Licht voor Gaza 20 mei 2017 Lees meer over

Actieweek ten bate van het Dar Essalam-ziekenhuis

Zomer 2014. Israëlische tank op weg naar Gaza tijdens de militaire campagne die de landstrook grotendeels in puin zou leggen, en waarbij talloze ziekenhuizen werden beschoten.

In Gaza is de situatie rampzalig. Komende week wordt in Nederland actie gevoerd om een belangrijk ziekenhuis van zonnecollectoren te voorzien. Uw hulp is onontbeerlijk.

Wie op een bij nacht gemaakte satellietfoto naar de Gazastrook zou zoeken, vindt niets dan een zwart gebied. Het is aardedonker in Gaza, de Palestijnse landstrook waar bijna twee miljoen Palestijnen letterlijk opgesloten worden gehouden. Er is elektriciteit voor hooguit zes uur per dag en brandstof is schaars. Juist deze week luidde het Rode Kruis de noodklok omdat Gaza het punt van de totale ineenstorting heeft bereikt.

Oorzaken

Op dezelfde foto zou direct duidelijk worden dat het probleem niet wordt veroorzaakt door een regionale energieschaarste. Het omringende Israël baadt in het licht. Zou Israël ooit het lot treffen van Gaza, dan greep de wereld nog dezelfde dag in. Die bereidheid stopt echter bij de grens met Gaza. Sterker, de tien jaar durende Israëlische blokkade die ten grondslag ligt aan Gaza’s duisternis kan ongehinderd voortbestaan. De desintegratie van Gaza gebeurt willens en wetens.

Driekwart van Gaza’s 1,9 miljoen Palestijnse inwoners bestaat uit vluchtelingen en hun nazaten. Tijdens de Nakba van 1948 en de Zesdaagse Oorlog van 1967 werd een miljoen Palestijnen van huis en haard verdreven. Velen kwamen in Gaza terecht. Sindsdien wordt hen het legitieme recht op terugkeer door Israël onthouden. De Palestijnen zijn letterlijk opgehokt op een landstrook van 365 vierkante kilometer. Ter vergelijking: Nederland beslaat 41.500 vierkante kilometer en telt 17 miljoen inwoners.

Ziekenhuizen

In Gaza zijn alle maatschappelijke sectoren getroffen, waaronder de ziekenhuizen. Zonder elektriciteit en zonder diesel voor een aggregaat stopt deze elementaire voorziening domweg met functioneren, leidend tot een domino-effect in een samenleving die meer dan ooit hulp nodig heeft. Het is een voorbeeld van wat het Rode Kruis bedoelt met de ‘systematische ineenstorting van de maatschappelijke infrastructuur en economie’.

Een van de getroffen ziekenhuizen is het Dar Essalam, de voornaamste medische voorziening in het zuiden van de landstrook. De medici voeren er een wanhopig gevecht om enerzijds hun patienten te helpen en anderzijds de energie op te wekken die dat mogelijk moet maken. Hun oplossing: zonnecollectoren. Met een netwerk van collectoren kan een relatief betrouwbare infrastructuur worden opgebouwd. De vraag is: hoe kom je daaraan?

Nederlandse hulp

Dat antwoord wordt gegeven door de organisatie Rotterdam voor Palestina, die zich na de Israëlische aanval op Gaza in 2014 is gaan inzetten voor het Dar Essalam-ziekenhuis. In januari 2016 werden de eerste panelen geplaatst. In de zomer van dat jaar werd de Rotterdamse actie – onder de naam Licht voor Gaza – opgepakt door Amsterdamse activisten, die een collecteweek organiseerden waarin een extra bedrag van zesduizend euro werd opgehaald. Bovendien schaarde de stichting Wilde Ganzen/IKON zich achter het project met de toezegging de ingezamelde gelden met de helft te verhogen. Dankzij de inzet van talloze burgers en de Wilde Ganzen krijgt Licht voor Gaza vleugels.

Komende week, van 22 tot en met 27 mei, vindt in Amsterdam een collecteweek plaats. Op acht locaties in de stad zijn collectanten in de weer. U kunt hen steunen. Niet alleen door gul te geven, maar ook door u bij de coördinatoren op te geven om een middag mee te helpen; dat kan telefonisch op nummer 06 148 08 211. Bent u daartoe niet in de gelegenheid, dan kunt u een gift overmaken op de daarvoor beschikbare bankrekeningnummers; letterlijk elke euro helpt.

Stichting Palestina te Rotterdam, rekening NL94 INGB000 6360364, o.v.v. ‘Licht voor Gaza’.

Stichting Wilde Ganzen, rekening NL53 INGB000 0040000, o.v.v. Kenmerk 2016.0771 t.b.v. ‘Licht voor Gaza’.

Meer over Gaza

Wilt u meer begrijpen van de situatie in Gaza, dan kunt u terecht in onze sectie Documentaires, waarin een tweetal zeer informatieve video’s is opgenomen. Gaza in Context schetst de ontwikkelingen die tot de huidige situatie hebben geleid. One Family in Gaza is een aangrijpende reportage die inzoomt op een Palestijns gezin dat zwaar wordt getroffen door de Israëlische aanvallen. Totale kijkduur: 50 minuten.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy