Ex-voorzitter Centraal Joods Overleg beschuldigt The Rights Forum ‘te streven naar Israëls ondergang’

The Rights Forum schurkt aan tegen het antisemitisme door te ‘streven naar Israëls ondergang’. Dat beweert Ron van der Wieken, ex-voorzitter van het Centraal Joods Overleg. Met zijn absurde beschuldiging illustreert hij een wijdverbreid, giftig fenomeen.

Ron van der Wieken in 2017, zijn tijd als voorzitter van het Centraal Joods Overleg. Destijds beschuldigde hij Nederlandse media ervan steun te mobiliseren voor het ‘fysiek laten verdwijnen van Israël’.

Onlangs stuurden wij de Tweede Kamer een uitgebreid commentaar op een parlementaire nota over de bestrijding van antisemitisme, geschreven door fractieleden van de VVD en ChristenUnie. In die nota worden wij valselijk van antisemitisme beschuldigd. Dat is bij lange na niet het enige probleem met de nota, die naar onze mening onvolledig en onzorgvuldig is. Op initiatief van onze Joodse medewerkers doen we concrete aanbevelingen voor verbetering.

Ongetwijfeld zal niet iedereen zich volledig in onze aanbevelingen kunnen vinden en dat verlangen we natuurlijk ook niet. We geven er een gedegen voorzet mee voor een fundamenteel debat over de bestrijding van antisemitisme, dat in onze visie hoogst noodzakelijk is. We moedigen politiek Den Haag aan het initiatief daartoe te nemen en de Joodse Nederlanders nadrukkelijk bij het debat te betrekken. Naar hun ervaringen en opvattingen wordt tot op heden niet of nauwelijks geïnformeerd en dat beschouwen wij als een zware morele en inhoudelijke tekortkoming.

‘Streven naar Israëls ondergang’

Natuurlijk is niemand verplicht aan dat debat deel te nemen, ook Ron van der Wieken niet, de voormalige voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO). Hij liet op Twitter blijken niets van een debat te moeten hebben. Dat deed hij op opzienbarend onbeschofte wijze. In reactie op een tweet waarin nieuws- en opiniewebsite De Kanttekening wees op een artikel over ons commentaar schreef hij plompverloren:

Streven naar Israëls ondergang – zoals the rights forum doet – betekent onnoemelijk leed voor meer dan 7 milj Israëlische Joden; Lijkt mij toch wel héél dicht bij antisemitisme te komen.

Wij moesten even met de ogen knipperen. Waar kwam dit vandaan? De bizarre en feitenvrije beschuldiging doet denken aan de valse beschuldiging van de Kamerleden Ellian (VVD), Segers en Bikker (ChristenUnie) in hun antisemitismenota. Maak organisaties die je niet bevallen op zo grof mogelijke wijze verdacht, is het parool; intimideer ze en misbruik daarvoor gerust het begrip antisemitisme. Het is een wijdverbreid, giftig fenomeen, dat wij in ons commentaar expliciet aan de kaak stellen.

Treurig

We verzochten Van der Wieken toe te lichten waarop zijn beschuldiging is gebaseerd: ‘Bronvermelding zou behulpzaam zijn. We hebben het zelf niet terug kunnen vinden.’ Antwoord bleef uit. Na nog een tweede tweet aan hem te hebben gestuurd ging Van der Wieken in de overdrive door ons ook nog van leugens te betichten: ‘Jullie liegen al net zo hard als jullie icoon Van Agt die zijn hele leven heeft gelogen.’ Vervolgens blokkeerde hij ons.

Daarmee miste hij de kans zijn grieven in een opinieartikel op onze website uiteen te zetten. Dat wilden we hem net aanbieden toen hij de deur dichtsloeg: kom maar op met uw argumenten, dan zullen wij daarop reageren. Wij geloven heilig in open debat, zowel over de kwestie-Palestina als de bestrijding van antisemitisme, maar in de wereld van de Van der Wiekens geldt het tegenovergestelde: voorkom debat door je opponenten uit te schelden en hard weg te rennen. Het zou komisch zijn als het niet zo treurig was.

‘Opperantisemiet Dries van Agt’

Van der Wieken was nog niet vertrokken of ook de grootste treurwilg meldde zich op Twitter: Bart Schut van het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) koppelt een diepe obsessie met The Rights Forum aan een onverzadigbare behoefte iedereen voor antisemiet uit te schelden. Eindeloos is de reeks idiote verdachtmakingen en beledigingen aan ons en andermans adres, en vorig jaar was zijn collega Esther Voet de gangmaakster achter een ongehoorde lastercampagnetegen ons.

Maak organisaties die je niet bevallen op zo grof mogelijke wijze verdacht, is het parool.

Ditmaal zijn wij volgens Schut niet alleen antisemieten (met Dries van Agt als ‘opperantisemiet’), maar ook ‘terroristenverheerlijkers’. En dan zouden we ook nog ‘de handen ineen hebben geslagen met de islamisten van De Kanttekening’, in een sinistere gezamenlijke ‘strijd tegen de antisemitismebestrijders’. Mocht iemand nog een schoolvoorbeeld zoeken van het giftige fenomeen dat we hierboven en in ons commentaar aan de kaak stellen: hier is het.

Voor een doorwrocht commentaar op de rammelende antisemitismenota van Ellian c.s. hoef je bij het Nieuw Israëlietisch Weekblad niet aan te komen. Maar voor het valselijk van antisemitisme beschuldigen van organisaties en personen staat de hoofdredactie altijd klaar. Dat daarmee de bestrijding van antisemitisme wordt ondermijnd, ach, daar wordt bij ‘het Joodse weekblad van Nederland’ niet aan getild.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy