BDS-sympathisanten vragen opheldering over associatie met antisemitisme

Bijna tweehonderd BDS-sympathisanten willen dat het ‘Overleg Joden, Christenen en Moslims’ (OJCM) associaties met antisemitisme en nazi-praktijken onderbouwt of intrekt.

Cartoon die in beeld brengt hoe in Frankrijk getracht wordt de BDS-beweging verboden te krijgen. Ook in Nederland worden pogingen in het werk gesteld om BDS te belasteren als zijnde antisemitisch.

Een groep van 195 Nederlandse burgers, sympathisanten van de BDS-beweging, vraagt het multireligieuze overlegorgaan OJCM om verdachtmakingen aan het adres van de BDS-beweging te onderbouwen. Dit ‘Overleg Joden, Christenen en Moslims’ plaatste eerder deze maand in een breed verspreide brief ‘BDS-activiteiten’ in de context van ‘jodenhaat’ en nazi-praktijken, zonder daarvoor bewijs te overleggen.

Stigmatiserend

De 195 BDS-sympathisanten stellen dat het ‘antisemitisme-argument’ dermate stigmatiserend werkt dat een serieuze onderbouwing verlangd mag worden. Bij gebrek daaraan wil de groep dat het OJCM de associaties intrekt en de brief herziet.

De brief – verstuurd aan premier Rutte, de Tweede Kamerfracties en de Nederlandse burgemeesters, en gepubliceerd op verschillende websites – was een initiatief van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ), en werd ondersteund door het OJCM. In de brief wordt betoogd dat in de samenleving ‘haat tegen joden’ vorm lijkt te krijgen waartegen – analoog aan de dertiger jaren van de vorige eeuw – niet wordt opgetreden.

Tot de voorbeelden van die haat wordt ook BDS gerekend: ‘BDS-activiteiten binnen kerken en universiteiten met duidelijk anti-joodse tendensen hebben in Nederland vrij spel’, aldus de organisaties. Zij roepen de autoriteiten op tot ingrijpen. Nu roepen 195 burgers de organisaties op hun beweringen eerst te onderbouwen. Zij willen onder meer weten waaruit die gesignaleerde ‘duidelijk anti-joodse tendensen’ bestaan.

BDS-beweging

BDS staat voor Boycot, Desinvestering en Sancties, en geldt als geweldloos en democratisch middel dat elke burger en gemeenschap ten dienste staat als verzet tegen onderdrukking. BDS speelde een rol in de strijd tegen het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime, en doet dat nu in de strijd tegen de Israëlische bezetter en kolonisator.

De Palestijnse BDS-beweging werd in 2005 opgericht door 170 maatschappelijke organisaties op basis van drie transparante eisen en een oproep aan de buitenwereld om die te helpen realiseren. Anno 2017 hebben vakbonden, mensenrechtenorganisaties, kerkgenootschappen, universiteiten, wetenschappers en artiesten, en vele andere organisaties en personen zich achter de beweging geschaard.

Daaronder ook de groep van 195 burgers. In hun antwoord aan het OJCM motiveren zij hun steun aan de BDS-beweging als volgt:

Wij hechten eraan te onderstrepen dat wij opkomen voor mensenrechten, en dat onze uitgangspunten en activiteiten zijn verankerd in het internationaal recht en de Nederlandse Grondwet.

Wij komen op voor de erkende rechten van het Palestijnse volk en strijden tegen elke vorm van racisme, waaronder antisemitisme.

Logischerwijs is de BDS-beweging inclusief. Onze maatstaf is het recht. Dat wordt door iedereen herkend. Daarom zijn ook alle gezindten en bijna alle partijen in onze rangen vertegenwoordigd. Waaronder joden, christenen en moslims.

De door het OJCM geuite suggestie dat de BDS-beweging ‘anti-joods’ zou zijn is des te pijnlijker gezien de belangrijke rol die joodse organisaties en personen er, ook in Nederland, in spelen.

Georganiseerde hetze

De stigmatisering en belastering van personen en organisaties die zich inzetten voor de rechten van de Palestijnen – de BDS-beweging voorop – heeft de vorm van een georganiseerde hetze aangenomen. Op 7 november publiceerde The Rights Forum een uitgebreide inventarisatie onder de titel ‘Bemoeit Israël zich met Nederlandse burgers’. Daarin wordt een beeld gegeven van de werkwijze en dreigementen van de Israël-lobby, de rol daarin van de Israëlische overheid, en het misbruik van het begrip ‘antisemitisme’ om critici het zwijgen op te leggen.

In de afgelopen weken beschreef The Rights Forum hoe de recente lastercampagnes tegen (aankomend) minister Sigrid Kaag en voormalig premier Dries van Agt tot stand kwamen. Aansluitend werden Van Agt (opnieuw) en Anne Fleur Dekker belasterd naar aanleiding van hun optredens tijdens de herdenking van de Kristallnacht.

Ook de media worden niet gespaard. Tijdens een herdenking van de Kristallnacht maakte de directeur van het Centraal Joods Overleg (CJO), Ron van der Wieken, van de gelegenheid gebruik om Nederlandse media, waaronder vermoedelijk NRC Handelsblad, te beschuldigen van steun aan het streven om Israël ‘fysiek te laten verdwijnen’. Dat alles zonder enige onderbouwing. Diezelfde Van der Wieken is voorzitter van het NVPJ, de organisatie die de brief opstelde waarop de 195 BDS-sympathisanten nu hebben gereageerd.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Het probleem is allang niet meer de bezetting. Het probleem is het gedogen ervan.

Ramsey Nasr Schrijver / dichter / acteur

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy