Dries van Agt

Dries van Agt (CDA) is oprichter en erevoorzitter van The Rights Forum. Hij was van 1977 tot 1982 minister-president. Nadien was hij commissaris van de Koningin in Noord-Brabant en ambassadeur van de EU in Japan en de Verenigde Staten.

1 augustus 2017 Lees meer over

Van Agt: NOS-reportage over Gaza deugde niet

Voormalig premier Dries van Agt spreekt in een open brief de redactie van het NOS Journaal aan op een recente reportage over Gaza, die hij bestempelt als ‘onthutsende desinformatie’.

Screenshot uit de bewuste NOS-reportage.

Open brief

Aan de redactie van het NOS Journaal

In het NOS Journaal van dinsdagavond 18 juli hebt u een reportage gepresenteerd over de noodtoestand in Gaza. Die reportage deugde niet. Gesproken werd over de ernstig tekortschietende gezondheidszorg in Gaza. De ziekenhuizen kampen daar met een gebrek aan elektriciteit waardoor medische apparatuur volstrekt onvoldoende functioneert. Bovendien raken noodzakelijke medicijnen op. Dat kost mensenlevens. In de reportage heet het dat de Palestijnse president Abbas hiervan de schuldige is. Die zou bovendien belemmeren dat zwaar zieke patiënten uit Gaza worden opgenomen in Israëlische ziekenhuizen. Dat doet hij om zijn rivaal Hamas te breken, zo werd er gezegd. Zo zie je maar: het lijden in Gaza wordt teweeggebracht door een hoge mede-Palestijn op de Westoever.

Geachte redactie, dit is onthutsende desinformatie en wel door de misleidende onvolledigheid ervan. Nee, ik beweer niet dat Abbas een smetteloos blazoen heeft en ik betwist niet dat ook hem kan worden verweten dat er nog steeds geen sprake is van Palestijnse saamhorigheid. Maar de tragedie die zich ginds voltrekt zou er helemaal niet zijn als het Israëlische leger de in 1967 veroverde Palestijnse gebieden niet bezet had gehouden, nu al een halve eeuw lang, zulks in strijd met resoluties van de Verenigde Naties en met de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat die bezetting wederrechtelijk is. Het is absurd om in een nieuwsuitzending over de nood in Palestijns gebied helemaal niet te reppen over die bezetting.

Bovendien is het ongerijmd om ook geen melding te maken van de wurgende blokkade die Israël om Gaza heeft gelegd. Geen product kan dit hermetisch afgesloten gebied worden in- of uitgevoerd dan met goedvinden van Israël. Dat is nu al tien jaar lang zo. Gelukkig is er in de gebarricadeerde landstrook nog steeds een VN-kantoor dat zijn uiterste best doet te voorzien in levensmiddelen en wat er meer nodig is om te overleven. Meer dan zestig procent van de bijna twee miljoen mensen die opgesloten zijn in de grootste openluchtgevangenis die Gaza heet, zijn voor hun basisbehoeften afhankelijk van de VN-hulporganisatie. Die organisatie heeft in juli een rapport gepubliceerd over Gaza. In dat document staan schokkende gegevens over de voortgaande verergering van de nood. Lees dit en besef dat voor dit gekooide volk de dood op de drempel staat.

Geachte redactie, het is uw taak om ook – en bovenal – hierover te berichten.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica

© 2007 - 2023 The Rights Forum / Privacy Policy