Wij slaan alarm! 6 april 2024 Lees meer over

Potten en pannen om de honger uit Gaza te verbannen

De regering moet nu ingrijpen om de uithongering van de Palestijnse bevolking in Gaza te stoppen. Die boodschap brachten wij gisteren luidruchtig over aan de ministerraad.

Gisteren sloegen wij als elf Nederlandse hulp- en mensenrechtenorganisaties alarm over de hongersnood in Gaza. En wel met pollepels op pannen. Net zoals de Palestijnse kinderen dat doen, terwijl zij urenlang in de rij staan voor voedselhulp. Met elke klap op deze pannen herinneren we de wereld eraan dat er geen tijd te verliezen is.

Terwijl de bevolking in Gaza honger lijdt, kijkt Nederland toe.

Honger mag nooit als oorlogswapen gebruikt worden. Wij roepen de Nederlandse regering op om alle middelen in te zetten voor een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren en openstelling van alle grensovergangen, zodat de Palestijnse bevolking bereikt kan worden met voedsel en andere eerste levensbehoeften.

Er is geen tijd te verliezen. Stop de honger in Gaza NU! Wij roepen op tot een permanent staakt-het-vuren.

 

Amnesty International
CARE
Oxfam Novib
PAX
Save the Children
SOS Kinderdorpen
Stichting Vluchteling
Terres des Hommes
The Rights Forum
Unicef
WorldVision

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy