Wob-verzoek 18 februari 2022 Lees meer over

‘Antisemitisme’? Ons antwoord aan radioprogramma ‘In de Kantine’

Deze week schreef The Rights Forum enkele media aan die eenzijdig verslag deden van ons Wob-verzoek aan universiteiten. Hieronder leest u de brief van onze medewerker Martijn de Rooi aan radioprogramma ‘In de Kantine’, waarin een Telegraaf-journaliste een vileine column van Nausicaa Marbe in haar krant prees, met bijval van presentatrice Fidan Ekiz.

Beste mensen,

Met weerzin beluisterde ik het korte item in uw uitzending van zaterdag jl., waarin Telegraaf-journaliste Kitty Herweijer de gelegenheid kreeg haar mening te geven over een Wob-verzoek van The Rights Forum, waar ik werkzaam ben.

Vooropgesteld: dat iedereen zijn of haar mening mag geven over welk onderwerp dan ook spreekt voor zich. Maar als het gaat om een extreem beladen thema als antisemitisme en om beschuldigingen die onderdeel zijn van een evidente hetze, verwacht ik van Herweijer, maar bovenal van de presentatoren en redactie van uw pogramma, dat alle voelhorens overeind staan, journalistieke principes worden nageleefd en de kwestie op z’n allerminst in perspectief wordt geplaatst.

Het tegenovergestelde gebeurde en dat valt redactie en presentatoren te verwijten. Fidan Ekiz merkte zelfs op dat het Wob-verzoek ‘riekt naar antisemitisme’ en vroeg zich hardop af of het ‘strafbaar is’. Dat is geen journalistiek, maar stemmingmakerij, en ik verzoek u met klem het geschetste beeld in uw eerstvolgende uitzending expliciet te corrigeren.

Ik wijs in dit verband ten overvloede op de reactie op de hetze die The Rights Forum vrijdag jl. publiceerde en verspreidde. Ik zou verwachten dat Herweijer en zeker de redactie daar terdege kennis van heeft genomen alvorens publiekelijk over de kwestie in discussie te gaan. De reactie is hier te lezen.

Een laatste punt waarop ik wil wijzen is dat binnen The Rights Forum vijf Joden actief zijn, onder wie ikzelf. Dat maakt de column van Nausicaa Marbe in de Telegraaf, die bijval kreeg van Herweijer, extra vilein.

Marbe verwijt ons ‘antisemitische agitatie’, ‘een razzia’, het gaat ons ‘om Joden’ en ons Wob-verzoek is ‘een proefballonnetje om te kijken hoe ver we kunnen gaan met een institutionele heksenjacht op Joodse contacten’. Zij vraagt zich af ‘hoeveel haat er in je moet kolken om kleinkinderen van overlevenden van de Holocaust dit onrecht aan te doen’. Ik kan Marbe iets anders vertellen: ik ben geen kleinkind, maar een kind van Holocaustoverlevenden.

Voor nadere informatie kunt u desgewenst per mail of telefoon contact met mij opnemen.

Uw reactie tegemoet ziend,

Martijn de Rooi.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy