Persbericht 9 februari 2024

Dries van Agt, oprichter van The Rights Forum, overleden

Op 5 februari overleed Dries van Agt, oprichter en erevoorzitter van The Rights Forum. Naar aanleiding daarvan verspreidden wij vandaag onderstaand persbericht.

Amsterdam, 9 juni 2011. Dries van Agt, oud minister-president en CDA prominent, op 80-jarige leeftijd. © Jordi Huisman

In overleg met de naaste familie maken wij bekend dat onze oprichter en erevoorzitter Dries van Agt op maandag 5 februari in zijn woonplaats Nijmegen is overleden. Hij stierf samen en hand in hand met zijn geliefde echtgenote Eugenie van Agt-Krekelberg, de steun en toeverlaat met wie hij meer dan zeventig jaar samen was, en die hij altijd is blijven aanduiden als ‘mijn meisje’. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Van Agt en zijn vrouw waren beiden 93 jaar.

Politicus en diplomaat

De jurist Van Agt genoot grote bekendheid als politicus en vanwege zijn inzet voor het Palestijnse volk. Tijdens zijn politieke carrière was hij minister van Justitie (1971-1977) en Buitenlandse Zaken (1982). Als premier leidde hij tussen 1977 en 1982 drie kabinetten die zijn naam droegen. Van 1987 tot 1995 diende hij als ambassadeur van de Europese Gemeenschap in achtereenvolgens Japan en de VS.

Van Agt was lid van de KVP (Katholieke Volkspartij), die later opging in het CDA. Van 1976 tot 1982 was hij politiek leider en lijsttrekker. In juli 2021 zegde hij na ruim vijftig jaar zijn lidmaatschap op uit verbolgenheid over de naar zijn mening harteloze politiek van de partij ten aanzien van de Palestijnen. ‘Ik zeg u vaarwel in treurnis’, schreef hij destijds.

Palestijnse zaak

Sinds een bezoek aan de bezette Westelijke Jordaanoever in 1999 zette Van Agt zich met ziel en zaligheid in voor de Palestijnse zaak. Hij verweet de Nederlandse regering en zijn partij een onrechtvaardige houding ten aanzien van het ‘Palestijns-Israëlische conflict’. Als jurist drong hij aan op toepassing van het internationaal recht en de universele mensenrechten om het conflict te beslechten.

Van Agt zette zijn visie op de kwestie-Palestina in de loop der jaren uiteen in talloze toespraken, artikelen en twee boeken. In 2009 verscheen Een schreeuw om recht – De tragedie van het Palestijnse volk, en in 2019 Palestina in doodsnood. Een update van dat laatste boek is in voorbereiding.

‘Club van Van Agt’

Op 10 december 2009, de Dag van de Rechten van de Mens, richtte Van Agt The Rights Forum op als organisatie die zich inzet voor een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen. Tot 2015 was Van Agt voorzitter van de organisatie. Aansluitend was hij als erevoorzitter tot aan zijn dood nauw bij ons werk en de Palestijnse zaak betrokken. 

Van Agts gezondheid liet afgelopen jaren te wensen over, vooral nadat hij in 2019 werd getroffen door een hersenbloeding. In 2021 werd hij voor zijn inzet door de Palestijnse regering onderscheiden met de Grote Ster in de Orde van Jeruzalem.

De ‘Club van Van Agt’, zoals The Rights Forum wel wordt genoemd, zal diens werk en gedachtengoed met trots en toewijding voortzetten en verder uitbouwen.

Klik hier om ons in memoriam over Dries van Agt te lezen en het condoleanceregister te tekenen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy