Joodse en Palestijnse jongeren vragen steun voor strijd tegen onderdrukking en intimidatie

Met een petitie vragen de jongeren aandacht voor de onderdrukking van miljoenen Palestijnen en het wereldwijd monddood maken van Israël-critici en voorvechters van gelijke rechten. Tegenactie is geboden, is hun boodschap. The Rights Forum steunt hun oproep.

Joodse jongeren tonen enkele van de beschuldigingen die zij naar hun hoofd krijgen als zij zich uitspreken voor vrijheid en gerechtigheid voor de Palestijnen: ‘verrader’, ‘zelf-hatende jood’ en ‘niet echt joods’.

De petitie wordt geïntroduceerd met een korte video. Daarin spreken zes jongeren, drie joods en drie Palestijns, zich uit tegen de Israëlische onderdrukking van miljoenen Palestijnen en tegen het monddood maken van critici van die onderdrukking in Israël en andere landen. Zij willen bouwen aan een toekomst die is gebaseerd op de universele waarden van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, en die vrij is van antisemitisme, islamofobie en andere vormen van haat en racisme. Met hun petitie claimen ze de ruimte om in vrijheid te kunnen leven en kritiek op onrecht te kunnen leveren. Hun roep om steun draagt de titel #ReclaimYourSpace.

The Rights Forum steunt de oproep, die een initiatief is van het Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD) en mede wordt gedragen door het Amerikaanse Jewish Voice for Peace (JVP). Ook wij zijn van mening dat de Palestijnen na tientallen jaren van onderdrukking niet langer mogen worden afgehouden van – zoals een van de joodse jongeren het noemt – ‘hun vrijheid, waardigheid en rechten’. En ook wij vinden dat de beschuldigingen van antisemitisme en Israëlhaat waarmee wereldwijd wordt geprobeerd voorvechters van deze rechten monddood te maken dringend een halt moet worden toegeroepen. En ook wij zijn gekant tegen antisemitisme, islamofobie en alle andere vormen van haat en racisme.

Hetze van Donald Trump

Juist deze week waren we getuige van het drieste optreden van de Amerikaanse president Donald Trump, die de vrouwelijke, gekleurde Congresleden Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley en Rashida Tlaib aanraadde ‘terug te keren’ naar de landen waar ze vandaan komen (hoewel drie van hen in de VS zijn geboren), en gebood hun excuses te maken aan ‘de bevolking van Israël’. De vier Democraten zijn volgens Trump Israël-haters en antisemieten, die verknocht zijn aan ‘Al-Qaida en andere vijanden’.

De vier vrouwen zijn uitgesproken in hun kritiek op Israëls Palestinapolitiek, en daarmee zowel een verademing in het van oudsher uitgesproken pro-Israëlische bastion van de Amerikaanse politiek als een bedreiging voor de gevestigde belangen. De beschuldigingen van Trump – ‘Israël-haters, antisemieten, terroristenvriendjes’ – vormen de klassieke reactie waarmee overal ter wereld wordt geprobeerd Israël-critici te intimideren, verdacht te maken en de mond te snoeren.

Europa en Nederland

We hebben op onze website geregeld aandacht besteed aan de campagnes waarmee Israël en de zogenoemde internationale Israël-lobby in de Verenigde Staten en West-Europa huishouden. Die campagnes liggen in het verlengde van het geweld waarmee Israël geweldloos Palestijns verzet tegen de Israëlische overheersing de kop indrukt.

De door ons uitvoerig belichte situatie in Duitsland staat model voor de wijze waarop ook in landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een permanente strijd wordt gevoerd tegen personen en organisaties met pro-Palestijnse en Israël-kritische opvattingen. In elk van deze landen is sprake van aantasting van democratische rechten – de vrijheden van meningsuiting en vergadering voorop – en inperking van de ruimte voor maatschappelijk debat.

Nederland vormt op deze destructieve ontwikkeling geen uitzondering. Met organisaties als het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW), en politici van de PVV, SGP en ChristenUnie in de voorhoede, wordt ook hier onafgebroken geprobeerd personen en organisaties door middel van lastercampagnes en leugens monddood te maken. In een recent artikel noemden we dit ‘de houtrot die onze democratische verworvenheden bedreigt’ en riepen we politiek Den Haag op er principieel stelling tegen te nemen.

De petitie van PIPD en JVP is gericht aan ‘alle regeringen’ en zal ook onder de aandacht van de Nederlandse regering worden gebracht. Wij moedigen alle Nederlanders aan haar te steunen.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Ik koester een diepgewortelde hoop op vrede in het midden-oosten met gerechtigheid als basis.

Doekle Terpstra
Bestuurder

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy