Voorpublicatie 19 mei 2017 Lees meer over

De mythe van de Israëlische democratie

In zijn nieuwste boek rekent de Israëlische historicus en schrijver Ilan Pappé af met de mythes die de stichting en gedragingen van de staat Israël voor de buitenwereld aanvaardbaar moeten maken.

De Israëlische organisatie Vrede Nu organiseert bustochten naar de ‘bezette gebieden’ om Israëli’s kennis te laten maken met de misstanden van de Israëlische bezetting.

Tot de hardnekkigste behoort de mythe dat Israël een functionerende democratie is.

Een van de hardnekkige mythes die de kolonisering van Palestina en het discriminerende Israëlische optreden tegen niet-joden structureel vergezelt is de mantra dat Israël een functionerende democratie is. Die notie beoogt Israël te verbinden met westerse democratieën, en de Israëlische onderdrukking van de lokale Palestijnse bevolking te vatten in het perspectief van een strijd tussen verlichte westerse waarden en duistere niet-democratische krachten. Met die laatste wordt gedoeld op de omringende Arabische wereld, ten opzichte waarvan Israël zichzelf het predikaat ‘Villa in the jungle’ heeft opgespeld.

Het zionistische project om in Palestina een ‘joods tehuis’ te stichten is van oudsher begeleid door intensieve propaganda en mythevorming. Zo beoogde de slogan ‘Een land zonder volk voor een volk zonder land’ de westerse geesten rijp te maken voor de kolonisering van een land met een bevolking van zo’n 1,2 miljoen inwoners. En zo wordt de Nakba – de etnische zuivering waarbij tussen 1947 en 1949 bijna 60 procent van de Palestijnse bevolking werd verdreven om plaats te maken voor dat ‘joodse tehuis’ – tot de dag van vandaag uitgevent als ’noodzaak’ of zelfs ‘zelfverdediging’. Ook de rechtvaardiging van het zionistische geweld onder verwijzing naar resolutie 181 van de Verenigde Naties heeft mythologische proporties aangenomen.

De mythes die de stichting en expansie van Israël voor de buitenwereld aanvaardbaar moesten maken – eindeloos herkauwd door de media en politiek – zijn inmiddels grondig ontzenuwd. Al in 1988 verscheen het boek The Birth of Israel: Myths and Realities van de Israëlische schrijver en historicus Simha Flapan. Bijna dertig jaar later beschrijft zijn collega Ilan Pappé het fenomeen opnieuw in zijn in april verschenen boek Ten Myths About Israel. Pappé rekent daarin onder meer af met de stelling dat Israël een democratie zou zijn. Het betreffende hoofdstuk is als voorpublicatie te lezen op het Amerikaanse webzine Jacobin:

Israel is not the only democracy in the Middle East. In fact, it’s not a democracy at all.

Kenmerk van de Israëlische democratie is dat die slechts bestaat voor zijn joodse inwoners. De Palestijnen en andere niet-joodse groepen zijn niet welkom in de op hun grondgebied gebouwde ‘villa’ en leven als tweede- of zelfs derderangsburgers onder verschillende vormen van rechteloosheid en onderdrukking. Een in maart verschenen VN-rapport waarin Israël schuldig wordt bevonden aan apartheid werd onder zware druk van de VS en Israël ingetrokken. Desondanks spreken de door de VN beschreven, en voor iedereen waarneembare feiten voor zich. Feiten die onverenigbaar zijn met het begrip democratie.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy