Stichting HOPE 7 juni 2020 Lees meer over

Kunst biedt hoop voor de kinderen in Gaza

De Nederlandse stichting HOPE gebruikt kunst als middel om getraumatiseerde kinderen in de Gazastrook een perspectief te bieden. Sinds het coronavirus toesloeg is HOPE er koploper op het gebied van online lesgeven.

Palestijnse jongen in de Gazastrook met een ‘Corona Art Box’, die materialen voor creatieve expressie en ter bescherming tegen het coronavirus bevat. © Stichting HOPE

De stichting biedt activiteiten en lessen op het gebied van kunst en cultuur om getraumatiseerde kinderen en kinderen met een beperking zicht te geven op een betekenisvol leven. Vanuit dat perspectief is HOPE al ruim dertig jaar actief in de Palestijnse Gazastrook, in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis en de Palestijnse Rode Halve Maan. Intussen heeft HOPE haar werkveld verbreed tot andere plaatsen in de regio.

De organisatie beschouwt kunst als een krachtig middel voor ontwikkeling en onderlinge verbinding. Door het ondersteunen van op kinderen gerichte initiatieven uit de samenleving tracht HOPE ook de ontwikkeling van kunstenaars in Gaza te stimuleren. Dat gebeurt mede door contact tot stand te brengen met kunstenaars en organisaties buiten het ommuurde Gaza. Intussen bestaan langlopende contacten met kunstenaars en organisaties op de Westelijke Jordaanoever, in Nederland, België, Frankrijk en Brazilië.

Open Studio

Een van de initiatieven van HOPE is de Open Studio, een centrum voor de uitwisseling van kennis en vaardigheden, die nauw samenwerkt met het University College of Ability Development van de Palestijnse Rode Halve Maan in de zuidelijke stad Khan Yunis. Wanneer de politieke situatie dat toelaat worden buitenlandse kunstenaars en kunsttherapeuten uitgenodigd om ter plaatse lessen te verzorgen.

Jaarlijks wordt ook een cursus The Arts in Education georganiseerd voor circa dertig studenten, die aansluitend een stage krijgen aangeboden bij de Open Studio. In Khan Yunis is een Zaterdag Academie opgericht voor getalenteerde jongeren die gerund wordt door twee kunstenaars van de Open Studio. Inmiddels zijn ook initiatieven opgestart in vluchtelingenkampen elders in Gaza.

Op het strand van Gaza maken Palestijnse kinderen gezamenlijk een groot ‘zandschilderij’. [c] Stichting HOPE
De Open Studio is ook betrokken bij de zomerkampen die de Palestijnse Rode Halve Maan elk jaar in Khan Yunis organiseert, waaraan honderden kinderen deelnemen. Voor de kinderen, die vanwege de Israëlische blokkade in de Gazastrook zijn opgesloten, vormen deze kampen een ontsnapping aan het uitzichtloze bestaan, waarbij zij tal van nieuwe ervaringen opdoen.

BeeHome

Onder de naam BeeHome is een digitaal platform – de BeeHome Academy – ontwikkeld voor gebruik in vluchtelingenkampen zoals die in Palestina, Libanon, Jordanië, Syrië, Nederland en elders ter wereld. Het project is bedoeld om kennis via de telefoon over te dragen, die door kinderen en hun ouders kan worden toegepast zonder dat die daarvoor de deur uit hoeven.

Op de website van BeeHome, gebouwd met slimme nieuwe techniek die hem zelfs met een krakkemikkige internetverbinding toegankelijk maakt, staat een snel groeiend aantal door kinderen gemaakte filmpjes. Ter ondersteuning staan op de website korte instructievideo’s (‘how to’), en zijn ter inspiratie lokale volksverhalen gepubliceerd die kinderen kennis bijbrengen over hun eigen cultuur.

Corona in Gaza

En toen sloeg, ook in Gaza, het coronavirus toe. Scholen sloten en veel activiteiten vielen stil. Dit bleek hét moment waarop de jarenlange ervaring van de stichting het verschil kon maken. In korte tijd groeide HOPE uit tot koploper op het gebied van online lesgeven in Gaza. Zo werden zeventig nieuwe instructievideo’s gemaakt over onder andere dansen, tekenen, filmen, dichten, sporten, knutselen en muziek maken.

Kunstwerk van een kind uit Gaza. [c] Stichting HOPE
Daarnaast werden door de Zaterdag Academie zogenoemde Corona Art Boxes samengesteld, met daarin naast teken-, schilder- en knutselmateriaal ook informatie over het virus, reinigingsmiddelen en boeken voor zowel kinderen als ouders. Elke twee weken wordt het materiaal aangevuld, en elke week worden via Zoom ervaringen uitgewisseld. Zo gaan creativiteit en gezondheid hand in hand, en wordt waardevolle informatie verkregen die weer tot verbetering kan leiden.

Intussen lijkt het erop dat ook de zomerkampen online zullen plaatsvinden. HOPE bereidt zich daar op alle denkbare manieren op voor. Zo worden de instructievideo’s uitgebreid tot complete videocursussen. Ook de Art Boxes worden uitgebreid, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan gezinnen zonder internetaansluiting.

Door de toegenomen online activiteiten heeft de stichting HOPE in Gaza behoefte aan een nieuwe computer. Om die te bekostigen wordt een beroep gedaan op donaties, die kunnen worden overgemaakt op rekening NL37 RABO03 5983 1559 ten name van de HOPE Foundation (BIC: RABONL2U).
© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy