Captain Nidal 29 september 2017 Lees meer over

Kamervragen DENK over Israëlisch geweld tegen burgers

Met een serie scherpe Kamervragen zet DENK het structurele Israëlische geweld tegen de Palestijnse burgerbevolking op de politieke agenda. De partij wil concrete actie van het kabinet om de Palestijnen te beschermen.

Een 15-jarige Palestijn toont een foto van zichzelf, geketend aan een bed in een Israëlisch ziekenhuis na in zijn benen te zijn geschoten.

De Tweede Kamerfractie van DENK heeft schriftelijke vragen gesteld aan Minister Koenders van Buitenlandse Zaken over het structurele geweld van het Israëlische leger tegen Palestijnse burgers. DENK vraagt de minister om concrete stappen die Israël moeten bewegen zijn onrechtmatige gedrag te staken. Ook wil de partij weten of Israël de status van ‘bevriende natie’ nog wel toekomt.

Israëlische razzia’s

De Kamervragen volgen op een hausse aan berichten over grootschalige misdragingen van het Israëlische leger op de Palestijnse Westoever en in Oost-Jeruzalem. Centraal daarin staat een regime van nachtelijke razzia’s op Palestijnse steden, dorpen en vluchtelingenkampen.

Volgens registratie door de VN vonden in 2017 wekelijks ruim veertig razzia’s plaats. Daarbij wordt grof geweld gebruikt, vallen talloze gewonden en frequent doden, worden vernielingen aangericht en eigendommen ontvreemd. In augustus werden, veelal bij nachtelijke invallen, 522 Palestijnen opgepakt.

Jongeren als doelwit

Opvallend is de Israëlische strategie om welbewust de jonge generatie Palestijnen te treffen. Al in 2013 verschenen alarmerende rapporten van onder meer UNICEF, waaruit bleek dat sinds het jaar 2000 door Israël 1500 Palestijnse kinderen waren gedood, zesduizend verwond, en tienduizend bij nachtelijke invallen uit hun huizen waren gehaald. Dat zijn geen incidenten, maar de resultaten van een bewuste strategie – aldus de conclusie in 2013.

Een jaar geleden werd door de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Badil een nieuwe uitwas van deze Israëlische strategie gerapporteerd in de vorm van het bewust verminken van jonge Palestijnen: shoot to cripple. In grote aantallen zijn jongeren door hun benen – veelal knieën – geschoten. Ook dat zijn geen incidenten, zo blijkt uit de hoge aantallen slachtoffers en hun hartverscheurende getuigenissen.

Captain Nidal

Uit die getuigenissen komt een verbijsterende realiteit naar voren. In de Palestijnse vluchtelingenkampen worden burgers door het Israëlische leger openlijk bedreigd met verminking en zelfs liquidatie – dreigementen die vervolgens met inzet van veel geweld worden uitgevoerd. Talloze getuigen wijzen een Israëlische officier die schuilgaat onder de naam Captain Nidal aan als verantwoordelijk voor dit Israëlische schrikbewind.

Een maand geleden leidde de door Captain Nidal telefonisch aangekondigde liquidatie van een jonge Palestijn tot een serie publicaties, onder meer van Haaretz, Mondoweiss en The Rights Forum. En nu dus tot Kamervragen van DENK. Daarin wordt minister Koenders onder meer gevraagd naar de reactie van de Israëlische regering op de praktijken van Captain Nidal.

‘Bevriende natie’

DENK vraagt de minister om concrete initiatieven, ook op EU-niveau, om het geweld tegen de Palestijnse burgerbevolking te doen stoppen. De partij dringt er bij Koenders op aan het in zijn contact met Israël dit keer niet te laten bij ‘vrijblijvende rituele kritiek’.

In breder verband vraagt DENK of een land dat systematische en ernstige schade toebrengt aan een burgerbevolking nog als ‘bevriende natie’ kan worden beschouwd. Wanneer wordt die status onhoudbaar, wil de partij van Koenders weten.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Het probleem is allang niet meer de bezetting. Het probleem is het gedogen ervan.

Ramsey Nasr Schrijver / dichter / acteur

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy