Boycot 8 september 2019 Lees meer over

Kritische joden door CIDI geweerd bij lezing minister Kaag

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) weigert twee medewerkers van The Rights Forum, de voorzitter van Een Ander Joods Geluid en een journalist toegang tot een bijeenkomst waar minister Kaag over haar beleid zal spreken. Reden voor de boycot is dat de vier kritisch zijn over het opereren van het CIDI. Drie van hen zijn nota bene van joodse komaf.

Het Mauritshuis in Den Haag, waar op 8 september de CIDI-bijeenkomst met minister Kaag plaatsvindt.

Het gaat om directeur Gerard Jonkman en eindredacteur Martijn de Rooi van The Rights Forum, voorzitter Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid (tevens bestuurslid van The Rights Forum) en een onafhankelijke blogger/journalist. De drie laatstgenoemden zijn van joodse komaf.

Het viertal had een uitnodiging ontvangen van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om op zondag 8 september aanwezig te zijn op een bijeenkomst in het Mauritshuis in Den Haag. Daar zal minister Sigrid Kaag in de vooravond spreken over haar beleidsnota Investeren in Perspectief. Kaag gaf gehoor aan een uitnodiging van het CIDI, dat de bijeenkomst organiseerde. Afspraak was dat het ministerie eigen gasten kon uitnodigen.

Enkele dagen voor de bijeenkomst werden de vier door het ministerie gebeld met de mededeling dat het CIDI een streep door hun namen had gezet. Zij zijn niet welkom omdat zij kritisch zijn over het opereren van het CIDI. De Rooi kreeg te horen dat hem de toegang wordt geweigerd omdat hij het CIDI ‘in artikelen heeft aangevallen’. Voor Jonkman volstond klaarblijkelijk het feit dat hij directeur van The Rights Forum is.

Teken van zwakte

The Rights Forum is van mening dat het weren van mensen met onwelgevallige opvattingen haaks staat op het principe van vrije en open uitwisseling van standpunten en meningen, een wezenskenmerk van de democratie. Directeur Jonkman spreekt van ‘een enorm teken van zwakte’:

Kennelijk is het CIDI zo bevreesd voor onze opvattingen dat het ons met deze maatregel nu letterlijk buiten het debat probeert te houden. Dat is een enorm teken van zwakte.

Jonkman benadrukt dat The Rights Forum juist een groot voorstander is van open debat. De organisatie heeft het CIDI meermalen uitgenodigd om publiekelijk in discussie te gaan over het thema Palestina/Israël, waarop beide organisaties sterk van mening verschillen. Jonkman:

Het CIDI heeft op geen van onze uitnodigingen zelfs maar gereageerd. Organisaties als het CIDI gaan debat met politieke opponenten consequent uit de weg. Ze zijn er juist op uit om kritisch debat te voorkomen.

Aanval op beleid minister Kaag

De weigering van het CIDI om het viertal toe te laten is des te opmerkelijker omdat de toespraak van Kaag niet specifiek in het teken staat van Palestina/Israël. Vermoedelijk beschouwt het CIDI de bijeenkomst echter juist als een mogelijkheid om Kaag met kritiek op haar Palestina/Israël-beleid te bestoken. De aanwezigheid van mensen die achter dat beleid staan komt dan slecht uit.

Het CIDI speelde eerder een stuwende rol in de lastercampagne tegen Kaag, meteen al bij haar aantreden in het najaar van 2017. Van beleid was toen nog geen sprake; de campagne was louter op de persoon gericht, een bekend patroon in de CIDI-uitingen. Nadat The Rights Forum daarover had gepubliceerd kwam ook een hetze op gang tegen oprichter en erevoorzitter Dries van Agt van The Rights Forum.

Boycot

De toegangsweigering door het CIDI past in het internationale offensief van de Israëlische regering en de zogenoemde Israël-lobby tegen personen en organisaties met onwelgevallige opvattingen. In tal van landen wordt geprobeerd hen monddood te maken. Daarbij worden zij steevast beschuldigd van anti-Israëlische en/of antisemitische opvattingen en geregeld ook van banden met terroristische organisaties. Met name organisaties die sympathiseren met de BDS-beweging moeten het ontgelden. Het is ironisch dat het CIDI, vlaggenschip van de Nederlandse Israël-lobby, nu zelf het boycotwapen hanteert.

Saillant is ook dat drie van de vier door het CIDI geweerde personen van joodse komaf zijn. Het CIDI spreekt sinds jaar en dag schande van alles wat zweemt naar uitsluiting van joden, en werpt zich graag op als vertegenwoordiger van de Nederlandse joodse gemeenschap. Maar joden met onwelgevallige opvattingen over Israël moeten hun mond houden. Die worden – in dit geval letterlijk – buitengesloten.

Ook dat is een internationale ontwikkeling, zegt Martijn de Rooi van The Rights Forum, die eerder het ‘gesol’ met joodse belangen door organisaties als het CIDI aan de kaak stelde:

In de VS, Duitsland en andere Europese landen zie je dat alles in het werk wordt gesteld om joden met onwelgevallige opvattingen over Israël verdacht te maken en van het publieke podium te schoppen. In Israël gebeurt hetzelfde. Israël weigert joden met kritische opvattingen zelfs geregeld de toegang tot het land.

De Rooi is benieuwd hoe Rick Nieman, zondag gespreksleider tijdens de bijeenkomst met minister Kaag, zal reageren op het weren van het viertal. De Rooi werkte in het verleden lang met Nieman samen bij RTL Nieuws:

Ik ken Rick als een presentator die de journalistieke principes – denk aan hoor en wederhoor – hoog in het vaandel heeft. Ik kan me niet voorstellen dat hij zich kan vinden in het weren van mensen, van wie er twee nota bene net als hij journalist zijn.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy