Gelukwens 2 februari 2024 Lees meer over

The Rights Forum feliciteert Dries van Agt met zijn 93e verjaardag

Op 2 februari bereikt Dries van Agt, oprichter en erevoorzitter van The Rights Forum, de leeftijd van 93 jaar. Daarmee feliciteren wij, medewerkers en bestuursleden van The Rights Forum, hem van harte.

Dries van Agt en Rawan Sulaiman, hoofd van de Palestijnse Missie in Nederland, tijdens het Henri Veldhuis-symposium 2022.

Ondanks zijn hoge leeftijd is Dries van Agt vanwege zijn betrokkenheid bij het lot van het Palestijnse volk nog altijd een voorbeeld en bron van inspiratie voor velen, zo ervaren wij regelmatig. Groot is de waardering voor zijn langdurige inzet voor een rechtvaardige vrede tussen Palestijnen en Israëli’s, gebaseerd op het internationaal recht en de universele mensenrechten. Het is die missie die de voormalige minister-president in 2009 tot oprichting van The Rights Forum bracht, de organisatie die hij jarenlang voorzat en waarvan hij nu erevoorzitter is.

Van Agt zette zijn visie op de kwestie-Palestina in de loop der jaren uiteen in talloze toespraken, artikelen en twee boeken. In 2009 verscheen Een schreeuw om recht – De tragedie van het Palestijnse volk, en in 2019 Palestina in doodsnood. Beide boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel en verplichte kost voor iedereen met interesse in de kwestie-Palestina.

Zijn strijd voor rechtvaardigheid voor het Palestijnse volk bracht Van Agt in toenemende mate in conflict met zijn partij, het CDA, dat Israëls wrede en onrechtvaardige Palestinapolitiek ook in 2024 nog in belangrijke mate steunt. In maart 2017 maakte hij bekend bij de komende Tweede Kamerverkiezingen niet op de partij te zullen stemmen. ‘Met dit halfslachtige gedoogbeleid van Israëls bezetting en kolonisatie kan en wil ik mij niet langer verzoenen’, schreef hij. In 2021 nam hij, na meer dan vijftig jaar lidmaatschap van het CDA en zijn voorloper KVP, afscheid van de partij. ‘De onbarmhartigheid van het CDA jegens het Palestijnse volk kan ik niet langer verdragen.’

Drie jaar geleden ontving Van Agt ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag een eervolle hoge Palestijnse onderscheiding. Hoe breed ook in Nederland de waardering voor hem was bleek uit het initiatief een Dries van Agt-olijfgaard met negentig bomen aan te planten op land van een Palestijnse boer op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, gesponsord door sympathisanten. Het resultaat overtrof alle verwachtingen: de olijfgaard werd een heus Dries van Agt-bos, met meer dan driehonderd bomen.

The Rights Forum riep bij die gelegenheid de Dries van Agt-prijs in het leven. Die wordt om het jaar op 10 december – de internationale Dag van de Mensenrechten, en tevens (in 2009) de oprichtingsdatum van The Rights Forum – toegekend aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vrede en rechtvaardigheid in Palestina. Het is een passend eerbetoon aan de man die wij niet alleen waarderen vanwege zijn rechtvaardigheidsgevoel, maar ook vanwege zijn menselijkheid en warmte, en die we vandaag van harte een fijne dag toewensen met zijn vrouw Eugenie, zijn kinderen en kleinkinderen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy