Misleiding 20 januari 2022 Lees meer over

Nieuwe Israëlische ‘bewijzen’ strijdig met Nederlands onderzoek naar UAWC

Het recente Nederlandse onderzoek naar de Palestijnse ngo UAWC weerlegt nieuwe Israëlische beschuldigingen dat die organisatie betrokken zou zijn bij terrorisme. Dat blijkt uit naar de media gelekte Israëlische documenten.

De Palestijnse landbouworganisatie UAWC ondersteunt en beschermt agrarische gemeenschappen in bezet gebied. Israël beschuldigt UAWC en vijf andere ngo’s van banden met terrorisme met als doel hen uit te schakelen en zodoende ruim baan te creëren voor de illegale kolonisering van de Palestijnse gebieden.

Opnieuw heeft Israël Europese landen, waaronder Nederland, informatie gestuurd die zou uitwijzen dat zes door hen gesubsidieerde Palestijnse non-gouvernementele organisaties (ngo’s) in feite terreurorganisaties zijn. Opnieuw is die informatie gelekt naar de media. En opnieuw blijkt ze ondeugdelijk. Dat schrijft de Israëlische website +972 Magazine, dat over de informatie beschikt.

Die conclusie sluit aan bij recent Nederlands onderzoek naar één van de zes Palestijnse ngo’s – de landbouworganisatie Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Dat pleit UAWC volledig vrij van de door +972 onthulde Israëlische beschuldigingen. Waar +972 al vaststelt dat die niet op bewijs zijn gebaseerd, levert het Nederlandse onderzoek onomstotelijk bewijs voor hun onjuistheid.

Geen spat aan bewijs

Met ’opnieuw’ doelt +972 op een geheim dossier van de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet, dat begin mei 2021 aan dezelfde Europese landen werd gestuurd. Ook dat dossier viel in handen van de media. Het bleek geen enkel bewijs tegen de beschuldigde ngo’s te bevatten, maar te berusten op verklaringen van twee personen die niets met de zes ngo’s te maken hadden en er amper iets van wisten. Hun verklaringen werden bovendien met zware mishandeling afgedwongen. Die feiten werden in november door +972 Magazine en The Intercept onthuld. Het geheime dossier is inmiddels integraal online te lezen.

De nieuwe informatie is afkomstig van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken en werd in december onder geheimhouding aan Nederland en andere Europese landen gestuurd. Israël beoogt er opnieuw mee te bewijzen dat zes vooraan­staande Palestijnse ngo’s zijn vervlochten met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Dat is een politieke partij en een verzetsorganisatie met een gewapende vleugel die in Israël, de EU en de VS op terrorismelijsten staat. Met dat motief eist Israël dat de Europese landen hun subsidiëring van de zes ngo’s staken.

In zijn aan de nieuwe Israëlische informatie gewijde artikel beschrijft +972 Magazine een aantal van de wilde beschuldigingen tegen de Palestijnse ngo’s en hun bestuurders, om te concluderen dat die opnieuw geen spat aan bewijs bevatten:

None of the claims were accompanied by details, dates, or any other evidence.

Strijdig met Nederlands onderzoek

Het Israëlische document bevat ook beschuldigingen tegen de Palestijnse landbouworganisatie UAWC, die als ‘key organization’ van de PFLP wordt omschreven. Die bewering staat haaks op de uitkomsten van een onderzoek dat de Nederlandse regering naar UAWC liet uitvoeren, die op 5 januari jl. door het kabinet bekend werden gemaakt.

Daaruit blijkt onomstotelijk dat er geen organisatorische en financiële banden bestaan tussen UAWC en de PFLP; dat UAWC niet wordt aangestuurd door de PFLP; en dat bestuurs­leden en medewerkers van UAWC hun positie niet hebben gebruikt om terroristische activiteiten te organiseren of te steunen. Het Nederlandse onderzoek vormt overtuigend bewijs dat de Israëlische beschuldigingen in strijd zijn met de waarheid, en dat Israël zijn Europese partners opnieuw tracht te misleiden.

Jarenlange lastercampagne

De nieuwe Israëlische ‘bewijzen’ vormen het voorlopige sluitstuk van een lastercampagne die Israël en pro-Israëlische lobbyorganisaties al ruim tien jaar voeren tegen de Palestijnse ngo’s. Doel van die campagne is het lamleggen van hun internationale financiering om daarmee hun voortbestaan in gevaar te brengen.

De motivatie daarachter is dat de ngo’s een obstakel vormen voor de illegale Israëlische kolonisering van de bezette Palestijnse gebieden, met name de Westelijke Jordaanoever. Daarnaast zijn drie van hen betrokken bij de aanlevering van bewijzen van Israëlische (en Palestijnse) oorlogsmisdaden ten behoeve van het onderzoek dat het Internationaal Strafhof daarnaar doet. Israël vreest de dag dat zijn leiders zich in Den Haag moeten verantwoorden.

Zwaardere middelen

De aanhoudende stroom van Israëlische beschuldigingen leidde in de loop der jaren wereldwijd tot onderzoeken, met als terugkerende uitkomst dat ze ongefundeerd bleken. Dat bracht de Israëlische regering tot de inzet van zwaardere middelen, uitmondend in het 74 pagina’s dikke Shin Bet-dossier van mei 2021.

Toen ook dat door de aangesproken landen als niet-overtuigend werd beoordeeld ging Israël nog een stap verder door de zes Palestijnse ngo’s officieel tot terroristische organisaties te bestempelen en op de nationale terrorismelijst te plaatsen. De in december aangeleverde informatie – naar eigen zeggen ‘rock-solid proof’ – moest Israëls Europese partners overtuigen van de juistheid van die brute maat­regel. Gezien de publicatie van +972 Magazine en de uitkomsten van het Nederlandse onderzoek is die Israëlische blufpoker pijnlijk mislukt.

Kwalijke rol Nederland

Dat blijkt ook uit de reacties van Europese politici en diplomaten die +972 heeft gesproken. Geen enkel land beschouwt de Israëlische beschuldigingen en ‘bewijzen’ als overtuigend, waaraan wordt toegevoegd dat de Israëlische outlawing van de ngo’s door geen enkele Europese rechtbank zou worden erkend. Ierland en Denemarken hebben al uitgesproken hun financiering van de beschuldigde ngo’s voort te zetten.

Des te kwalijker is dat het Nederlandse kabinet op 5 januari bekendmaakte de sinds 2007 bestaande subsidiëring van UAWC te staken. Het baseert dat besluit op de uitkomsten van het Nederlandse onderzoek naar de landbouworganisatie, maar is daar in werkelijkheid volstrekt mee in tegenspraak. Zoals wij eerder concludeerden is het een puur politiek besluit, een capitulatie voor de door Israël uitgeoefende druk.

Met deze maatregel verleent Nederland rugwind aan de Israëlische campagne tegen de Palestijnse ngo’s, die door pro-Israëlische lobbyorganisaties fanatiek wordt ondersteund. Niet alleen andere donoren van UAWC, maar ook die van de andere beschuldigde ngo’s zullen in verhevigde mate als ‘financiers van terrorisme’ verdacht worden gemaakt en onder druk worden gezet. Het lijdt geen twijfel dat Israël daarna de pijlen op andere Palestijnse ngo’s zal richten. Israël streeft naar ontwrichting van het complete Palestijnse maatschappelijk middenveld, en het Nederlandse kabinet levert met zijn besluit een even gevaarlijke als beschamende bijdrage aan die agressieve politiek.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy