CIDI’s beschuldiging van Op1 is een gotspe

Het CIDI is niet in de positie om Op1 een ‘gebrek aan kennis’ te verwijten. De lobbyorganisatie heeft zelf een reputatie als verspreider van desinformatie en laster.

Natasja Gibbs en Nadia Moussaid presenteerden het actualiteitenprogramma Op1 waarin Israëls mensenrechtenschendingen aan de orde werden gesteld. Dat leidde tot zware beschuldigingen uit de hoek van de pro-Israël-lobby. Gibbs schreef over een ‘bak haat en racisme’ die zij over zich kreeg uitgestort. © Screenshot uit programma

Actualiteitenprogramma Op1 besteedde vrijdag 6 januari aandacht aan een door tien fractievoorzitters ondertekende oproep tot actie tegen de mensenrechtenschendingen in Iran. Presentatrice Natasja Gibbs vroeg de initiator, (voormalig) ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers, of er ‘ook een open brief komt over het apartheidsregime van Israël’. Dat was Segers niet van plan, bleek uit zijn antwoord. Iraanse mensenrechten zijn voor zijn partij iets anders dan Palestijnse mensenrechten, schreven wij.

De vraag van Gibbs leidde tot misbaar uit kringen van de pro-Israël-lobby. Ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) schaarde zich op Twitter onder de klagers:

Wat een schrikbarend gebrek aan kennis. De situatie tussen Israel en de Palestijnen vergelijken met de actualiteiten in Iran is echt te bizar voor woorden. CIDI komt graag eens langs op de redactie van op1npo om een uitleg te geven. Hulde voor de reactie van @gertjansegers. 

De tweet verraadt de dwangmatigheid waarmee iedere kritiek op Israël per se moet worden geattaqueerd. In de uitzending werd niet gesteld dat de situatie in Iran dezelfde is als die in Israël/Palestina, maar dat in beide gevallen sprake is van zeer ernstige schendingen van de mensenrechten. Schendingen die de ChristenUnie in het ene geval scherp bekritiseert, maar in het andere geval op hun beloop laat, zo niet steunt. Die hypocrisie verdient ‘hulde’, volgens het CIDI.

Zeldzame brutaliteit

De poging van het CIDI om de redactie van Op1 een ‘gebrek aan kennis’ aan te smeren is een zeldzaam staaltje brutaliteit, een gotspe. Nog maar een maand geleden werd de lobbyorganisatie zélf door de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq gedwongen drie artikelen in te trekken wegens hun onjuiste en lasterlijke inhoud. Bij het OM ligt een strafklacht van Al-Haq tegen het CIDI wegens smaad en laster.

Die drie artikelen ‘zijn het topje van een ijsberg’, schreven wij naar aanleiding daarvan. Ook andere Palestijnse organisaties waren regelmatig doelwit van het CIDI, dat zich op basis van Israëlische desinformatie inspande om hun Nederlandse subsidie te saboteren. We wezen onder meer op een serie kwaadaardige artikelen waarin de landbouworganisatie Union of Agricultural Work Committees (UAWC) ervan werd beschuldigd ‘een terreurclub’ te zijn. Enkele van die artikelen zijn nadien in stilte door het CIDI van zijn website verwijderd, andere staan nog altijd online.

Met zijn laster over de Palestijnse ngo’s diende het CIDI nadrukkelijk de agenda van de Israëlische regering.

Met zijn laster over de Palestijnse ngo’s (non-gouvernementele organisaties) diende het CIDI nadrukkelijk de agenda van de Israëlische regering. Die schilderde UAWC, Al-Haq en vier andere ngo’s op grond van desinformatie af als bolwerken van terrorisme. Aansluitend zette Israël de zes organisaties op de nationale terrorismelijst, en op 18 augustus 2022 werden hun kantoren, plus dat van een zevende ngo, door Israëlische bezettingstroepen binnengevallen en gesloten.

Misleidende informatie

De website en het overige informatiemateriaal van het CIDI staan vol misleidende en van Israëlische propaganda doortrokken informatie over de kwestie-Palestina. Kenmerkend is een animatievideo die het CIDI aanprijst als ‘perfect om een beter beeld te krijgen van het [Israëlisch-Palestijnse] conflict’. Daarin wordt aan de Israëlische bezetting geen woord gewijd. Ook de blokkade van de Gazastrook lijkt niet te bestaan. De video bevat nog meer misleiding, ook rond het thema antisemitisme, en werd door ons beoordeeld als ‘platte propaganda’.

Typerend is ook een door het CIDI als onderwijsmateriaal verspreid Geschiedeniskatern voor het VMBO. In een analyse op onze website oordeelde historicus Jan Tervoort dat de gepresenteerde informatie ‘uiterst eenzijdig’ is en ‘op allerlei punten een vertekend beeld geeft’. Tervoort spreekt van ‘indoctrinatie’.

Glasharde leugens

Net als Israël bedient het CIDI zich van glasharde leugens. Zo stelt het dat Israël in de Zesdaagse Oorlog ‘door verschillende buurlanden werd aangevallen’. In werkelijkheid was het precies andersom. De leugen van de ‘vijandige aanval’ werd door Israël in juni 1967 direct de wereld in geholpen en wordt bijna 56 jaar later nog altijd door het CIDI verspreid.

In zijn ‘Dossier Nederzettingen’ beweert het CIDI dat de VN-Veiligheidsraad de Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied nooit ‘onrechtmatig’ heeft genoemd. De realiteit is dat de Raad de kolonies de afgelopen vijftig jaar in een hele serie resoluties en verklaringen als ‘illegaal’ heeft veroordeeld, zoals wij in 2021 met een factcheck lieten zien. Op 24 december 2016 schreef het CIDI nota bene zelf in een nieuwsbericht over de toen juist aangenomen Veiligheidsraadresolutie 2334:

De nederzettingen in het gebied dat in 1967 is veroverd, inclusief Oost-Jeruzalem, worden illegaal verklaard; Israel wordt opgeroepen om direct met haar nederzettingenpolitiek te stoppen.

Ook dit eigen nieuwsbericht leidde er niet toe dat het CIDI zijn dossier aanpaste. Daar is de leugen dat de Veiligheidsraad de nederzettingen nooit onrechtmatig heeft genoemd nog altijd te lezen.

‘Te bizar voor woorden’

Een laatste voorbeeld van desinformatie waarmee het CIDI expliciet Israëls agenda dient heeft betrekking op de Palestijnse vluchtelingen die rond 1948 door Joodse milities van huis en haard werden verdreven. Israël stelt alles in het werk om hen, en met name hun nazaten, hun recht op terugkeer en compensatie te onthouden.

Het CIDI is de laatste om anderen de maat te nemen.

Overeenkomstig de Israëlische propaganda verkondigt het CIDI de leugen dat de VN de Palestijnse nazaten ten onrechte ook als vluchteling beschouwt. Die status en de bijbehorende rechten zouden nakomelingen van andere vluchtelingen niet hebben. In werkelijkheid gelden die echter voor nazaten van álle vluchtelingen, zoals wij in 2018 en 2021 in artikelen aantoonden. Het weerhoudt het CIDI er niet van de leugen te blijven uitdragen.

Het verspreiden van onjuiste en leugenachtige informatie over de kwestie-Palestina is een wezenlijk onderdeel van het werk van het CIDI. Aan die missie dankt het zijn bijnaam: Centrum Indoctrinatie en Desinformatie Israël. Dat uitgerekend dit propagandabolwerk anderen, zoals nu de redactie van Op1, beschuldigt van een ‘schrikbarend gebrek aan kennis’ is ‘echt te bizar voor woorden’ – om het CIDI’s eigen woorden te gebruiken. Het CIDI is de laatste om anderen de maat te nemen.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy