Netanyahu en Gabbay: ‘Jordaanvallei voor altijd van Israël’

Israël zal de Palestijnse Jordaanvallei blijven bezetten en koloniseren. Dat stelt premier Netanyahu in een nieuwe provocatie van de Palestijnen en de internationale gemeenschap. Arbeidspartij-leider Gabbay sluit zich bij hem aan: illegale kolonisering is ‘het mooie gezicht van het zionisme’.

Illegale Israëlische kolonie (‘nederzetting’) in de Jordaanvallei.

Israël zal nooit meer afstand doen van de sinds 1967 bezette Jordaanvallei. Het zal er zijn illegale kolonies (‘nederzettingen’) blijven uitbreiden en het gebied toeristisch ontwikkelen. Dat stelde de Israëlische premier Netanyahu tijdens een toespraak voor kolonisten in de vallei ter gelegenheid van vijftig jaar Israëlische bezetting en kolonisering.

Fudamentalistische vloedgolf

Netanyahu laat al maanden geen gelegenheid onbenut om de Palestijnen en de internationale gemeenschap te provoceren door te verkondigen dat Israël de Palestijnse Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem zal blijven bezetten en koloniseren. Hij beroept zich daarbij op een goddelijke belofte aan ‘het joodse volk’, vastgelegd in het Oude Testament.

Ditmaal voerde hij nog een ander argument aan: de illegale kolonisering van de Jordaanvallei zou belangrijk zijn voor de veiligheid van Israël. Als Israël de vallei niet als ‘oostelijke verdedigingslinie’ gebruikt, dreigt onder invloed van Iran en een staat genaamd ‘Hamastan’ een ‘fundamentalistische vloed’ Israël te overspoelen, tot in Gush Dan (de stedelijke agglomeratie rond Tel Aviv) toe:

The Middle East is unstable and violent. The valley is a strategic defensive belt for the country, and without it the fundamentalist flood could reach the interior, up to Gush Dan. Thus, our eastern defensive line starts at this place. If we won’t be here, Tehran and Hamastan will be here. We won’t let that happen.

Niet Israëlische, maar Palestijnse veiligheid in geding

Er zullen weinig mensen zijn die Netanyahu’s opvatting onderschrijven dat een militaire bezetting en de onderdrukking van miljoenen mensen goed is voor de veiligheid van de bezettende mogendheid. Het gezond verstand zegt dat het tegenovergestelde het geval is, en dat het uit het oogpunt van veiligheid verstandiger is naar vrede te streven. Bovendien heeft Israëls militaire top bij herhaling verklaard dat Israël militair dermate superieur is in de regio dat het van niemand iets te vrezen heeft. Al helemaal niet van een denkbeeldig ‘Hamastan’.

De veiligheid die in de kwestie-Palestina/Israël in het geding is, is niet die van Israël, maar die van de Palestijnen. Zij zijn het die op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem al vijftig jaar onder bezetting leven, en gebukt gaan onder razzia’s en allerlei andere vormen van geweld en terreur. En hebben moeten toezien hoe zich een vloedgolf van Israëlische kolonisten illegaal op hun grondgebied vestigde. Het zijn die onderdrukking en kolonisering die al vijftig jaar Israëls bijdrage vormen aan de ‘instabiliteit en gewelddadigheid’ die Netanyahu in het Midden-Oosten signaleert.

Israëls recht op veiligheid

Het Internationaal Gerechtshof sprak zich in 2004 uit over het recht van Israël om op Palestijns grondgebied ‘veiligheidsmaatregelen’ te treffen. Dat deed het in zijn advisory opinion over de ‘Veiligheidsmuur’ die Israël op Palestijns grondgebied bouwde (en nog bouwt). Het Hof oordeelde dat de bouw van de muur illegaal was en dat Israël het al gebouwde deel diende af te breken. Het kon zich niet beroepen op een recht op veiligheid of zelfverdediging:

The Court considers that Israel cannot rely on a right of self‑defence or on a state of necessity in order to preclude the wrongfulness of the construction of the wall. The Court accordingly finds that the construction of the wall and its associated régime are contrary to international law.

Wat voor de Muur geldt, is ook van toepassing op de Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied. In zijn uitspraak liet het Hof er geen misverstand over bestaan dat ook die illegaal zijn:

The Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law.

Ondanks deze duidelijke taal van het hoogste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties, beroepen Israël en de zogeheten internationale Israël-lobby zich bij voortduring op een Israëlisch recht op veiligheid als het om de bezetting en kolonisering van Palestina gaat. Dat recht bestaat evenmin als een Palestijns recht om uit veiligheidsoverwegingen Israël te bezetten en koloniseren.

Met zijn bezetting en kolonisering maakt Israël juist ernstig inbreuk op het recht op veiligheid – en een hele reeks andere mensenrechten – van de Palestijnen. Niet voor niets maande de VN-Veiligheidsraad Israël in december 2016 in resolutie 2334 opnieuw om zijn kolonisering direct te staken en ook in alle andere opzichten het internationaal recht te respecteren.

Arbeidspartij: ‘Kolonisering is mooie gezicht zionisme’

Netanyahu kreeg op de bijeenkomst in de Jordaanvallei bijval van de nieuwe leider van de Arbeidspartij, Avi Gabbay. Daags nadat hij had verklaard dat zijn partij zich aansloot bij Netanyahu’s frequente aankondigingen dat Israël ‘nooit ook maar één nederzetting zal ontruimen’, deelde hij nu diens opvatting dat de Jordaanvallei voor eeuwig bezet moet blijven. De illegale Israëlische kolonisering bewierookte hij als ‘het mooie gezicht van het zionisme’:

The settlement project was and remains the beautiful and devoted face of Zionism. Over the years, regardless of the party in power, the settlement project demonstrated commitment, determination, and love of the country. You, the settlers, are the pioneers of our generations, people who act in the face of adversity, who cause the wilderness to bloom, who realize the impossible.

Aan de hand van Gabbay nestelt de Arbeidspartij zich in het kamp der onverzoenlijken. De partij kiest net als Netanyahu voor voortzetting van Israëls agressieve en illegale Palestina-politiek en harde confrontaties met de Palestijnen en de internationale gemeenschap. En noemt die confrontatiepolitiek ‘het mooie gezicht van het zionisme’.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Het probleem is allang niet meer de bezetting. Het probleem is het gedogen ervan.

Ramsey Nasr Schrijver / dichter / acteur

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy