VN-Mensenrechtenraad tot spoed gemaand met publicatie foute bedrijven

Acht prominente organisaties dringen aan op publicatie van een overzicht van bedrijven die participeren in de illegale Israëlische kolonisering van Palestina. De Tweede Kamer stribbelt tegen. 

Vestiging van het Amerikaanse vastgoedbedrijf RE/MAX in de illegale Israëlische kolonie Rosh Ha’Ayin. RE/MAX verkoopt en verhuurt huizen die door Israël zijn gebouwd op Palestijns land. Naar verluidt komt RE/MAX voor op de zwarte lijst van de VN-Mensenrechtenraad.

Acht prominente organisaties dringen aan op publicatie van een overzicht van bedrijven die participeren in de illegale Israëlische kolonisering van Palestina. De Tweede Kamer stribbelt tegen.

Acht internationale organisaties die zich bezighouden met de naleving van mensenrechten door het bedrijfsleven hebben de VN-Mensenrechtenorganisatie (UN Human Rights Council, UNHRC) tot spoed gemaand bij de publicatie van een database van bedrijven die betrokken zijn bij de illegale Israëlische bezetting en kolonisering van Palestina.

Dat staat te lezen in een gemeenschappelijke brief die de organisaties gisteren verstuurden, waarvan ook een samenvatting werd gepubliceerd. De organisaties stellen dat bedrijven die actief zijn in de illegale Israëlische kolonies, of zich inlaten met bedrijven die daar direct of indirect actief zijn, bijdragen aan schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.

Publicatie van een database met dergelijke bedrijven is urgent om bedrijven bewust te maken van de rechtenschendingen waarbij zij betrokken zijn, aldus de organisaties, en om die bedrijven – en de staten waarin zij gevestigd zijn – te helpen bij de vervulling van hun plichten ten aanzien van het internationaal recht. Ook zal de database het grote publiek helpen om bewuste keuzes te maken ten aanzien van dagelijkse bestedingen in producten en investeringen in bedrijven.

HeidelbergCement

Enkele weken geleden publiceerden Israëlische media de namen van 25 bedrijven die vermoedelijk in de UNHCR-database voorkomen. Naar verluidt zal de definitieve lijst 190 bedrijven omvatten. Al die bedrijven zijn door de UNHCR aangeschreven met het verzoek hun activiteiten ten bate van de illegale Israëlische kolonisering toe te lichten.

Een maand geleden beschreef The Rights Forum een voorbeeld van de rechtenschendingen waaraan bedrijven zich schuldig maken. Daaruit blijkt dat de Duitse multinational HeidelbergCement nauw betrokken is bij de plundering van Palestina’s grondstoffen ten behoeve van de Israëlische infrastructuur en huizenbouw.

Steeds meer investeerders, waaronder pensioenfondsen, trekken zich daarom terug uit dergelijke bedrijven. In oktober schrapte het Deense pensioenfonds Sampension vier bedrijven uit zijn beleggingsportfolio, waaronder HeidelbergCement. Naar verwachting zullen beleggers dat voorbeeld massaal volgen wanneer de UNHCR-database is gepubliceerd.

In januari wees onderzoek door het Deense centrum voor onderzoeksjournalistiek Danwatch uit dat de Nederlandse pensioenfondsen PFZW en ABP ruim anderhalf miljard euro hebben belegd in bedrijven die actief zijn in de illegale kolonisering van Palestina, waaronder HeidelbergCement. Beide fondsen zijn keer op keer opgeroepen die beleggingen te beëindigen, maar hebben dat tot dusver nagelaten.

Tweede Kamer

De acht organisaties wijzen er in hun brief aan de UNHCR op dat de database – door Israël betiteld als ‘zwarte lijst’ – al in maart 2017 zou zijn gepubliceerd. In augustus publiceerde The Rights Forum een artikel over de pogingen van Israël en de Verenigde Staten om publicatie ervan tegen te houden. Ook de EU zou daartoe pogingen hebben ondernomen.

Tot die pogingen behoort een campagne tegen VN-organisaties als de UNHCR en UNESCO, die inmiddels ook de Nederlandse media en het parlement heeft bereikt. Een week geleden steunde een meerderheid van de Tweede Kamer een motie van de SGP, PVV en het FvD, waarin de regering wordt opgeroepen om:

in VN-verband actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël, en, zoals de Nederlandse regering eerder gedaan heeft, onrechtvaardige resoluties af te wijzen. 

De motie werd aan een meerderheid geholpen door D66, 50Plus en het CDA, ook al werd de onjuistheid ervan al in 2016 door middel van een uitgebreide fact check aangetoond. D66 is gevraagd zijn steun aan de motie te onderbouwen.

Eerder beschreef The Rights Forum hoe moties door aan Israël gelieerde organisaties worden voorbereid. Zo werd een motie die de internationale BDS-beweging van zijn fondsen moest beroven door de Israëlische organisatie NGO Monitor ingebracht, waarbij de SGP, ChristenUnie en VVD hem door de Tweede Kamer loodsten. De motie werd door het CDA aan een meerderheid geholpen, maar door het kabinet terzijde geschoven.

Lastercampagnes

Deze week beschreef The Rights Forum de pogingen van Israël en zijn lobby om organisaties en burgers die zich inzetten voor Palestijnse rechten te belasteren – en zelfs openlijk te bedreigen. Afgelopen weken werden (aankomend) minister Sigrid Kaag en voormalig premier Dries van Agt ernstig belasterd door middel van een naar zich laat aanzien gecoördineerde campagne. De fractie van DENK werd door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) beschuldigd van antisemitisme, nadat de partij Kamervragen stelde over de lastercampagne tegen Kaag.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy