Amnesty International roept op tot wettelijk verbod van import uit Israëls illegale nederzettingen

Amnesty International markeert de beschamende mijlpaal van vijftig jaar Israëlische bezetting van Palestijns gebied met een ijzersterke wereldwijde campagne. In een petitie roept het de Nederlandse en overige regeringen op eindelijk het internationaal recht te respecteren en de import van producten uit Israëls illegale nederzettingen te verbieden. The Rights Forum steunt de actie en roept op de petitie te tekenen.

Met de petitie wil Amnesty niet alleen bereiken dat de import van producten uit de nederzettingen wettelijk wordt verboden, maar ook dat activiteiten van Nederlandse en andere bedrijven in die nederzettingen wettelijk aan banden worden gelegd. Te denken valt aan de export van producten naar de nederzettingen, een activiteit waaraan ook Nederlandse bedrijven zich nog altijd bezondigen.

In een uitgebreide toelichting op de actie benadrukt Amnesty dat de illegale bouw en uitbreiding van de Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in Palestijns gebied al vijftig jaar gepaard gaat met de onderdrukking van de Palestijnse bevolking en grove schendingen van de mensenrechten. Nederlandse (en andere) bedrijven die producten uit de kolonies importeren of er hun eigen producten of diensten aanbieden, dragen actief bij aan het illegale nederzettingenproject en de mensenrechtenschendingen. Daarmee lappen zij hun verplichtingen in het kader van internationale gedragscodes als de UN Guiding Principles on Business and Human Rights aan de laars, en Nederlandse bedrijven ook het Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten, dat tot doel heeft ‘mensenrechtenschendingen door bedrijven, rechtstreeks of in productieketens, te voorkomen’.

Amnesty benadrukt verder dat regeringen niet alleen verplicht zijn zelf het internationaal humanitair recht te respecteren, maar bovendien de verantwoordelijkheid hebben andere partijen tot het respecteren van dat recht te brengen. Zij zijn gehouden er alles aan te doen om partijen binnen hun invloedssfeer van (betrokkenheid bij) schendingen te weerhouden, of het nu om Israël en Israëlische nederzettingenbedrijven of om bedrijven binnen hun eigen landsgrenzen gaat. Door dat na te laten dragen regeringen niet alleen bij aan illegale kolonisatie, onderdrukking en mensenrechtenschendingen, maar ondermijnen zij ook het internationaal recht als zodanig. Als ‘Internationale Hoofdstad van Vrede en Recht’ rust op Nederland in dit opzicht een bijzondere verantwoordelijkheid.

Amnesty beklemtoont dat de tijd van verbale veroordelingen van Israëls illegale bezetting en kolonisering van Palestijns gebied voorbij is. Israël heeft nooit gehoor gegeven aan zulke veroordelingen, en negeert zelfs expliciete waarschuwingen van de internationale gemeenschap. Ter illustratie wijst de organisatie op de in december 2016 aangenomen Veiligheidsraadresolutie 2334, waarin Israël nogmaals werd gemaand de uitbreiding van de illegale nederzettingen direct te staken. In reactie kondigde de Israëlische regering de bouw van nog eens duizenden woningen in de kolonies aan.

Het is tijd voor actie, stelt Amnesty, en het herinnert eraan dat het koloniseren van bezet gebied tot de oorlogsmisdaden wordt gerekend:

Condemning 50 years of settlements, 50 years of war crimes, is no longer enough. It’s time for action.

The Rights Forum sluit zich volmondig bij de oproep van Amnesty aan.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy