Dorst naar vrede 10 juni 2017 Lees meer over

Jongeren GroenLinks voeren campagne voor Gaza

In het kielzog van internationale organisaties komen de jongeren van GroenLinks in actie voor Gaza. Daar is bijna de complete bevolking verstoken van schoon drinkwater. Het initiatief verdient massale steun en navolging.

Beeld uit de video ‘Dorst naar vrede’.

Onder de noemer Dorst naar vrede is DWARS een campagne gestart ten bate van Gaza. Daar tekent zich een humanitaire ramp af onder de 1,9 miljoen Palestijnse bewoners. Vanwege een structureel tekort aan elektriciteit en brandstof is onder meer de drinkwatervoorziening ingestort. Het onwaarschijnlijke aantal van 1,8 miljoen Palestijnen heeft daardoor geen toegang meer tot schoon drinkwater. Wij beschreven de bredere context in een recent artikel.

DWARS concludeert dat actie nodig is en legt op zijn campagnepagina in een video uit waarom. De GroenLinks-jongeren herinneren eraan dat schoon drinkwater een mensenrecht is. Ook benoemen ze de oorzaak van de ramp die zich in de Gazastrook voltrekt: de Israëlische blokkade.

DWARS heeft Israëlische ambassades in Nederland en andere Europese landen met deze feiten geconfronteerd, en roept sympathisanten op zich ook tot die ambassades te wenden; de brief van DWARS kan daarbij als uitgangspunt dienen. Daarnaast voert DWARS een publieke informatiecampagne op verschillende plaatsen in het land, onder meer op 25 juni tijdens Parkpop in Den Haag.

Maatschappelijke druk nodig

Recent heeft een aantal organisaties – waaronder het Rode Kruis, UN OCHA, de Wereldbank en de VN-Coördinator voor het Vredesproces – alarm geslagen over de zich ontwikkelende spiraal van destructie waaraan Gaza ten prooi is gevallen. De organisaties roepen op tot direct ingrijpen, dat niet slechts moet bestaan uit humanitaire noodhulp, maar vooral uit het aanpakken van de oorzaak: de in alle opzichten dodelijke Israëlische blokkade.

Tot dusver kijkt de wereld passief toe hoe zich in Gaza, tegen een door drie Israëlische militaire campagnes stukgebombardeerd decor, onder de zwaar getraumatiseerde bevolking een humanitaire ramp voltrekt. De politieke machten die in staat zijn de ramp te stoppen – de VS en EU als eerst aangewezenen, maar ook Nederland – laten andere belangen prevaleren: Israël mag zijn gang gaan. Het is duidelijk dat rechtvaardigheid voor de Palestijnen slechts tot stand kan komen via maatschappelijke actie, en daartoe zet DWARS nu een serieuze stap. Een stap die directe en serieuze navolging verdient.

Meer informatie over Gaza

De kleine Gazastrook – 360 vierkante kilometer of ruim tweemaal het landoppervlak van Texel – huisvest 1,9 miljoen inwoners. Ter vergelijking: Nederland beslaat 41.500 vierkante kilometer en telt 17 miljoen inwoners. Bij een vergelijkbare bevolkingsdichtheid als Gaza zouden dat er zo’n 220 miljoen zijn. Driekwart van de Palestijnen in de Gazastrook is vluchteling of nazaat van vluchtelingen – veelal Palestijnen die in 1947-1949 en 1967 door Israël werden verdreven uit Jaffa, Haifa, Jeruzalem en honderden Palestijnse dorpen, en die sindsdien in de overbevolkte Gazastrook moeten afwachten tot de wereld hun legitieme recht van terugkeer honoreert.

Wie meer wil begrijpen van de situatie in Gaza kan terecht in onze sectie Documentaires, waarin een tweetal zeer informatieve video’s is opgenomen. Gaza in Context schetst de ontwikkelingen die tot de huidige situatie hebben geleid. One Family in Gaza is een aangrijpende reportage die inzoomt op een Palestijns gezin dat zwaar wordt getroffen door de Israëlische aanvallen. Totale kijkduur: 50 minuten.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy