De Israëlische premier Netanyahu wil nieuwsorganisatie Al-Jazeera verbannen vanwege het ‘aanzetten tot geweld’. Intussen roepen diverse van zijn ministers en partijgenoten zelf op tot etnische zuivering, deportatie en executies.