CIDI promoot anti-NGO-propaganda Israëlische regering

Op 25 mei publiceerde het Israëlische ministerie van Strategische Zaken een lasterlijk en misleidend rapport over Palestijnse en Europese NGO’s. Daarin opent de Israëlische regering frontaal de aanval op de Europese financiering van organisaties die haar bekritiseren. In Nederland wordt het rapport door het CIDI gepromoot.

Cover van het rapport ‘The Money Trail’, dat deel uitmaakt van van de brede Israëlische campagne om critici van Israëls Palestina-politiek te intimideren en de mond te snoeren.

In het rapport, getiteld The Money Trail, verwijt de Israëlische regering de Europese Unie (EU) in strijd met haar eigen beleid te handelen, door activiteiten van Europese en Palestijnse organisaties ‘ter promotie van anti-Israëlische delegitimering en boycots’­ te subsidiëren.

Dat is een onterecht verwijt. Net als de Nederlandse regering financiert de EU geen ‘boycot- en delegitimerings’-activiteiten. Zij subsidieert wel non-gouvernementele organisaties (NGO’s) die zich voor bijvoorbeeld een boycot van de illegale Israëlische ‘nederzettingen’ uitspreken, aangezien activiteiten en uitlatingen in het kader van boycots door de vrijheid van meningsuiting en vergadering worden beschermd. Deze werkwijze is conform haar beleid en verplichtingen onder het internationaal recht.

Intimideren van critici

Het rapport is onderdeel van de brede Israëlische campagne in binnen- en buitenland om critici van Israëls Palestina-politiek te intimideren en de mond te snoeren. Wie pleit voor beëindiging van Israëls militaire bezetting en illegale kolonisering van Palestijns gebied, of voor gelijke rechten voor Palestijnen en joden, krijgt door de regering-Netanyahu en de internationale zogeheten Israël-lobby het stigma ‘anti-Israël’ opgeplakt. Het bewerken van de financiers van ‘anti-Israëlische’ NGO’s is een vast onderdeel van de campagne, waarover het ministerie van Strategische Zaken de regie voert.

In The Money Trail wordt een aantal Europese en Palestijnse NGO’s aangepakt, waaronder het Nederlandse PAX. Zij zouden activiteiten uitvoeren die Israël ‘delegitimeren’. Illustratief zijn de voorbeelden die in het rapport van zulke activiteiten worden gegeven. Nogal wat organisaties hebben hun vermelding te danken aan hun – meer of minder uitgesproken – steun voor internationale sancties tegen Israël, of voor een boycot van Israëls nederzettingeneconomie. Sommige hebben hun solidariteit betuigd met de internationale BDS-beweging. Zelfs het betitelen van de Israëlische ‘Afscheidingsmuur’ op de Westoever als ‘Apartheidsmuur’ blijkt voldoende om The Money Trail te halen.

Valse beschuldiging ‘banden met terreur’

Daarnaast richt het Israëlische ministerie van Strategische Zaken zijn pijlen op NGO’s die banden zouden hebben met Palestijnse terreurorganisaties. In dat verband worden drie NGO’s aan de schandpaal genageld: het Noorse Norwegian People’s Aid (NPA) en de gerenommeerde Palestijnse mensenrechtenorganisaties Al-Haq en Palestinian Centre for Human Rights (PCHR).

Ten aanzien van NPA wordt een schikking aangehaald die de organisatie op grond van draconische Amerikaanse wetgeving met het Amerikaanse ministerie van Justitie genoodzaakt was te treffen, nadat personen gelieerd aan Hamas en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) aan workshops voor jongeren hadden deelgenomen die NPA met een Palestijnse partnerorganisatie in Gaza had georganiseerd. Het ministerie van Strategische Zaken verdraait deze toedracht en beschuldigt NPA ervan ‘tezamen met terreurorganisaties Hamas en het Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) een project te hebben uitgevoerd’.

Bij Al-Haq en PCHR worden ongefundeerde beschuldigingen herhaald die de Israëlische organisatie NGO Monitor al jaren rondbazuint. Al-Haq noch PCHR zijn gelieerd aan terreurorganisaties, ook niet aan de PFLP die telkens weer door NGO Monitor van stal wordt gehaald.

Banden met NGO Monitor

NGO Monitor is een rechts-nationalistische organisatie, die selectief en suggestief campagne voert tegen mensenrechten- en vredesorganisaties die het beleid van de Israëlische regering bekritiseren. Het zwartmaken van zulke organisaties is haar specialiteit.

NGO Monitor en het Israëlische ministerie van Strategische Zaken hebben een gedeelde missie en hechte onderlinge banden. NGO Monitor werkt naar eigen zeggen nauw met het ministerie samen. Ook zijn er personele connecties. Yosef Kuperwasser, voormalig directeur-generaal van het ministerie, is bestuurslid van NGO Monitor. En Asher Fredman, voormalig onderzoeker bij NGO Monitor, is stafchef van Gilad Erdan, de minister van Strategische Zaken.

Reacties getroffen organisaties

NGO’s die in The Money Trail door het slijk worden gehaald, hebben verontwaardigd gereageerd. Het Nederlandse PAX riep de EU in een verklaring op de vrijheid van meningsuiting te (blijven) beschermen:

[P]rotect the freedom of expression in the light of the coordinated campaign of the Israeli Ministry of Strategic Affairs to silence peaceful dissent.

Michael Tubania, voorzitter van Euromed Rights, een samenwerkingsverband van mensenrechtenorganisaties, uitte zich in een verklaring in vergelijkbare termen:

Apart from the inaccuracies, misinformation and defamatory accusations against NGOs, the report brazenly reflects the Israeli government’s increasing efforts to silence peaceful criticism of its human rights record.

In een gezamenlijke reactie wijzen de Palestijnse mensenrechtenorganisaties Al-Haq, Al-Mezan en PCHR erop dat zij al jaren smeercampagnes en aanvallen te verduren hebben:

The report published by the Israeli Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy finally proves a long held belief by human rights organisations that smear campaigns and attacks on their organisational reputations stem from the State of Israel campaigns which have intensified in the past few years.

Ook Norwegian People’s Aid wijst in haar verklaring op het agressieve en gecoördineerde karakter van de aanvallen op critici van Israëls bezettingspolitiek:

The Israeli government has made it clear that it is engaged in an aggressive and coordinated campaign against organisations critical to the occupation. The false accusations made by the Israeli authorities against Norwegian People’s Aid demonstrate the ever more challenging environment for those working with fundamental human rights and international law.

CIDI doorgeefluik voor propaganda

In Nederland wordt het rapport The Money Trail door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) gepromoot. In een nieuwsbericht echode het CIDI de beschuldigingen van het Israëlische ministerie van Strategische Zaken en linkte het naar lasterlijke informatie van NGO Monitor over Al-Haq en PCHR. Als klap op de vuurpijl kwalificeerde het CIDI Al-Haq en PCHR als ‘met terroristen heulende organisaties’.

Deze berichtgeving van het CIDI diende voor de SGP en ChristenUnie (CU) als voorzet om Kamervragen over het rapport te stellen, getuige tweets van SGP-leider Kees van der Staaij en CU-buitenlandwoordvoerder Joël Voordewind.

Dat de Israëlische regering tal van radicale NGO’s ondersteunt, kan hen niet deren. Daaronder zijn organisaties van extremistische kolonisten en Honenu, dat juridische hulp verleent aan Israëli’s die terreuraanslagen hebben gepleegd tegen Palestijnse burgers. Honenu heeft in Israël zelfs ANBI-status, waardoor giften belastingaftrekbaar zijn – een status die vrijwel alle mensenrechtenorganisaties in Israël wordt onthouden. CIDI, SGP en ChristenUnie horen we daar niet over.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy