Lastercampagne 17 januari 2023 Lees meer over

Maatschappelijke organisaties: hetze tegen presentatrice Natasja Gibbs is geen incident, maar past in patroon

Zeven maatschappelijke organisaties luiden de noodklok; het stellen van kritische vragen over Israël leidt in Nederland steevast tot lastercampagnes.

De uitzending van Op1 van 6 januari 2023. © Screenshot Op1

Naar aanleiding van de uitzending van Op1 waarin presentatrice Natasja Gibbs kritische vragen stelde over de mensenrechtenschendingen door de Israëlische autoriteiten, is op initiatief van onder meer opiniemaker Jan Dijkgraaf een hevige lastercampagne gestart.

Helaas leidt het stellen van kritische vragen over het optreden van Israëlische autoriteiten richting Palestijnen in Nederland nog steeds tot heftige reacties. Zelfs als deze ondersteund worden door de onafhankelijke feitelijke bevindingen en juridische analyse van mensenrechtenorganisaties.

De mond gesnoerd

We zien een patroon waarin academici, mensenrechtenverdedigers en journalisten het zwijgen is opgelegd vanwege het benoemen van Israëlische mensenrechtenschendingen. Ook in Nederland.

Zo bracht het European Legal Support Center in 2021 het rapport The Attempt to Chill Palestinian Rights Advocacy in the Netherlands uit. Dit rapport laat zien hoe activisten en mensenrechtenorganisaties regelmatig de mond is gesnoerd. Tussen 2015 en 2020 constateerde zij 76 gevallen van censuur, laster, pogingen tot deplatforming, beperkingen van academische vrijheden en zelfs fysieke bedreigingen.

Inbreuk op vrijheid van meningsuiting

Dit heeft een afschrikwekkend effect op personen en groepen die ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht aan de kaak willen stellen, maar bang zijn voor de gevolgen die dat kan hebben voor hun professionele en/of persoonlijke leven. Dit vormt daarom een inbreuk op het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting, dat ook de persvrijheid en de academische vrijheid omvat. Ook wordt inbreuk gemaakt op het recht van het Nederlandse publiek om accurate informatie over Israël en het Palestijnse volk te ontvangen, dat in een democratische samenleving geacht wordt te worden beschermd.

We zien een patroon waarin academici, mensenrechtenverdedigers en journalisten het zwijgen is opgelegd

Het is daarom tekenend dat ook nu weer het bevragen van het handelen van de Israëlische autoriteiten, nota bene op basis van bevindingen van gerenommeerde internationale, Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties, reden voor een lastercampagne is. Een lastercampagne waarin de journaliste in kwestie, Natasja Gibbs, wordt beschuldigd van het aanzetten tot antisemitisme en waarin haar journalistieke integriteit in twijfel wordt getrokken, en die bovendien gepaard gaat met vrouwonvriendelijke en racistische retoriek.

Juist nu de nieuwe regering onder leiding van president Netanyahu verschillende zorgelijke plannen heeft gepresenteerd die de rechten van Palestijnen zouden schenden, is het belangrijk dat journalisten, mensenrechtenorganisaties en activisten zich kunnen uitspreken en niet hoeven te vrezen dat zij uit het publieke debat worden verbannen. Dit gebeurt al te lang en leidt af van de mensenrechtenschendingen die plaatsvinden in de bezette Palestijnse gebieden.

Ondersteunende organisaties
BDS Nederland
Een Ander Joods Geluid
European Legal Support Center (ELSC)
Kairos Sabeel
Oxfam Novib
PAX
The Rights Forum

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy