Wob-gate 22 april 2022 Lees meer over

Politie adviseert burgers op internet over aangifte tegen The Rights Forum

Het Joods Politie Netwerk van de Nationale Politie adviseert burgers op internet over de beste manier om aangifte tegen ons te doen vanwege ons ‘antisemitisch aandoende’ Wob-verzoek aan universiteiten. Daarmee gaat de politie haar boekje ver te buiten.

Logo van het Joods Politie Netwerk.

Het was een vreemde tip die wij deze week kregen: ‘Kijk eens op de Facebook-pagina van het Joods Politie Netwerk, daar staat een handleiding over hoe mensen aangifte tegen jullie kunnen doen.’ Inderdaad blijkt op die pagina een advies te staan over het doen van aangifte tegen The Rights Forum.

Schijnbaar uit het niets adviseert het netwerk de burger over aangifte vanwege ons veelbesproken Wob-verzoek aan universiteiten. Dat verzoek ‘doet antisemitisch aan’, oordeelt het netwerk zonder enige toelichting. De lezer wordt aangeraden aangifte te doen op grond van ‘groepsbelediging naar ras, danwel belediging met een antisemitisch karakter’.

Met dit advies gaat de politie naar ons oordeel haar boekje ver te buiten. Natuurlijk heeft zij een adviesfunctie waar het gaat om het doen van aangifte. Maar het publiek uit eigen beweging informeren over de beste manier om aangifte te doen tegen een specifieke maatschappelijke organisatie is iets heel anders. Als daar ook nog het ongefundeerde oordeel ‘antisemitisch aandoend’ aan wordt gehangen krijgt het advies het karakter van een beschuldiging in de sfeer van smaad en laster.

Met het ongefundeerde oordeel ‘antisemitisch aandoend’ krijgt het advies het karakter van een beschuldiging in de sfeer van smaad en laster.

Lastercampagne

Het advies staat op naam van de ‘Hulplijn Antisemitische Incidenten’ van het landelijke netwerk, dat onderdeel vormt van de Nationale Politie. Het maakt gebruik van een officieel politie-mailadres en de officiële website van de politie. Het advies dateert van 21 februari, vier weken nadat wij ons Wob-verzoek indienden bij 14 Nederlandse universiteiten.

Daarin vragen wij informatie over hun institutionele banden met Israëlische universiteiten en pro-Israëlische lobbyorganisaties. Op grond daarvan kan worden beoordeeld of universiteiten (direct of indirect) betrokken zijn bij volkenrechtelijke misdaden, en of door externe partijen druk op hen wordt uitgeoefend. Voor beide bestaan aanwijzingen.

Het Wob-verzoek werd uit universitaire kringen gelekt naar pro-Israëlische media en organisaties, leidend tot een ongekende lastercampagne tegen de universiteiten en The Rights Forum. Daarin werd met geen woord ingegaan op de inhoud van ons verzoek, maar stond de even vileine als absurde beschuldiging centraal dat het zou zijn gericht op ‘Joodse’ organisaties. Die framing volstond om ons te beschuldigen van antisemitisme.

Boekje te buiten

Op 11 februari en 10 maart reageerden wij op de lastercampagne, benadrukkend dat wij ons niet laten intimideren en bij ons Wob-verzoek blijven. Op 18 februari publiceerden we een overzicht van de smeerlapperij die we over ons kregen uitgestort. Op 13 april ging onze medewerker Martijn de Rooi uitvoerig in op de tegen ons gevoerde campagne en het bredere internationale perspectief waarin die begrepen moet worden. Met name het laatste artikel is verplichte kost voor elke organisatie die zich met de bestrijding van anti­semitisme bezighoudt.

Twee van die vier artikelen stonden online toen het netwerk zijn advies publiceerde, maar kennelijk bestonden er redenen om aan onze uitleg te twijfelen. De gedachte om over die twijfel contact met ons op te nemen is bij het korps blijkbaar niet opgekomen. In plaats daarvan werd verder voeding gegeven aan de oneigenlijke framing van ons Wob-verzoek en de lastercampagne tegen onze organisatie.

Los van die onbehoorlijke handelwijze zijn wij zoals gezegd van mening dat de politie met het verdachtmaken van The Rights Forum haar boekje ver te buiten gaat. Ook zou juist de politie – en het Joods Politie Netwerk voorop – scherp dienen toe te zien op de verhaspeling van de begrippen ‘Israël’ en ‘Joden’, waarvan in de lastercampagne bewust gebruik is gemaakt. Door ons Wob-verzoek ‘antisemitisch aandoend’ te noemen bezondigt de politie zich er zelf aan.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy