Provocerend statement 28 september 2017 Lees meer over

Israël viert vijftig jaar bezetting in illegale nederzetting

Met een grootse bijeenkomst in de illegale kolonie Gush Etzion vierde het Israëlische establishment gisteravond de bezetting van de Palestijnse gebieden, vijftig jaar geleden. De provocerende boodschap aan de wereld: wij gaan nooit meer weg.

Israëlische ‘nederzetting’ op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. ‘Wij gaan hier nooit meer weg’, verklaarde premier Netanyahu gisteravond tijdens de viering van vijftig jaar Israëlische bezetting.

Met de bijeenkomst maakte de Israëlische regering een oorverdovend politiek statement: de in de Zesdaagse Oorlog van juni 1967 veroverde Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem zijn ‘joods’ gebied en blijven tot het einde der tijden in Israëlische handen, en met VN-resoluties die op basis van het internationaal recht bepalen dat de Israëlische aanwezigheid illegaal is hebben we niets te maken. De provocerende boodschap was gericht aan de Palestijnen en de internationale gemeenschap: bekijk het maar met je pleidooien voor Palestijnse rechten en een Palestijnse staat, wij gaan hier nooit meer weg.

Geen bezetting, maar ‘bevrijding’ en ‘terugkeer’

De bijeenkomst werd bijgewoond door een breed gezelschap hoogwaardigheidsbekleders, onder wie president Rivlin, premier Netanyahu en tal van ministers, parlementsleden, militaire kopstukken en leiders van de Israëlische kolonistenbeweging. Plaats van handeling was het ‘nederzettingenblok’ Gush Etzion (‘Etzion-blok’), een verzameling illegale ‘nederzettingen’ op Palestijns grondgebied, bewoond door 80 duizend Israëlische kolonisten.

De bijeenkomst droeg als motto ‘Wij zijn teruggekeerd naar ons thuis’. Spreker na spreker bewierookte de vijftig jaar durende bezetting in bijbelse termen als ‘de bevrijding van Judea, Samaria en de Jordaanvallei’. Dat de ‘bevrijde’ Palestijnse bevolking en de wereld daar anders over denken is hun probleem; oppositie tegen de ‘bevrijding’ wordt traditioneel afgeschilderd als ‘anti-Israëlisch’ of zelfs antisemitisch. Afgelopen week gebruikte Netanyahu zijn toespraak tot de VN om diezelfde VN tot ‘epicentrum van het wereldwijde antisemitisme’ te bestempelen.

Netanyahu liet de afgelopen maanden geen gelegenheid voorbijgaan om duidelijk te maken dat Israël de illegale kolonisering van het ‘Beloofde Land’ zal voortzetten, en ook nu kweet hij zich van zijn missie: geen Israëlische nederzetting in ‘het Land Israël’ zal ooit nog worden ontruimd, zei hij. Hij voegde eraan toe dat er ook geen ‘nederzettingen van Arabieren’ (Netanyahu’s aanduiding van de Palestijnen) zullen worden ontruimd − alsof zijn eigen regering zich niet opmaakt voor de ontruiming van de dorpen Khan al-Ahmar en Susiya, en op langere termijn streeft naar de ontruiming van een aantal andere Palestijnse dorpen op de Westoever en in de Naqab (Negev).

Een van de overige prominenten die de bijbelse boodschap gisteravond uitdroegen was Yuli Edelstein, de voorzitter van het Israëlische parlement:

For years we will continue to build and develop our ancestors’ heritage in Jerusalem, in Judea, in Samaria, in the Jordan Valley.

Minister van Onderwijs Naftali Bennett voegde daaraan toe dat de internationale oppositie tegen het illegale koloniseringsproject ‘niet onoverkomelijk’ is. De wereld begrijpt heel goed dat ‘het Land Israël nooit meer verdeeld zal worden’, zei hij.

Rechterlijke macht niet vertegenwoordigd

Een smet op de saamhorigheid was de weigering van het Israëlische Hooggerechtshof om een afvaardiging te sturen naar wat het ‘een controversieel politiek evenement’ noemde. Het Hof stelde dat daardoor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en het publieke vertrouwen erin in gevaar zou komen. Het kwam de rechters op een storm van kritiek te staan, die de bijeenkomst overschaduwde.

Een reeks ministers en de kolonistenbeweging beschuldigden de rechters van ‘partijdigheid ten aanzien van het nederzettingenproject’ en ‘een politieke stellingname betreffende een niet-politieke bijeenkomst die is georganiseerd door de staat’. Meerdere ministers beschuldigden het Hof van ‘een boycot’ en zelfs van ‘steun aan de BDS-beweging’ (de internationale beweging die Israël door middel van boycots, desinvesteringen en sancties wil dwingen het internationaal recht en de rechten van de Palestijnen te respecteren). Wat hen betreft zijn de rechters voortaan niet meer welkom bij officiële, door de staat georganiseerde bijeenkomsten.

Een van de ministers die de rechters beschuldigden van het voeren van een tegen de kolonisten gerichte ‘linkse politieke agenda’ was minister van Toerisme Yariv Levin:

For anyone who had a doubt, it was made clear today once again that Supreme Court justices bring into the courtroom a left-wing personal political agenda, something that is expressed in their rulings that repeatedly harm settlers and the settlement enterprise.

De kolonistenleiders uitten zich in soortgelijke bewoordingen. De rechters moeten hun ‘ideologische agenda’ en ‘hysterie’ opzij zetten, stelden zij. Een van hen, Shlomo Ne’eman, zei het zo:

The justices must decide whether they will be a part of the historic return of the Jewish people to its land, or part of the hysteria of the left fearful of its having lost power.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy