Annexatie 25 juni 2020 Lees meer over

Meer dan duizend Europese parlementariërs pleiten voor actie tegen plan-Trump en annexatie

Europa moet de voorgenomen Israëlische annexatie van Palestijns gebied actief bestrijden en het initiatief nemen tot een rechtvaardige oplossing van de kwestie-Palestina/Israël, schrijven 1080 parlementariërs. Van Palestijnse zijde klinkt een vergelijkbare oproep.

Tijdens een betoging op 6 juni in Tel Aviv tegen de voorgenomen Israëlische annexatie geeft een betoger het V-teken, staand voor een afbeelding van de Israëlische premier Netanyahu. © Nir Keidar / Anadolu Agency

In een brief aan de Europese regeringen en politieke leiders keren 1080 Europese parlementariërs zich scherp tegen het zogenaamde ‘vredesplan’ van president Donald Trump en de voorgenomen Israëlische annexatie van bezet Palestijns gebied. Zoals bekend hoopt Israëls premier Benjamin Netanyahu de annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever op 1 juli in gang te zetten, met rugdekking van Trump. Het voornemen heeft wereldwijd tot protest geleid, ook van de Europese Unie en de Nederlandse regering.

Europees initiatief vereist

De 1080 parlementariërs schrijven dat het plan-Trump ten koste gaat van de door Europa lang gekoesterde tweestatenoplossing, die is gebaseerd op het internationaal recht en bindende resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Het plan ‘promoot permanente Israëlische controle over een gefragmenteerd Palestijns territorium, waarover de Palestijnen geen soevereiniteit hebben’. Verder stellen zij dat annexatie fataal zou zijn voor het perspectief op vrede tussen Israëli’s en Palestijnen, en een potentieel destabiliserende invloed heeft in de regio.

Bovendien zou het op zijn beloop laten van de annexatie een kwalijke precedentwerking kunnen krijgen en een bemoedigend signaal zijn voor andere staten om gebieden te claimen en de internationale rechtsorde aan de laars te lappen. Die rechtsorde is ‘elementair voor de stabiliteit en veiligheid van Europa op de lange termijn’, aldus de parlementariërs. Daarom ‘hebben wij een groot belang en een grote verantwoordelijkheid om die te beschermen’.

De parlementariërs doen een dringend beroep op Europese politieke leiders om resoluut te handelen. Zij dienen het initiatief te nemen om annexatie te voorkomen en naar een rechtvaardige oplossing van het conflict toe te werken, gebaseerd op de rechten van zowel Israëli’s als Palestijnen. Europa beschikt daarvoor over de diplomatieke instrumenten, schrijven zij. Mocht Israël de annexatie alsnog doorvoeren, dan dient dat ‘evenredige consequenties’ te krijgen, aldus de ondertekenaars:

We ask European leaders to act decisively in response to this challenge. Europe must take the lead in bringing international actors together to prevent annexation and to safeguard the prospects of the two-state solution and a just resolution to the conflict. […] European representatives, including EU High Representative Josep Borrell, have stated that annexation ‘could not pass unchallenged’. We fully support this: acquisition of territory by force has no place in 2020 and must have commensurate consequences. 

Onder de ondertekenaars zijn dertien Nederlandse parlementariërs van de PvdA, SP, GroenLinks en D66. Van de door de initiatiefnemers benaderde partijen – een partij als DENK hoorde daar naar verluidt niet bij – valt met name het ontbreken van steun van het CDA op. Onlangs omschreven wij die partij als ‘kampioen in grote woorden en holle veroordelingen’. Incidentele verontwaardiging over Israëlische wandaden krijgt nooit ook maar het geringste gevolg. ‘Als het op daden aankomt staat het CDA steevast aan de verkeerde kant van de geschiedenis’, schreven we.

Palestijnse oproep

Eerder deze week deden meer dan zevenhonderd Palestijnen een beroep op ‘de volken en staten van de wereld’ om effectieve maatregelen te treffen tegen implementatie van het plan van Trump en het Israëlische voornemen tot annexatie. De oproep werd ondertekend door onder meer vooraanstaande politici, religieuze leiders, academici, kunstenaars en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

De Palestijnen wijzen op dezelfde gevaren als de 1080 Europese parlementariërs. Zij herinneren de internationale gemeenschap aan haar verantwoordelijkheden onder internationaal recht om het plan-Trump en de voorgenomen annexatie te bestrijden. Mocht Israël de annexatie alsnog doorzetten, dan dienen ‘straf- en afschrikkende maatregelen’ te worden getroffen:

It is the duty of the international community, its States, people and civil society organizations to confront this, prevent it from happening and, if it does, to take punitive and deterrent measures. […] We appeal to the international community to take the necessary positions and measures to confront and stop this injustice, to preserve the goal of establishing peace and a secure and viable future for the people of the region, including the Palestinian and Israeli peoples, each in their independent state.

VN-Veiligheidsraad

Tijdens een videoconferentie van de VN-Veiligheidsraad spraken de Verenigde Naties, Europese landen en de Arabische Liga zich gisteren nogmaals scherp uit tegen Israëls annexatievoornemen. Zij beriepen zich op dezelfde argumenten als de EU-parlementariërs en de Palestijnen. Secretaris-generaal António Guterres van de VN deed een dringend beroep op Israël om zijn voornemen te laten varen. Hij benadrukte dat annexatie ‘een buitengewoon ernstige schending van het internationaal recht is’.

De Speciale VN-Coördinator voor het Midden-Oosten Vredesproces, Nickolay Mladenov, noemde annexatie een ‘misdaad’ en waarschuwde dat die Israëlische stap ernstige gevolgen zal hebben voor de tweestatenoplossing, het perspectief op vrede en de regionale stabiliteit:

If implemented, this would constitute a most serious violation of international law, including the Charter of the United Nations. It would be devastating to the two-State solution and threaten efforts to advance regional peace and our broader efforts to maintain international peace and security.

‘We kunnen niet toestaan dat dit gebeurt’, zei Mladenov, die Israël nadrukkelijk waarschuwde voor de gevolgen. Dat deden ook zeven (huidige en komende) Europese leden van de Veiligheidsraad (België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Ierland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk). In een gezamenlijke verklaring benadrukten zij dat annexatie gevolgen zal hebben voor hun relatie met Israël:

Following our obligations and responsibilities under international law, annexation would have consequences for our close relationship with Israel and would not be recognized by us.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy