Concreet iets doen voor de mensenrechten? Steun het Europees Burgerinitiatief!

Met het Europees Burgerinitiatief ‘Stop Handel met Nederzettingen’ willen 150 Europese organisaties een wettelijk verbod op handel met illegale kolonies in bezette gebieden afdwingen. Uw steun is nodig!

Geen handel drijven met kolonisten die zich, onder bescherming van een bezettingsleger, illegaal op andermans grondgebied hebben gevestigd. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar in de Nederlandse en Europese politieke realiteit is het dat niet. Den Haag en Brussel staan zulke handel ruimhartig toe.

Dat vloekt met het beleid zoals dat in beide hoofdsteden is geformuleerd. Daarin wordt juist het belang van de universele mensenrechten en de internationale rechtsorde in alle toonaarden beleden. De stichting van kolonies – doorgaans aangeduid als ‘nederzet­tin­gen’ – door een bezettende mogendheid wordt steevast als ‘illegaal’ veroordeeld. En met recht: in het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof is het koloniseren van bezet gebied zelfs gedefinieerd als een oorlogsmisdaad.

Medeplichtig

In de praktijk varen Den Haag en Brussel echter een tegenovergestelde koers. De EU is een belangrijke markt voor producten van kolonisten. Andersom kunnen Europese bedrijven hun diensten en producten onbekommerd in nederzettingen slijten. Wie daar winkels bezoekt stuit ook regelmatig op producten van Nederlandse ondernemingen.

Het toestaan van die economische banden is een vorm van erkenning en legitimering van een illegale praktijk. En kwalijker nog, het draagt direct bij aan de levensvatbaarheid daarvan. Dat resulteert onafwendbaar in medeplichtigheid. Niet alleen van de betrokken bedrijven, ook van de wetgever die weigert er een stokje voor te steken.

Schendingen van de mensenrechten worden heel erg gevonden, behalve als we er geld aan kunnen verdienen.

Sinds jaar en dag dringen ngo’s (non-gouvernementele organisaties) in Den Haag en Brussel aan op een wettelijk verbod op de besmette handel. Bescherming van de rechtsorde en de mensenrechten vereist meer dan hoogdravende woorden, is hun boodschap. Maak een eind aan de medeplichtigheid!

Hun pleidooien vinden tot dusver bedroevend weinig weerklank. In de Europese politieke arena legt de dominee het af tegen de koopman: schendingen van de mensenrechten zijn heel erg, maar niet als we er geld aan kunnen verdienen.

Burgerinitiatief

Begin dit jaar lanceerden 150 Europese ngo’s daarom het Europees Burgerinitiatief ‘Stop Handel met Nederzettingen’. Een Europees Burgerinitiatief (EBI) is een officieel EU-instrument waarmee burgers invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Naast internationale organisaties als Human Rights WatchAvaaz, SumOfUs en de International Federation for Human Rights maakt The Rights Forum deel uit van de coalitie van 150 ngo’s.

Met het EBI verzoekt de coalitie de Europese Commissie een wetsvoorstel op te stellen dat de handel met nederzettingen, waar ook ter wereld, verbiedt. Slaagt de coalitie erin vóór 20 februari 2023 ten minste een miljoen EU-burgers achter het initiatief te krijgen, dan is de Commissie verplicht daarop in te gaan.

Zijn de mensenrechten u lief, steun dan het Burgerinitiatief!

Met nog ruim drie maanden te gaan tot de deadline van 20 februari hebben bijna 15 duizend Nederlanders hun handtekening gezet, oftewel ruim 70 procent van het aantal (20.500) dat wij in Nederland minimaal willen halen. EU-breed staat de teller echter pas op 20 procent en is duidelijk dat alle zeilen moeten worden bijgezet om het benodigde miljoen handtekeningen te halen. Wij doen daarom een beroep op uw steun. Zijn de mensenrechten u lief, steun dan het Burgerinitiatief met uw handtekening en stimuleer anderen hetzelfde te doen.

We doen een specifiek beroep op Nederlandse ngo’s en met name politieke partijen en jongeren­organisaties om via hun eigen kanalen ruchtbaarheid en steun aan het Burgerinitiatief te geven. Te lang hebben politiek Den Haag en Brussel de mensenrechten ondergeschikt gemaakt aan economisch profijt. En daardoor, mede uit naam van hun burgers, bijgedragen aan de misdaden van wrede bezettingsregimes.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy