Over ons

Open brieven aan de politiek

Mensenrechtenorganisaties registreren en rapporteren schendingen van het internationaal recht. Wij versterken dat. Maar het is aan regeringen om degenen die voor de schendingen verantwoordelijk zijn aansprakelijk te houden. Zo kunnen regeringen, waaronder de Nederlandse, de voorwaarden voor een duurzame oplossing van de kwestie-Palestina/Israël scheppen.

De afgelopen jaren hebben leden van The Rights Forum de Nederlandse regering, andere Europese lidstaten en EU-leiders opgeroepen om schendingen te bestrijden en aansprakelijkheid te bevorderen. Hieronder een overzicht van open brieven aan de Nederlandse regering en de EU, (mede) ondertekend door leden van The Rights Forum.

Brieven van Dries van Agt, erevoorzitter The Rights Forum

Dries van Agt, voormalig voorzitter en thans erevoorzitter van The Rights Forum, heeft bij premier Rutte en de voormalige ministers van Buitenlandse Zaken Rosenthal en Timmermans publiekelijk aangedrongen op een rechtvaardiger standpunt en beleid ten aanzien van Israël-Palestina. Hieronder zijn open brieven aan Rutte, Rosenthal en Timmermans.

16 oktober 2014 / Afscheidsbrief aan minister Frans Timmermans
In oktober 2014 nam Frans Timmermans afscheid als minister van Buitenlandse Zaken. Dries van Agt schreef hem een afscheidsbrief. Volgens Van Agt heeft Timmermans de verwachting gewekt te willen breken met het eenzijdige Israël-beleid van het kabinet Rutte-I. ‘Je wilde de grenzen van het politiek haalbare opzoeken. Dat heb je niet gedaan. Je verlaat de vaderlandse politiek helaas met een lelijke smet op je blazoen.’

Lees de brief

15 juli 2014 / Brief aan premier Mark Rutte
Op 8 juli 2014 begon het Israëlische leger met een militair offensief tegen de Gazastrook. Tijdens dit conflict, dat vijftig dagen zou duren, vielen volgens de VN meer dan 2200 Palestijnse doden, onder wie 1523 burgers (daarvan 519 kinderen). Ook vonden 71 Israëli’s de dood, onder wie zes burgers. Op 11 juli noemde premier Rutte in een televisie-interview de toen al meer dan honderd Palestijnse burgerdoden en het optreden van het Israëlische leger ‘niet disproportioneel’. Dries van Agt schreef hem daarop een open brief, waarin hij de uitspraken van Rutte ‘schokkend’ en een ‘horreur’ noemde. De brief kreeg veel aandacht in de media.

Lees de brief

9 december 2012 / Brief aan minister Rosenthal naar aanleiding van bezoek Netanyahu
In januari 2012 bezocht de Israëlische premier Netanyahu Nederland. Aan de vooravond van dit bezoek gaf Dries van Agt minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal het advies Netanyahu stevig de les te lezen. ‘Stel hem tijdens zijn bezoek aan Nederland vooral vragen. Over het frustreren van het vredesproces, de blokkade van Gaza en schendingen van mensenrechten. Leerrijk voor hem én anderen.’ De brief verscheen op 17 januari 2012 in Trouw.

Lees de brief

Brieven van voormalige Europese leiders

Vier leden van The Rights Forum zijn lid van de European Eminent Persons Group (EEPG): Dries van Agt, Frans Andriessen, Hans van den Broek en Laurens Jan Brinkhorst. De EEPG is een groep van voormalige Europese leiders die gezamenlijk aandringen op een slagvaardig en rechtvaardig Israël/Palestina-beleid van de EU. Mede op initiatief van The Rights Forum heeft de EEPG de afgelopen jaren krachtige oproepen gedaan aan de zittende EU-leiders en de EU-lidstaten. Hieronder een overzicht.

11 mei 2015 / Brief aan EU-buitenlandchef Mogherini en EU-ministers van Buitenlandse Zaken (pdf)
In maart 2015 werd Netanyahu herkozen als premier van Israël. Naar aanleiding hiervan riepen negentien voormalige Europese leiders de EU-buitenlandcoördinator en Europese landen op om tot een nieuwe Europese aanpak voor de kwestie-Palestina/Israël te komen. De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat Netanyahu niet van plan is serieus over de tweestatenoplossing te onderhandelen en hebben geen vertrouwen in een diplomatieke voortrekkersrol van de Amerikaanse regering. Europa moet NU in actie komen.

Lees de brief (pdf)

16 september 2013 / Brief aan EU-ministers van Buitenlandse Zaken
Voormalige Europese hoogwaardigheidsbekleders roepen de EU-lidstaten op om de implementatie van nieuwe Europese richtlijnen te steunen. Deze richtlijnen moeten waarborgen dat de EU geen financiële steun geeft aan Israëls illegale nederzettingen. De brief kreeg in Israël veel media-aandacht.

Lees de brief

16 augustus 2011 / Oproep om Palestina te erkennen als staat
EU-lidstaten worden opgeroepen om tijdens de in september 2011 gehouden Algemene Vergadering van de VN Palestina te erkennen als staat.

Lees de brief

10 december 2010 / Brief aan Herman van Rompuy en EU-Hoge Vertegenwoordiger Ashton (pdf)
In de brief roepen 26 voormalige Europese leiders de ‘president van Europa’ Van Rompuy en EU-buitenlandcoördinator Ashton op om tot een rechtvaardig Midden-Oostenbeleid te komen.

Lees de brief (pdf)

Overige brieven

Mede op initiatief van The Rights Forum hebben Nederlandse topjuristen, oud-diplomaten en oud-ministers collectief bij de Nederlandse regering aangedrongen op effectiever beleid dat schendingen in Israël en Palestina effectief indamt en aansprakelijkheid bevordert.

29 juli 2014 / Oproep aan Internationaal Strafhof: onderzoek geweld Gaza
In juli 2014 deden twaalf Nederlandse oud-ministers, voormalige diplomaten en hoogleraren internationaal recht een oproep aan het Internationaal Strafhof in Den Haag om een onderzoek in te stellen naar het grootschalige en dodelijke geweld in Gaza. Aanleiding voor de oproep was Israëls aanval op Gaza, waardoor meer dan 2200 Palestijnen werden gedood, merendeels burgers.

Lees de brief

4 december 2013 / Brief aan minister Timmermans: sluit nederzettingen uit van samenwerkingsforum (pdf)
In december 2013 stuurden dertien vooraanstaande hoogleraren internationaal recht een brief aan toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Timmermans over het Nederlands-Israëlisch samenwerkingsforum. Daarin drongen ze aan op waterdichte afspraken met Israël die bedrijven uit de illegale nederzettingen van dit forum zouden uitsluiten.

Lees de brief (pdf)
© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy