Commentaar 14 mei 2024 Lees meer over

Als Rutte een catastrofe in Rafah wil voorkomen, moet hij nú handelen

‘Doe het niet, val Rafah niet aan’, waarschuwde premier Rutte zijn Israëlische ambtgenoot Netanyahu. Nu die aanval is begonnen, moet Nederland sancties tegen Israël instellen om een nog grotere ramp te voorkomen. Doe het, Mark!

Een Palestijnse familie vlucht weg uit de belegerde stad Rafah. Veilige gebieden bestaan echter niet meer in Gaza. © OCHA / Olga Cherevko

Premier Rutte heeft zijn Israëlische collega Netanyahu gewaarschuwd: ’Don’t Do It’, ‘Doe het niet.’ Daarmee doelde hij op een Israëlische aanval op Rafah, de Palestijnse stad in het zuiden van de Gazastrook, aan de grens met Egypte. Rutte noemde zo’n aanval een ‘game changer met grote politieke gevolgen’, doelend op Nederlands ingrijpen.

Samengedreven in Rafah

In Rafah bevinden zich één tot anderhalf miljoen vluchtelingen, boven op een bevolking van 275 duizend. Het is de plek waar Israël in de afgelopen ruim zeven maanden een groot deel van de 2,3 miljoen Palestijnen in Gaza heeft samengedreven. Hun steden en dorpen zijn in die periode grotendeels verwoest. Daarbij vielen tot dusver 35 duizend doden, onder wie zo’n 15 duizend kinderen.

Intussen wordt de zwaar getraumatiseerde Palestijnse bevolking voortdurend door Israël bevolen gebieden te verlaten en haar heil te zoeken in andere, zogenaamd veilige gebieden. Maar geen enkele plek is veilig. Niet alleen vanwege het Israëlische geweld, ook door een gebrek aan alles. Israël onthoudt de Palestijnen water, voedsel, brandstof en medicijnen. Mensen eten gras. Ze worden uitgehongerd.

Aanval op Rafah geopend

Nadat de grote steden Gaza-stad en Khan Yunis in de as zijn gelegd is nu de aanval op Rafah geopend. De stad is door Israëlische tanks en troepen omsingeld en afgesneden van alle humanitaire hulp. In het oosten en centrum wordt gevochten, de eerste doden zijn gevallen. Naar verluidt zijn 450 duizend Palestijnen de stad ontvlucht, maar niemand die het precies weet. De beelden van duizenden berooide Palestijnen die zich een weg banen door de ruïnes van hun land zijn mensonterend.

Dit mag geen dag langer duren, vindt vrijwel ieder mens. Maar een resolutie van de VN-Veiligheidsraad tot een staakt-het-vuren is door Israël genegeerd en door de buitenwereld niet afgedwongen. Hetzelfde geldt voor de tijdelijke maatregelen die het Internationaal Gerechtshof Israël tot tweemaal toe oplegde. De wereld is het eens dat het geweld moet stoppen, maar het stopt pas wanneer de VS, de EU en haar lidstaten ophouden het te gedogen.

Doe het, Mark!

De grens van het gedogen is door Rutte getrokken bij Rafah. Valt Israël de stad aan, dan komt Nederland in actie. Dat is nu. De Tweede Kamerfractie van Volt heeft het demissionaire kabinet per motie opgeroepen een nationaal sanctiepakket samen te stellen, en hetzelfde te bepleiten op Europees niveau. Haast is geboden.

Dat Nederland Israël tot dusver zijn gang heeft laten gaan, is niets minder dan een schande. Nu moet gehandeld worden, en snel. Rutte is duidelijk geweest en Israël heeft niet geluisterd. Het is tijd voor sancties. Doe het, Mark!

The Rights Forum roept de regering met de petitie Handen af van Rafah op tot sancties tegen Israël. Ben je het daarmee eens? Teken dan de petitie en help die te verspreiden.

© 2007 - 2024 The Rights Forum / Privacy Policy