Over ons

The Rights Forum is een kenniscentrum over het Israëlisch-Palestijnse conflict en een netwerk van oud-ministers en rechtsgeleerden. Samen zetten zij zich in voor een oplossing van dit conflict op basis van het internationaal recht.

ONZE MISSIE
De internationale gemeenschap dient voor deze oplossing de voorwaarden te scheppen. Tot dusver laat zij na om dat te doen. Het ontbreekt aan politieke wil om druk uit te oefenen die vrede mogelijk zou maken. Daarom spoort onze stichting de Nederlandse regering en de Europese Unie aan om een daadkrachtig Midden-Oosten beleid te voeren dat een rechtvaardige oplossing teweegbrengt.

Al onze inspanningen zijn gericht op één doel: het bevorderen van een duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, op basis van het internationaal recht.

Verder lezen >