Amnesty Inter­national: ‘Verbied import uit Israëls illegale neder­zettingen’

Met een wereldwijde campagne wil Amnesty International voor eens en altijd een eind maken aan de internationale handel met de illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. De tijd van loze waarschuwingen aan Israël is voorbij, stelt de organisatie.

Met een wereldwijde campagne wil Amnesty International voor eens en altijd een eind maken aan de internationale handel met de illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. De tijd van loze waarschuwingen aan Israël is voorbij, stelt de organisatie: de Nederlandse en overige regeringen dienen het internationaal recht te respecteren. The Rights Forum steunt de actie en roept op de petitie van Amnesty te tekenen.

Met de petitie wil Amnesty een eind maken aan de feitelijke steun die de Nederlandse en overige regeringen verlenen aan de illegale Israëlische kolonisering van bezet Palestijns gebied, die gepaard gaat met grove schendingen van de mensenrechten. Dat doen die regeringen door de import van producten uit de kolonies toe te staan en de levering van producten en diensten door Nederlandse en andere internationale bedrijven aan de ‘nederzettingen’ hooguit te ‘ontmoedigen’. Met die praktijk negeren regeringen hun verplichtingen in het kader van het internationaal humanitair recht, stelt Amnesty in een uitgebreide toelichting.

Na vijftig jaar bezetting, kolonisering en grootschalige schendingen van de Palestijnse rechten is de tijd van vermaningen en waarschuwingen aan Israël voorbij, meent Amnesty. De Israëlische regering demonstreert structureel dat het zich niets van de internationale kritiek aantrekt en de kolonisering van Palestijns gebied ten koste van alles voortzet. Daarvoor betalen Palestijnen al vijftig jaar een hoge prijs.

Het is de hoogste tijd voor actie, stelt Amnesty, en het herinnert eraan dat het koloniseren van bezet gebied tot de oorlogsmisdaden wordt gerekend:

Condemning 50 years of settlements, 50 years of war crimes, is no longer enough. It’s time for action.

The Rights Forum steunt de campagne van Amnesty en roept op de petitie te tekenen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy