Oprichter The Rights Forum 2 februari 2021 Lees meer over

Dries van Agt negentig jaar: eerbetoon en bijzondere cadeaus

Op 2 februari bereikte Dries van Agt, oud-premier en oprichter van The Rights Forum, de leeftijd van negentig jaar. Bij die mijlpaal is door velen stilgestaan. Nog altijd is Van Agt voor talloze mensen een bron van inspiratie in zijn strijd voor rechtvaardigheid voor het Palestijnse volk.

Dries van Agt © The Rights Forum

Overstelpend waren de felicitaties voor Dries die de afgelopen twee weken bij The Rights Forum binnenkwamen, nadat wij zijn verjaardag in een nieuwsbrief onder de aandacht hadden gebracht. Zo’n 120 waren het er, afkomstig van (oud-)politici en -diplomaten, personen uit de wereld van het recht en de mensenrechten, mensen die zich bij The Rights Forum betrokken voelen en vele anderen.

Bron van inspiratie

De felicitaties varieerden van lang tot kort, maar waren zonder uitzondering persoonlijk en warm van toon. Groot is de waardering voor Van Agts betrokkenheid bij het lot van het Palestijnse volk, en voor zijn onvermoeibare inzet voor een rechtvaardige vrede tussen Palestijnen en Israëli’s, gebaseerd op het internationaal recht en de universele mensenrechten. Het is die missie die Van Agt in 2009 tot oprichting van The Rights Forum bracht, de organisatie die hij jarenlang voorzat en waarvan hij nu erevoorzitter is.

Van Agt is voor velen een voorbeeld en een bron van inspiratie, blijkt uit de felicitaties. Maar ook is er grote waardering voor de mens Van Agt, voor de warmte en hartelijkheid die hem eigen zijn, zoals iedereen die hem persoonlijk kent zal beamen. De felicitaties worden gebundeld in een boekje, dat Van Agt zal worden overhandigd zodra de omstandigheden dat toelaten. De corona-pandemie stond een feestelijke bijeenkomst op dit moment in de weg.

Driehonderd olijfbomen

Dries van Agt in gesprek met een Palestijnse boer tijdens een bezoek aan de bezette Westelijke Jordaanoever.

Het bleef niet bij felicitaties alleen. Een bijzonder initiatief kwam van José van Leeuwen, als vrijwilligster actief bij de stichting Plant een Olijfboom. Zij riep mensen op om bij wijze van cadeau een olijfboom te sponsoren. Ze hoopte zo negentig bomen te kunnen laten aanplanten – een Dries van Agt-olijfgaard – op land van een Palestijnse boer op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

De olijfboom is niet alleen van grote economische betekenis voor de Palestijnen, maar ook het symbool bij uitstek van vreedzaam verzet en van sumud – volharding. In bezet gebied vormt het aanplanten van bomen een tegenwicht voor de voortgaande Israëlische overname van Palestijns land en de vernietiging van boomgaarden door Israëlische kolonisten. José herinnerde in haar oproep aan een uitspraak die Van Agt eerder zelf deed over het planten van olijfbomen:

Het planten van een boom is een daad van geloof in het leven, een daad van vertrouwen in de toekomst, een daad van liefde jegens de toekomstige generaties die van de vruchten ervan zullen genieten wanneer wij er niet meer zullen zijn. 

Het resultaat van de oproep overtrof alle verwachtingen. Op 1 februari waren er al meer dan tweehonderd bomen gesponsord, zoals José van Leeuwen en Esther van der Most, coördinatrice van Plant een Olijfboom, in een felicitatie-video bekendmaakten. Inmiddels is dat aantal gestegen tot driehonderd. Mocht u ook een boom voor de Dries van Agt-olijfgaard willen sponsoren, dat kan vandaag nog, en het sponsoren van een boom via de stichting kan altijd.

Palestijnse onderscheiding

Dries van Agt ontvangt de Palestijnse onderscheiding uit handen van Rawan Sulaiman, hoofd van de Palestijnse Missie in Den Haag.

En dan was er nóg een bijzonder cadeau: Rawan Sulaiman, hoofd van de Palestijnse Missie in Den Haag, overhandigde Van Agt vandaag een hoge Palestijnse onderscheiding, toegekend door de Palestijnse president Mahmud Abbas. De onderscheiding, de Grand Star – Order of Jerusalem, is een blijk van waardering voor Van Agts inzet voor Palestina en de Palestijnen. In een persbericht schrijft de Palestijnse Missie:

The Order of Jerusalem of the State of Palestine is bestowed upon Mr. Van Agt in recognition of his distinguished role in promoting the relations between Palestine and The Netherlands, and in appreciation of his efforts in supporting the Palestinian people and their just cause for freedom and independence.

Tijdens de uitreiking sprak Rawan Sulaiman haar persoonlijke waardering uit voor Van Agt en zijn inzet voor ‘de vrijheid en waardigheid van het Palestijnse volk’:

Not only is Mr. Van Agt the greatest ambassador for Palestine we can wish for, I am also extremely proud I can call him my friend. His kindness, clarity and strength have touched me deeply these past years. With his unrivaled eloquence he has called in the loudest yet clearest voice for the freedom and dignity of my people. By doing so he has won the hearts and minds of so many people here in the Netherlands.

Dries van Agt-prijs

The Rights Forum leverde vanzelfsprekend ook een bijdrage aan de mijlpaal van Van Agts verjaardag, en wel door het instellen van een Dries van Agt-prijs. Deze prijs zal om het jaar op 10 december – de internationale Dag van de Mensenrechten en tevens, in 2009, de oprichtingsdatum van The Rights Forum – worden toegekend aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vrede en rechtvaardigheid in Palestina.

Het concept wordt in overleg met Dries uitgewerkt. Op deze wijze levert The Rights Forum tot in lengte van dagen een eerbetoon aan de inzet van Van Agt voor rechtvaardigheid in het algemeen, en die van de Palestijnen in het bijzonder.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy