvan ook de Israëlische bezetting profiteert. Zoals altijd is het Palestijnse volk het kind van de rekening.

Wij zullen de komende dagen op deze website in een artikel verder uitgebreid aandacht aan de moord op Nizar Banat besteden.

1500 Palestijnen in Silwan dreigen dakloos te raken

Honderd families in de wijk Silwan in Oost-Jeruzalem staan op het punt hun huizen kwijt te raken en dakloos te worden. De Israëlische autoriteiten hadden de families op 7 juni opgedragen hun huizen uiterlijk afgelopen zondag af te breken en te vertrekken. Deden zij dat niet, dan zouden de autoriteiten zelf overgaan tot sloop en de families een boete van €20.000 opleggen. De families weigeren hun huizen te verlaten of af te breken. Het is onduidelijk wanneer de Israëlische autoriteiten over zullen gaan tot actie. In de aanloop van de door de Israëlische opgelegde deadline riepen Palestijnen op sociale media de internationale gemeenschap op om op te treden en het bewustzijn over de situatie in Silwan te verspreiden.

De honderd families, bestaande uit ongeveer 1500 mensen, wonen in de wijk Al-Bustan. De Israëlische autoriteiten trachten al meer dan tien jaar de Palestijnse inwoners van de wijk te verdrijven door middel van sloopodrachten, onder het voorwendsel dat hun huizen zijn gebouwd zonder vergunning van de gemeente Jeruzalem. In samenwerking met een kolonistenorganisatie is de gemeente van plan een toeristisch park genaamd de ‘Koningstuin’ aan te leggen en te verbinden met het ‘Stad van David’-park, een nabijgelegen archeologische attractie. De Israëlische autoriteiten gebruiken vaker de aanleg van een nationaal park of de vondst van archeologische artefacten als voorwendsel om Palestijnen uit een gebied te verdrijven.

Ook in andere wijken in Silwan lopen Palestijnen het gevaar hun huizen te moeten slopen of verlaten. Afgelopen zaterdag werd een Palestijnse vader in de Al-Thawri-buurt van Silwan gedwongen om een kamer te slopen die was gebouwd voor zijn zoon met een beperking. Sinds 2013, toen hij de extra kamer bouwde, heeft de vader al voor meer dan tienduizend euro aan boetes aan de Gemeente Jeruzalem betaald.

Israël keurt plannen voor uitbreiding kolonies goed

Voor het eerst in zes maanden hebben de Israëlische autoriteiten plannen voor uitbreidingen van illegale kolonies (‘nederzettingen’) op de Westelijke Jordaanoever goedgekeurd. Het is ook voor het eerst dat er een dergelijke ontwikkeling plaatsvindt sinds het aantreden van de nieuwe Israëlische regering op 13 juni. Tijdens een vergadering van het Civiele Bestuur van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever op 23 juni werden er in totaal 31 afzonderlijke bouwplannen goedgekeurd, elk met een klein aantal woningen of andere voorzieningen.

Een dag nadat de bouwplannen werden goedgekeurd uitte de VN stevige kritiek op de uitbreidingen van de Israëlische kolonies. VN-Secretaris-Generaal Antonio Guterres en VN-gezant voor het Midden-Oosten Tor Wennesland rapporteerden over de uitvoering van een resolutie van de Veiligheidsraad uit 2016 waarin werd verklaard dat nederzettingen illegaal zijn onder het internationaal recht. De VN eiste toen een stopzetting van de uitbreiding van de nederzettingen. ‘Ik onderstreep nogmaals, in niet mis te verstane bewoordingen, dat de Israëlische nederzettingen een flagrante schending vormen van de resoluties van de Verenigde Naties en het internationaal recht’, aldus Wennesland. ‘Ze vormen een groot obstakel voor het bereiken van een tweestatenoplossing en een rechtvaardige, duurzame en alomvattende vrede. De vooruitgang van alle nederzettingenactiviteiten moet onmiddellijk worden stopgezet’, benadrukte Wennesland.

Manager van grensovergang Gaza-Israël: ‘open Gaza direct’

Shlomo Tzaban, de manager van de Erez-grensovergang tussen Gaza en Israël, heeft tijdens een gesprek met studenten gezegd dat ‘Gaza onmiddellijk geopend moet worden’. Tijdens zijn lezing benadrukte Tzaban het belang van de ontwikkeling en welvaart van Gaza – zowel voor Palestijnen in Gaza, als voor Israël. Daarmee schaart hij zich onder de grote groep voormalige Israëlische militaire functionarissen die in het verleden kritiek hebben geuit op de Israëlische blokkade van Gaza. ‘Als het slecht gaat in Gaza, zal het ook slecht gaan in Israël’, aldus Tzaban. ‘Als we dit niet oplossen, met enorme moed, creativiteit en investering van alle landen van de wereld – de Verenigde Staten, de Europese Unie, het Kwartet en anderen – blijven we van incident naar incident, van confrontatie naar confrontatie, van oorlog tot oorlog gaan, inclusief onze kleinkinderen en achterkleinkinderen.’

Intussen blijft de humanitaire situatie in Gaza onverminderd achteruitgaan. De Israëlische bombardementen van de afgelopen twee maanden hebben daar ook aan bijgedragen, verklaarde Sam Rose, de directeur van de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA), op 23 juni. Rose maakte bekend dat de UNRWA zal beginnen met het uitvoeren van verschillende programma’s, waaronder het uitdelen van voedselpakketten en het repareren van huizen die beschadigd zijn tijdens het laatste Israëlische offensief. Hij verklaarde ook dat de UNRWA van plan is een programma op te zetten voor psychologische ondersteuning van duizenden studenten in Gaza.

Amnesty: Israëlische politie gebruikt buitensporig geweld tegen Palestijnse demonstranten

Amnesty International heeft onderzoek gedaan naar het Israëlische politieoptreden tussen 9 mei en 12 juni, toen grote groepen Palestijnse Israëli’s de straat opgingen in solidariteit met de inwoners van Sheikh Jarrah, en in protest tegen de Israëlische gewelddadigheden in en rondom de Al-Aqsa-moskee en tegen Gaza. De internationale mensenrechtenorganisatie concludeert op basis van het onderzoek dat de Israëlische politie op grote schaal de rechten van Palestijnse Israëli’s geschonden heeft. Dat gebeurde onder andere door het gebruik van onrechtmatig geweld tegen vreedzame demonstranten, de inzet van martelmethodes tegen gevangenen, en grootschalige arrestatiecampagnes. Honderden Palestijnse Israëli’s raakten gewond, en een zeventienjarige jongen werd doodgeschoten.

De bevindingen van Amnesty tonen bovendien aan dat het Israëlische politieoptreden discriminerend was. De politie beschermde de Palestijnse burgers van Israël niet tegen aanvallen van groepen gewapende Joodse Israëli’s, zelfs niet wanneer dergelijke plannen van tevoren bekend werden gemaakt en de politie ervan op de hoogte was of had moeten zijn. Daarbij komt dat meer dan negentig procent van alle door de politie gearresteerde Israëli’s een Palestijnse achtergrond had.

Saleh Higazi, adjunct-directeur Midden-Oosten van Amnesty International, zei over de bevindingen: ‘Dit discriminerende optreden was georkestreerd als een daad van vergelding en intimidatie om pro-Palestijnse demonstraties neer te slaan, en om degenen die zich uitspreken om Israëls geïnstitutionaliseerde discriminatie en systematische onderdrukking van Palestijnen te veroordelen het zwijgen op te leggen.’

Israëlische kolonisten verwoesten olijfbomen in Salfit

Afgelopen week hebben Israëlische kolonisten herhaaldelijk olijfbomen van Palestijnse boeren in Salfit verwoest. Salfit, dat in het midden van de Westelijke Jordaanoever ligt, is een van de gebieden die het zwaarst getroffen wordt door kolonistengeweld. In totaal zijn er 23 illegale kolonies en nog eens zes buitenposten in het gebied rondom de stad gevestigd. Op 23 juni vernielde een groep kolonisten meer dan tien bomen. Ook maakten zij een irrigatienetwerk en twee watertanks van dezelfde boer kapot, en stalen zij een ezel. Twee dagen later was het opnieuw raak. Ditmaal staken de kolonisten tientallen olijfbomen en vijgenbomen in brand. Palestijnse brandweerlieden en andere inwoners haastten zich naar de boomgaard en slaagden erin het vuur te blussen voordat het zich kon verspreiden.

Motie van Van der Staaij over ‘eenzijdige anti-Israëlische initiatieven’ in de VN aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 17 juni een motie van Van der Staaij (SGP) aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in VN-verband tegen ‘eenzijdige anti-Israëlische initiatieven’ te stemmen. Volgens de SGP-leider is er in VN-organisaties, waaronder de VN-Mensrechtenraad, sprake van initiatieven voor ‘sessies, resoluties en/of onderzoeken die qua aantal of inhoud niet of onvoldoende gebalanceerd zijn, maar disproportioneel gericht zijn tegen Israël’. Het is niet genoeg dat de Nederlandse regering zich in die gevallen enkel onthoudt van stemming, aldus de motie. De motie werd mede ondertekend door De Roon (PVV) en Segers (CU), en aangenomen met 86 stemmen voor.

Hoewel het volkomen terecht zou zijn om een eenzijdige agendering tegen één land te veroordelen, is het probleem in het geval van Israël-Palestina juist dat er al decennialang géén concrete maatregelen geworden tegen de Israëlische schendingen van het internationaal recht. Al decennia gedoogt de internationale gemeenschap een onrechtmatige bezetting, de facto annexatie, kolonisatie van Palestijns gebied, buitengerechtelijke executies van Palestijnen door Israël, en meer. Deze schendingen leiden niet tot maatregelen, en in de meeste gevallen ook niet tot veroordelingen – ook in Nederland niet. Zo weigerde de Tweede Kamer in mei nog om de Israëlische bombardementen op burgerdoelen in Gaza te veroordelen, terwijl de raketten die vanuit Gaza werden afgeschoten wel leidden tot een stortvloed aan kritiek.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy