Landdiefstal 7 juli 2022 Lees meer over

Brief van een Palestijnse boer

Een Europees Burgerinitiatief bepleit een verbod op handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden. De Palestijnse boer Fareed Taamallah legt in onderstaande brief uit waarom het belangrijk is dat initiatief te steunen.

Palestijnse boeren proberen een brand te blussen die door Israëlische kolonisten is aangestoken. Het verwoesten van landerijen, boomgaarden en oogsten is een van de vormen van terreur waarmee kolonisten proberen Palestijnen het leven onmogelijk te maken. © Anadolu Agency / Wagdi Eshtaya

Mijn naam is Fareed Taamallah. Ik ben een Palestijnse boer, eigenaar van een boerderij in het dorp Qira, op zo’n vijftig kilometer ten noorden van de stad Ramallah. Van kinds af aan bewerk ik het land samen met mijn moeder. We zijn volledig afhankelijk van de boerderij. Veel bomen die vandaag de dag op ons land staan zijn door mijn vader en moeder geplant. Andere plantte ik met mijn eigen kinderen, tijdens de weekenden die we op het land doorbrachten, genietend van al datgene dat het ons biedt.

Het land van Fareed Taamallah en zijn familie wordt omringd door illegale Israëlische nederzettingen.

Op mijn boerderij staan amandel-, vijgen- en olijfbomen. Sommige zijn wel zevenhonderd jaar oud. Ze voorzien ons van verse en gedroogde vijgen, amandelen en olijfolie. Vorig seizoen produceerden we drie ton olijfolie. Maar de al jaren voortdurende Israëlische bezetting eist haar tol. Mijn boerderij is inmiddels omringd door illegale Israëlische nederzettingen. Meestal zijn die gebouwd op land dat generaties lang in privébezit was van Palestijnen.

Mijn dorpsgenoten en ik lijden onder de aanwezigheid van de nederzettingen en de agressieve kolonisten die ons dorp de afgelopen jaren meerdere keren hebben aangevallen. De laatste keer was in februari van dit jaar. De kolonisten vielen de huizen aan de rand van het dorp aan, braken ramen, staken autobanden lek en schreven racistische leuzen op muren. Daarin riepen zij op tot de verdrijving van Palestijnen uit de gebieden ‘Judea en Samaria, die toebehoren aan de Joden’.

Fareed Taamallah in gesprek met militairen van de Israëlische bezettingsmacht.

Hetzelfde geldt voor alle boeren in de dorpen die aan het mijne grenzen, zoals Kifl Haris en Marda. Hun land werd gestolen om Israëlische nederzettingen te bouwen. Die nederzettingen zijn voor ons verboden terrein, alleen Palestijnse arbeiders met speciale werkvergunningen mogen er komen. Bovendien worden de boeren verhinderd hun land dat grenst aan de nederzettingen te betreden. En overal lijden we onder de diefstal van onze gewassen door kolonisten, met name tijdens de olijvenoogst.

We kampen daarnaast met een groot tekort aan water voor de irrigatie van onze gewassen. Dat tekort wordt niet veroorzaakt door droogte of waterschaarste, maar door de oneerlijke verdeling van water door de Israëlische autoriteiten. Water is 24 uur per dag beschikbaar voor kolonisten in de nederzettingen, maar slechts één keer per week voor onze huizen en boerderijen. Niet alleen stelen de Israëli’s ons grondwater, ze verkopen het vervolgens aan ons tegen zeer hoge prijzen, wat een enorme financiële last op de Palestijnse boeren legt. Daardoor kunnen we niet concurreren met de producten uit de nederzettingen.

Israëlische kolonisten hebben brand gesticht in een boomgaard bij het Palestijnse dorp Marda.

Israël past twee verschillende rechtssystemen toe in hetzelfde geografische gebied, waarbij Israëlische kolonisten worden bevoordeeld boven Palestijnen die slechts een paar honderd meter verderop wonen. Door de voortdurende uitbreiding van de nederzettingen vrees ik dat ik mijn land niet lang meer zal kunnen cultiveren zoals mijn familie en ik dat gewend waren. Het zou kunnen worden geannexeerd door een Israëlische nederzetting, en vervolgens eigendom worden van Israëlische kolonisten.

Tegelijkertijd is het voor ons moeilijk om onze landbouwproducten, zoals olijfolie, te exporteren. Dat komt doordat Israël de grenzen en grensovergangen controleert. Het legt daarbij strenge beperkingen op aan de export van Palestijnse landbouwproducten naar de buitenwereld, waaronder Europa. De Israëlische kolonisten, die van alles produceren op ons gestolen land, beschikken daarentegen over geweldige faciliteiten om hun producten naar Europa te exporteren. Dit moedigt hen aan om door te gaan met het stelen van land en het uitbreiden van de nederzettingen.

Fareed Taamallah.

We hopen dat Europa stopt met het importeren van goederen uit de nederzettingen, en wetten uitvaardigt die de invoer van producten uit de nederzettingen verbieden. Dit is voor ons van enorm financieel en moreel belang, en kan bijdragen aan het bereiken van de gerechtigheid die ons altijd is ontzegd.

Steun het Europees Burgerinitiatief ‘Stop handel met nederzettingen’

Een coalitie van 150 Europese organisaties, waaronder The Rights Forum, dringt met een Europees Burgerinitiatief aan op een Europees verbod op handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden, waar ook ter wereld, nu en in de toekomst. Om het initiatief te doen slagen is uw steun nodig. Steun boeren als Fareed Taamallah en teken de petitie!

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy