Jan Tervoort

Jan Tervoort is historicus.

14 september 2018 Lees meer over

Jan TervoortCIDI-directeur Hanna Luden ook ‘geen fan van Israëls neder­zettingen­beleid’

De illegale koloniseringspolitiek van de Israëlische overheid op de Westoever en in Oost-Jeruzalem blijft de steen in de schoen van de ‘gematigde’ Israëllobby.

Hanna Luden, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

Er is één onderwerp wat betreft het Israëlisch-Palestijns conflict waar we de Nederlandse Israëllobby zo min mogelijk over horen: Israëls illegale kolonisering van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, die al 51 jaar gaande is. Sterker nog, haar voornaamste doel is het frustreren van het debat over dit kernpunt in het Israëlisch-Palestijns conflict. Dat gebeurt door onterechte antisemitisme-frames, het demoniseren van de Palestijnse samenleving, het met veel overdrijving voorstellen van Israël als slachtoffer, en door geschiedvervalsing. Opdat die kolonisering ongestoord verder kan gaan. Inhoudelijke discussie dient zoveel mogelijk vermeden te worden vanwege de simpele reden dat GEEN ENKEL argument binnen de parameters van een democratische rechtsstaat en het internationaal recht Israëls koloniseringspolitiek ondersteunt.

Extreme en ‘gematigde’ Israëllobby

Nu valt de Nederlandse Israëllobby in het publieke debat uiteen in een extreme en een ‘gematigde’ flank. De extreme flank cultiveert extreemrechts en fundamentalistisch-christelijk gedachtegoed om, gebruikmakend van het Nederlandse anti-islam, anti-immigratie en anti-linkse-elite sentiment, een onvoorwaardelijk pro-Israël-standpunt te verbinden aan de clash of civilzations en het reactionaire rechtse populisme. In navolging van het rechtse politieke spectrum in Israël wordt vanuit een racistisch, om niet te zeggen fascistisch wereldbeeld de illegale kolonisering toegejuicht of op zijn minst verdedigd.

Dat ligt anders voor de ‘gematigde’ Nederlandse Israëllobby. Haar werkgebied is het journalistieke en politieke (VVD/PvdA/CDA/D66) establishment, en hoewel zij hetzelfde doel nastreeft en dezelfde werkwijze hanteert als de extreme flank, dient zij in navolging van het Nederlandse wegkijkbeleid voor de vorm een meer kritische houding ten opzichte van de koloniseringspolitiek ten toon te spreiden. Zoals voormalig CIDI-directeur Esther Voet, nu hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, het regelmatig als mantra debiteert: ‘Wij zijn geen fan van het “nederzettingenbeleid”.’ Om vervolgens verder te gaan met haar lobbywerk om dat ‘nederzettingenbeleid’ mogelijk te maken.

Palestijnen zijn net Amsterdamse krakers

De enkele keer dat iemand van de ‘gematigde’ Israëllobby wél inhoudelijk ingaat op Israëls koloniseringspolitiek, krijgen we een zeldzaam inkijkje in de cognitieve dissonantie die het lobbywerk voor Israël met zich meebrengt. Op Twitter werd de huidige directeur van het CIDI, Hanna Luden, gevraagd hoe zij het besluit van het Israëlische Hooggerechtshof om de ontruiming van het Palestijnse dorp Khan al-Ahmar toe te staan, verdedigt. Luden antwoordde als volgt (ik geef haar tweet letterlijk weer):

Het *mag* precies met dezelfde logica als die van burgermeester Amsterdam die illegal bewoning onlangs liet ontruimen. Het is ook heel triest. Want het zijn nomaden die naar andere ‘spelregels’ leven…. Eis dat de overheid voor alternatieve locaties zorgen is nog steeds ‘aan’.

Serieus? Luden zal toch wel weten dat deze ‘nomaden’ in 1951 door het Israëlische leger uit hun leefgebied in de Negev werden verjaagd? Dat de gemeenschap van Khan al-Ahmar zich daarom op de huidige plek vestigde, op privaat Palestijns land op de toen door Jordanië bezette Westoever? Dat de Israëlische staat zich, na de verovering van de Westoever in 1967, dit land in 1975 toe-eigende, hoewel dat volgens internationaal recht illegaal was? Dat het bovendien de standaard werkwijze van Israëls illegale koloniseringspolitiek in het zogeheten C-gebied van de Westoever is om Palestijnen vrijwel nooit bouwvergunningen toe te kennen, zodat alles wat zij bouwen achteraf op een volgens Israël ‘legale’ manier kan worden gesloopt?

En weet Luden niet dat de reden voor de ontruiming van Khan al-Ahmar de uitbreiding van illegale Israëlische nederzettingen als Ma’ale Adumim is, met als doel Oost-Jeruzalem voorgoed af te sluiten van de Westoever en een levensvatbare Palestijnse staat nog verder de das om te doen? En dat die ontruiming onder internationaal recht een oorlogsmisdaad is, waarvoor de betrokken Israëlische bewindslieden en rechters van het Hooggerechtshof persoonlijk aansprakelijk zijn, zoals onder andere de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem keer op keer heeft benadrukt?

Triest

En inderdaad, Hanna, de ontruiming is ‘heel triest’. Maar laat je niet overmannen door emoties, want gelukkig kunnen de ‘nomaden’ van Khan al-Ahmar op een nieuwe locatie verder. Ze kunnen zelfs kiezen! Uit een plek naast een vuilnisbelt of naast een rioolzuiveringsinstallatie. En hulde voor je welgemeende medeleven. Ook jij hebt laten zien dat je ‘geen fan bent van het nederzettingenbeleid’. Nu kan ook jij weer door met je werk om dat nederzettingenbeleid en alle triestigheid die eruit voortkomt verder mogelijk te maken.

Steun ons / Samen kunnen we een rechtvaardige uitkomst van de kwestie-Palestina/Israël afdwingen. U kunt onze activiteiten versterken of ons werk financieel ondersteunen.

Zonder rechtvaardigheid is er in het vredesproces geen vooruitgang mogelijk.

Tineke Lodders Politica

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy