‘Joodse missie’ 22 juli 2022 Lees meer over

Extremistische Israëli’s proberen zich massaal in Palestijns gebied te vestigen

Tienduizend Israëli’s namen deel aan een actie om in bezet gebied zoveel mogelijk ‘Joodse buitenposten’ tegelijk te stichten. De campagne mislukte, maar tekent de kracht van het bijbelse extremisme in Israël. ‘Binnenkort zijn we terug.’

Een van de door aanhangers van de organisatie Nahala gestichte ‘Joodse buitenposten’. © Moti Milrod / Haaretz

Zoveel mogelijk Palestijns land in beslag nemen. Met die missie zwermden woensdag tienduizend Joodse Israëli’s uit over de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Op tal van plaatsen zetten zij tentenkampen op – ‘Joodse buitenposten’, die meteen een naam kregen.

De actie was aangekondigd en de bezettingsautoriteiten hadden zich voorbereid. Israëlische militairen en politiemensen stonden klaar om de actievoerders van hun voornemen te weerhouden. Ze kregen de handen vol; geboden ze de activisten op de ene locatie hun kampement op te breken, dan zetten die hun tenten op een volgende locatie weer op.

’s Avonds waren tweeduizend activisten nog in het gebied aanwezig. Donderdag ontruimden de autoriteiten het laatste van zeven grote kampementen. De activisten waren niet ontmoedigd. Wij komen terug, lieten zij weten.

Goddelijke missie

De actie was georganiseerd door Nahala (ook geschreven als Nachala), een organisatie van kolonisten die streeft naar een Groot-Israël dat het hele voormalige Britse mandaatgebied Palestina omvat, from the River to the Sea. Volgens de organisatie ‘heeft God het gebied in de Bijbel aan de Joden beloofd’, en is het hun taak te voorkomen dat de Palestijnen het land ‘overnemen’.

‘De Arabieren [Palestijnen] leggen beslag op steeds meer land’, zegt een vrouw die met haar echtgenoot en acht kinderen aan de actie deelneemt tegen The Times of Israel. ‘Wij moeten dat voorkomen. Dat is de missie voor het Joodse volk in deze tijd. Wij geloven in wat God ons heeft opgedragen. De profeten hebben ons geïnstrueerd ons in het land te vestigen en dat is wat we doen.’

En de Palestijnen? Die hebben geen recht op land, zegt de vrouw. Zij moeten zich maar in Saudi-Arabië of Egypte vestigen, of in een ander Arabisch land. ‘Hier is slechts plaats voor één volk, het Joodse.’

Tien buitenposten

Nahala was vorig jaar de initiatiefnemer tot de stichting van de ‘buitenpost’ Evyatar op de Westelijke Jordaanoever, op land van de Palestijnse dorpen Beita, Qabalan en Yatma. In plaats van de buitenpost direct te ontruimen sloten de Israëlische autoriteiten een deal met de kolonisten: de laatsten verlieten Evyatar en de autoriteiten onderzoeken of het land tot ‘staatsland’ kan worden bestempeld, zodat de kolonisten ‘legaal’ kunnen terugkeren naar wat dan een officiële ‘nederzetting’ wordt.

In mei kondigde Nahala aan op 20 juli ‘tien Evyatars’ tegelijk te zullen stichten. In de periode daarna voerden aanhangers van de organisatie verkenningsmissies uit om de beste locaties te selecteren. Tijdens een van die missies stak een van hen op 21 juni een Palestijnse man dood, die verhaal kwam halen toen de activisten probeerden een tent op zijn land in het Palestijnse dorp Iskaka op te zetten.

Een week geleden leek Nahala de ambities te hebben bijgesteld. Het kondigde aan niet tien, maar drie buitenposten te zullen stichten. Gezien de veel grootschaliger gang van zaken afgelopen woensdag lijkt het erop dat die aankondiging een afleidingsmanoeuvre was.

‘Hier is slechts plaats voor één volk’, zegt een vrouw die aan de actie deelneemt, ‘het Joodse’.

Wind in koloniale zeilen

Tal van Israëlische politici van Benjamin Netanyahu’s Likud-partij en de nationalistisch-religieuze partijen, onder wie minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked, betuigden openlijk hun steun aan de actie van Nahala, en meerdere parlementariërs trokken met de activisten op. In aanloop naar de actie leverde een fondswervingscampagne van Nahala in drie dagen tijd meer dan 1,4 miljoen euro op.

Het is tekenend voor het publieke en politieke klimaat in Israël, waarin extremistische organisaties als Nahala de wind meer en meer in de zeilen hebben gekregen. In 2019 schaarden dertien ministers en tientallen parlementsleden en andere vooraanstaande politici zich achter een manifest van Nahala met de veelzeggende titel ‘Eén land voor één volk’ – we schreven er eerder over.

Het ingrijpen van de Israëlische autoriteiten moet dan ook niet worden gezien als een principiële afkeuring van de overname van Palestijns land. De Israëlische regering zelf is immers de motor achter de voortgaande illegale kolonisering en ‘verjoodsing’ van de bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. De uitbreiding van de officiële ‘nederzettingen’ is echter aan Israëlische wetgeving gebonden. De stichting van ‘buitenposten’ door organisaties als Nahala is onder de Israëlische wet illegaal.

In de praktijk treden de autoriteiten echter zelden op tegen buitenposten, waarvan er naar schatting zo’n 150-200 bestaan. Veelal worden ze zelfs na verloop van tijd met terugwerkende kracht ‘geautoriseerd’ en krijgen zij de status van ‘legale’ nederzetting. Die gang van zaken heeft organisaties als Nahala gestimuleerd om in het volle daglicht te opereren, met de aankondiging van de ‘tien Evyatars’ als voorlopige climax. Vandaar ook de onbeschroomde aankondiging van Nahala dat de actie binnenkort zal worden herhaald, ‘misschien al volgende week’.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy