Debatavond 23 oktober 2017 Lees meer over

Wat mag wél, en wat mag niet als het om Israël gaat?

Welke vormen van verzet tegen de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen zijn legitiem? Die uiterst actuele vraag staat centraal in een debat op 31 oktober in Amsterdam.

Op dinsdag 31 oktober vindt in Amsterdam een debat plaats over de vraag in hoeverre verzet tegen Israëls behandeling van de Palestijnen is toegestaan. Die vraag is actueler dan ooit. Niet alleen heeft de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen permanente vormen aangenomen, daarnaast worden in zowel Europa als de Verenigde Staten pogingen gedaan om kritiek daarop via wetgeving te smoren.

De grenzen van verzet – discussie over Israël/Palestina | Dinsdag 31 oktober, 20.00 – 22.30 uur | De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam, tel. 020 5891 680 | Toegang € 12,50 of € 10 met CJP, studentenkaart of stadspas | Reserveren wordt aangeraden.

Introductie

Ter introductie van het onderwerp stellen de organisatoren de volgende vragen:

Hoe mag je je verzetten tegen Israëls beleid ten aanzien van de Palestijnen? Is niet-gewapend verzet voor de Palestijnen de beste optie, of is het voor de Palestijnen ook legitiem om een aanslag te plegen op Israëlische soldaten die zich in Palestijns gebied bevinden?

Mag je, als je in Nederland of een ander democratisch land woont, zonder te vrezen voor je eigen veiligheid en toekomst, betogen dat zo’n aanslag geoorloofd is? Mag je je aansluiten bij een internationale beweging die Israël boycot? Zouden mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties Israël onder druk moeten zetten om zijn repressieve beleid te veranderen?

Tijdens het debat gaan vier sprekers in op het thema. Hoogleraar Marcel Brus beoordeelt de vragen vanuit het internationaal recht. De Palestijnse antropologe Dina Zbeidy bespreekt de betekenis van verzet in het dagelijks leven van Palestijnen en Israëli’s. Brigitte Herremans van de Belgische NGO Broederlijk Delen beoordeelt de belemmeringen die aan hulporganisaties worden opgelegd. Auteur Dyab Abou Jahjah spreekt over de grenzen die in het publieke debat worden gesteld aan kritiek op Israël; meer dan eens moest hij dergelijke kritiek bekopen met de beschuldiging van antisemitisme.

Verdachtmaking

In Nederland en andere westerse landen wordt kritiek op Israël fanatiek bestreden. Dat gebeurt zelden op inhoudelijke gronden. Ook het debat in De Nieuwe Liefde wordt op voorhand verdacht gemaakt. De Israël-lobby is zelfs van mening dat het debat preventief zou moeten worden bijgewoond door een officier van justitie. Dat voorstel is symbolisch voor de inbreuken op de democratische rechtsstaat zoals die in veel landen worden opgetuigd om organisaties en personen uit te schakelen die opkomen voor de rechten van de Palestijnen.

Het debat wordt georganiseerd door de Leonhard-Woltjer Stichting in samenwerking met Een Ander Joods Geluid en De Nieuwe Liefde. De gespreksleiding is in handen van Hassnae Bouazza. Reserveren wordt aangeraden.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Ik koester een diepgewortelde hoop op vrede in het midden-oosten met gerechtigheid als basis.

Doekle Terpstra
Bestuurder

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy