Centraal Joods Overleg: Nederlandse media mobiliseren steun voor ondergang Israël

Een landelijke kwaliteitskrant en andere Nederlandse media proberen steun te verwerven voor de verdwijning van Israël. Dat stelt directeur Ron van der Wieken van het Centraal Joods Overleg. Zijn aanklacht past in een verontrustende trend en verdient een serieus weerwoord.

Ron van der Wieken, directeur van het Centraal Joods Overleg.

Van der Wieken uitte zijn aanklacht op 9 november in een toespraak ter gelegenheid van de Kristallnachtherdenking. Hij stelde dat sommige terroristische organisaties proberen Israël ‘fysiek te laten verdwijnen’, en dat enkele – niet bij naam genoemde – Nederlandse media proberen steun te verwerven voor datzelfde doel. De bewuste media, waaronder ‘een landelijke kwaliteitskrant’, staan vijandig tegenover ‘het idee van een Joods nationaal tehuis’, aldus Van der Wieken:

Sommige terroristische organisaties zetten alles op alles om de Joodse staat fysiek te laten verdwijnen. Anderen, vooral in het westen, doen hun best om in woord en geschrift daarvoor steun te mobiliseren. Daaronder vallen ook enkele Nederlandse media. De niet-aflatende Israelbashing die je in sommige Nederlandse media waaronder een landelijke kwaliteitskrant kunt tegenkomen is zo persisterend, zo éénzijdig en selectief dat die wel móet berusten op een basale vijandigheid tegen het idee van een Joods nationaal tehuis.

Het zijn beschuldigingen die een serieus weerwoord verdienen en die Van der Wieken verplichten man en paard te noemen. Wie zijn die media die ijveren voor de ondergang van Israël? Is de ‘landelijke kwaliteitskrant’ soms NRC Handelsblad, dat eerder dit jaar correspondent Derk Walters Israël uitgezet zag worden vanwege onwelgevallige berichtgeving? En wie zijn die ‘anderen’ die volgens Van der Wieken ‘in woord en geschrift steun mobiliseren voor het fysiek laten verdwijnen van de Joodse staat’?

Lastercampagnes

Het noodzakelijke debat over de kwestie-Palestina/Israël is niet gediend bij verdachtmakingen en beschuldigingen, maar bij feiten en inhoudelijke argumenten. Vastgesteld moet worden dat de brengers daarvan in toenemende mate slachtoffer worden van beschuldigingen en laster, met de kennelijke bedoeling hen te beschadigen en inhoudelijk debat te voorkomen.

Vers in het geheugen liggen de campagnes waarin achtereenvolgens minister Sigrid Kaag en oud-premier en oprichter van The Rights Forum Dries van Agt door het slijk werden gehaald. Een nog recenter voorbeeld is de brief van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ) aan premier Rutte, de fractieleiders in de Tweede Kamer en alle Nederlandse burgemeesters, waarin de BDS-beweging in verband wordt gebracht met antisemitisme. Voorzitter van het NVPJ is Ron van der Wieken.

Strafmaatregelen

Deze ontwikkeling blijft niet beperkt tot Nederland. Twee weken geleden vestigde The Rights Forum in een brede inventarisatie de aandacht op de politiek van Israël en de zogenoemde Israël-lobby om kritiek op Israëls Palestina-politiek overal en met alle mogelijke middelen te doen verstommen.

Zo wordt op veel plaatsen aan de financiële poten onder kritische organisaties gezaagd. In landen als de Verenigde Staten (VS), Duitsland en Israël zelf worden fundamentele burgerrechten aangetast, de vrijheid van meningsuiting voorop. In de VS zijn bovendien de Nederlandse bedrijven ASN Bank, Triodos Bank, Vitens en Royal HaskoningDHV op een zwarte lijst geplaatst vanwege het naleven van het internationaal recht. Het feit dat zij zich in hun bedrijfsvoering distantieerden van de illegale Israëlische kolonies in bezet Palestina, kwam hen op een boycot van onder meer de staat New York te staan.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy