VN bevestigt Palestijns recht op zelfbeschikking, land en grondstoffen

Bij de Verenigde Naties ging deze week alle aandacht uit naar de resoluties over Jeruzalem. In stilte werden twee andere belangrijke resoluties aangenomen, die elementaire rechten van de Palestijnen bekrachtigen.

Palestijnen demonstreren voor hun recht op zelfbeschikking.

In de resoluties wordt het Palestijnse recht op zelfbeschikking bevestigd, alsmede de soevereiniteit van de Palestijnen over hun grondstoffen en hulpbronnen – met name water, gas en land. Beide resoluties werden met overweldigende meerderheid aangenomen.

Palestijns recht op zelfbeschikking: 176–7

Op dinsdag nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) een resolutie aan getiteld The right of the Palestinian people to self-determination. De resolutie bevestigt het Palestijnse recht op zelfbeschikking, waaronder het recht op een onafhankelijke Staat Palestina. De resolutie roept de lidstaten en relevante VN-organisaties op de Palestijnen te steunen bij hun streven tot uitoefening van hun recht op zelfbeschikking.

Een enorme meerderheid van 176 staten steunde de resolutie. Zeven landen stemden tegen: Canada, Israël en de Verenigde Staten (VS), alsmede de Marshall-eilanden, Micronesië, Nauru en Palau. Vier landen onthielden zich van stemming: Honduras, Kameroen, Togo en Tonga. Nederland stemde voor de resolutie.

Button uit ca. 1972.

Vooruitlopend op eventuele kritiek op de VN vanwege ‘wéér een anti-Israël-resolutie’ is het leerzaam de afbeelding hiernaast te bekijken. Op een button uit 1972 eisen Palestijnen zelfbeschikking in hun Staat Palestina. Kennelijk is sindsdien dus niet te veel, maar juist te weinig druk uitgeoefend om dat basale recht gerealiseerd te krijgen.

Palestijns recht op grond, water en gas: 163–6

Op woensdag nam de UNGA een resolutie aan die de soevereiniteit van de Palestijnen over hun grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen bevestigt:

Permanent sovereignty of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and of the Arab population in the occupied Syrian Golan over their natural resources.

De resolutie stelt vast dat Israël in bezet Palestina met name water, gas en grond voor zich opeist dat de Palestijnen toekomt. Niet alleen laat Israël na de Palestijnen daarvoor te vergoeden, bovendien voorkomt het dat zij hun land en grondstoffen zelf kunnen exploiteren. In de resolutie wordt Israël opgedragen de exploitatie van Palestijnse grondstoffen direct te beëindigen en de Palestijnen te compenseren.

De resolutie gebiedt verder dat Israël het dumpen van afval op Palestijns grondgebied staakt en een einde maakt aan de destructie van Palestijnse gas- en waterleidingen, riolering, huizen, landbouwgrond en waterbronnen. De resolutie veroordeelt de bouw van de Israëlische Afscheidingsmuur, die de Palestijnen afsnijdt van hun grondstoffen en hulpbronnen.

In samenhang met de soevereiniteit van de Palestijnen over hun land en grondstoffen stelt de resolutie dat Israël zijn kolonisering van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem dient te staken, en afziet van activiteiten die ingrijpen in de status en het karakter van de bezette gebieden, waaronder met name ook Oost-Jeruzalem.

De resolutie werd gesteund door 163 staten. Slechts zes landen stemden tegen: Canada, Israël en de VS, plus de Marshall-eilanden, Micronesië en Nauru. Elf landen onthielden zich van stemming. De inhoud van de resolutie is mede van toepassing op de door Israël bezette Syrische Hoogvlakte van Golan.

Status van Jeruzalem: 128–9 en 14–1

Donderdag nam de UNGA met 128 tegen negen stemmen een resolutie aan waarin de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als Israëls hoofdstad werd veroordeeld. Op maandag stuitte een vergelijkbare resolutie in de VN-Veiligheidsraad op een Amerikaans veto. De stemverhouding was daar veertien tegen één.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Ik koester een diepgewortelde hoop op vrede in het midden-oosten met gerechtigheid als basis.

Doekle Terpstra
Bestuurder

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy