Open brieven aan de politiek

Oproep aan Internationaal Strafhof: “Onderzoek geweld Gaza”

Oud-premier Dries van Agt, de voormalige ministers Frans AndriessenLaurens Jan BrinkhorstHans van den BroekHedy d’Ancona, Jan PronkBert de Vries, oud-ambassadeur Koos van Dam en de hoogleraren internationaal recht Karin ArtsTheo van BovenJohn Dugard en Paul de Waart vragen het Internationaal Strafhof in Den Haag een onderzoek in te stellen naar het grootschalige en dodelijke geweld in Gaza. Zij dringen daarop aan in een brief aan Fatou Bensouda, aanklager van het Internationaal Strafhof, dat oorlogsmisdaden onderzoekt en vervolgt.

Hieronder de brief aan aanklager Bensouda:

De Hoogedelgestrenge Vrouwe Fatou Bensouda
Aanklager van het Internationaal Strafhof
Postbus 19519
2500 CM   Den Haag

Betreft: situatie Gaza

29 juli 2014

Hooggeachte Aanklager,

Volgens de Verenigde Naties zijn tijdens Israëls militaire operatie in en tegen Gaza tot heden 1.065 Palestijnen gedood. De overgrote meerderheid van de doden zijn burgers: minstens 795, volgens de meest recente gegevens van de VN. Minstens 229 van de doden zijn kinderen.

Volgens de VN zijn bovendien meer dan 6.000 Palestijnen, onder wie bijna 2.000 kinderen, gewond geraakt, velen van hen ernstig. 215.000 Palestijnen zijn ontheemd. Tientallen ziekenhuizen en klinieken zijn beschadigd geraakt, evenals 133 scholen. Wij vertrouwen erop dat U het met ons eens bent dat deze cijfers van immens en diep menselijk leed getuigen.

Sinds de vijandelijkheden op 7 juli begonnen, zijn 47 Israëli’s gedood. Drie van hen zijn burgers, onder wie één buitenlander. De overige doden zijn soldaten, van wie de meesten in Gaza om het leven kwamen tijdens Israëls grondoffensief. Een onbekend aantal Israëlische soldaten en burgers is gewond geraakt.

Ontzet en geschokt door deze ontwikkelingen, vooral door Israëls felle aanval op de burgerbevolking van Gaza, vragen wij, voormalige ministers en ambassadeurs van Nederland en hoogleraren internationaal publiekrecht aan Nederlandse universiteiten, U met klem om onmiddellijk een voorlopig onderzoek in te stellen naar de situatie in Gaza.

Wij zijn van mening dat het Parket van de Aanklager over de mogelijkheid beschikt een dergelijk onderzoek in te stellen, op basis van de Verklaring in 2009 van de Palestijnse Autoriteit overeenkomstig Artikel 12(3) van het Statuut van Rome. Die verklaring is nooit ingetrokken en onlangs bevestigd door een brief aan U van de minister van Justitie van Palestina, die U verzocht heeft een onderzoek in te stellen naar internationale misdaden gepleegd in Gaza.

De aankondiging van een dergelijk onderzoek zou de conflictpartijen duidelijk te verstaan geven dat zij voor hun daden aansprakelijk gehouden zullen worden en zou eraan kunnen bijdragen dat een eind wordt gemaakt aan het momentele geweld en leed.

Hoogachtend,

 

DRIES VAN AGT voormalig minister-president van Nederland

FRANS ANDRIESSEN voormalig minister van Financiën, voormalig vice-voorzitter van de Europese Commissie, o.m. verantwoordelijk voor Handel en Buitenlandse Betrekkingen

KARIN ARTS hoogleraar internationaal recht en ontwikkeling, International Institute of Social Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam

THEO VAN BOVEN honorair hoogleraar Internationaal Recht Universiteit Maastricht, voormalig VN Speciaal Rapporteur inzake Marteling, voormalig Nederlands Vertegenwoordiger VN Commissie Mensenrechten en voormalig directeur van het VN Mensenrechtencentrum

LAURENS JAN BRINKHORST voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, voormalig minister van Economische Zaken, voormalig vice-premier

HANS VAN DEN BROEK voormalig minister van Buitenlandse Zaken, voormalig Europees Commissaris voor Externe Betrekkingen

KOOS VAN DAM voormalig Nederlands ambassadeur in Irak, Egypte, Turkije, Duitsland en Indonesië, Lid van de Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken

HEDY D’ANCONA voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voormalig minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

PROF. DR. JOHN DUGARD Emeritus professor Internationaal Recht aan de Universiteit Leiden, voormalig VN Speciaal Rapporteur inzake de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden, voormalig Voorzitter van de Onafhankelijke Fact-finding Missie inzake Gaza van de Arabische Liga (2009)

JAN PRONK voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking, voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voormalig bijzonder VN-gezant voor Soedan

BERT DE VRIES voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voormalig fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer

PROF. DR.  PAUL DE WAART Emeritus professor Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voormalig Lid van de Onafhankelijke Fact-finding Missie inzake Gaza van de Arabische Liga (2009)

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy